Ez a számláló a poszt nézettségét mutatja. Mindenképp olvasd el ezt a posztot a részletekért.

HTML

OSZK

Országos Széchényi Könyvtár
A kultúra felhasználói. Gyűjtés, feldolgozás, megőrzés, szolgáltatás.

Budapest, Budavári Palota "F" épület
Tel: 224 3700

Nyitva tartás: kedd-szombat 9-20 óra


Hirdetés

Kommentek

Igen rajongok

Címkék

12ora 12tortenet (13) 15. század (9) 16. század (35) 17. század (28) 1956 (43) 1százalék (5) 20. század (12) ady endre (7) arany jános (8) babits mihály (11) balassi bálint (5) bálint sándor (5) bánkeszi katalin (9) beiratkozás (5) biblia (6) boka lászló (6) borsa gedeon (11) budai krónika (17) civitates orbis terrarum (23) codices (6) corvina (19) corvina14 (14) cseh tamás (6) csics gyula (14) csillagászat (5) digitális képarchívum (42) digitalizálás (25) dka (5) ekönyv (7) elbe istván (8) elektronikus periodika archívum (7) előadás (20) ensz (13) epa (6) európai unió (28) európa színpadán oszk (29) e book (5) e könyv (5) facebook (5) farkas gábor farkas (58) földesi ferenc (6) folyóirat (8) gárdonyi géza (5) hess andrás (9) holokauszt (6) húsvét (8) huszevesamek (20) i. világháború (5) instagram (31) jankovics marcell (12) jókai mór (8) józsef attila (7) katona anikó (5) képek (9) kézirat (32) kézirattár (17) kiállítás (28) kódex (7) kölcsey ferenc (6) konferencia (9) könyv (42) könyvbemutató (7) könyvtár (129) könyvtár 2k kísérleti műhely (7) kossuth lajos (9) krleza (6) library (29) lipthay endre (5) liszt ferenc (5) magyar elektronikus könyvtár (82) magyar nemzeti múzeum (6) mann jolán (5) manuscript (16) március 15 (5) megnyitó (7) mek (22) mikusi balázs (8) mozart (5) múzeumok éjszakája (15) nagy imre (19) napló (11) naprakész ünnepek (147) nationallibrary (8) népköltés (5) nyomdászat (5) nyugat (8) olvasni/való (5) örkény istván (6) országos széchényi könyvtár (94) ősnyomtatvány (7) oszk (155) petőfi (5) petőfi sándor (15) plakát (5) plakát és kisnyomtatványtár (7) podcast (7) rácz ágnes (6) régi nyomtatványok tára (10) restaurálás (7) rézmetszet (11) románia (6) sajó andrea (13) sirató ildikó (7) soltész zoltánné (5) sudár annamária (5) szabad európa rádió (30) széchényi ferenc (6) szer (5) színháztörténeti tár (7) szőts zoltán oszkár (25) térkép (19) térképtár (5) theatrum orbis terrarum (20) történeti interjúk tára (19) törzsgyűjtemény (8) tudományos ülésszak (14) twitter (5) usa (5) városkép (20) weöres sándor (7) youtube (7) zeneműtár (6) zirc (7) zsupán edina (7) Címkefelhő

Keresés a katalógusbanCredit: White Swirl sablon, ikon: 25 Cool Adobe Illustartion

Amikor 1985 tavaszán az Országos Széchényi Könyvtár a Magyar Nemzeti Múzeum épületéből a Budavári Palotába költözött, a megnagyobbodott olvasói tér páratlan lehetőséget kínált egy újfajta kézikönyvtári elképzelés valóra váltására. A korábbi helyen a kézikönyvtári gyűjtemény szinte kizárólag csak a gyors tájékozódásra-tájékoztatásra szolgált, vagyis elsősorban az általános és szaklexikonok, az egy- és többnyelvű szótárak, a kronológiák, a bibliográfiák és repertóriumok, a különböző adattárak körére terjedt ki, könyvtárosi nyelven fogalmazva: főként faktográfiai munkákat tartalmazott.

Az új helyen a kézikönyvtári állománycsoportok hálózata jött létre, amely a hetedik szinten kialakított olvasói tér belső, funkcionális tagolódásához igazodott: Általános Olvasóterem, Irodalomtudományi Olvasóterem, Történettudományi Olvasóterem, Hírlapolvasó és Központi Tájékoztatás. A használó számára szabad átjárást biztosító, összefüggő térben az elkülönülő egységek kézikönyvtárai más-más gyűjtési elv szerint szerveződnek, a felépítésük is eltérő, csupán a két tudományos olvasóterem esetében mutat erős hasonlóságot.

Országos Széchényi Könyvtár: Szabadpolc
Kézikönyvtár

Az Általános Olvasóteremben a kézikönyvtár gyűjtőköre a tudomány valamennyi területére és a szépirodalomra is kiterjed, s felállítása a könyvtári szakrend, az Egyetemes Tizedes Osztályozás (az ETO) tíz főszakját képezi le: az általános művektől, majd a filozófiától a földrajzig, történelemig. A közmegegyezéses értelemben vett kézikönyvtári anyagon (például lexikonokon, bibliográfiákon) kívül a polcokon helyet kapnak a tudományszakok nagy összefoglalásai, egy-egy részterület leginkább információgazdag áttekintései, a kiemelkedő, az illető diszciplínában „alapmű”-nek tartott, sokszor hivatkozott munkák, valamint a nemzeti könyvtári funkcióból adódóan a tudományterület magyarországi történetével foglalkozó könyvek. Mivel az OSZK használói köre leginkább a humaniórák iránt érdeklődő olvasókból áll (bár ma már például jogászok, gazdasági szakemberek is gyakran megfordulnak nálunk), ezért a szakok közötti arányok nem egyenletesek: a filozófia-pszichológia, a szociológia, a néprajz vagy a művészettörténet kézikönyvtári állománya jóval gazdagabb és rétegzettebb, mint például a természettudományoké vagy a mezőgazdaságé. Ám a gazdagság és rétegzettség különböző foka ellenére az Általános Olvasóterem kézikönyvtárában a gyűjtési elv vezérszava a korszerűség, vagyis az a követelmény, hogy a szabadpolcra kihelyezett művek (a klasszikus munkákat leszámítva) az adott tudományág mai magyarországi állapotát tükrözzék, legyen szó akár nagy összefoglalásokról, akár részmonográfiákról. Ez pedig - elvileg - folyamatos frissítést, illetve az elavulásra figyelő apasztást igényel.

Országos Széchényi Könyvtár: Olvasóterem
Központi olvasóterem

A két tudományos olvasóteremben nem annyira a korszerűség, mint inkább a reprezentativitás a gyűjteményszervező elv vezérszava. Híven tükrözte-e az illető szakmunka a hazai irodalom- vagy történettudomány állapotát a mű születése idején, avagy sem: ez volt és maradt a fő szempont a két kézikönyvtár anyagának összeállításánál és későbbi alakításánál. A nemzeti tudományok megteremtésének romantikus hevületét árasztó munkáktól a mai új és még újabb szemléletmódokat közvetítő művekig rengeteg változat sorakozik a polcokon, egy-egy témakörben szinte problématörténeti összefoglalást nyújtva, ami igen hasznos ötleteket adhat a raktárból kikérhető állomány használatához is. Természetesen a folyamatos frissítés, a szisztematikus gyarapítás a tudományos olvasótermek kézikönyvtári állományánál is fontos követelmény, de a módszeres apasztás helyett itt inkább az esetenkénti, egyedi felülvizsgálat a célszerű gyűjteményalakító módszer. E két kézikönyvtár anyagának prezentálása is jóval tagoltabb, mint az Általános Olvasóteremben; amíg ott például a magyar történelem egy-egy korszakára vonatkozóan csak a források és feldolgozások különülnek el, addig a Történettudományi Olvasóteremben a források még külön bontásban szerepelnek, más csoportban vannak a hivatalos iratok, másban a memoárok-levelezések és megint másban az egyéb írásos dokumentumok, sőt olykor a források kritikai irodalma is önálló témakört alkot. A szabadpolcos jelzet viszont mindhárom olvasóterem esetében a témakört jelöli csupán - azon belül mindig a bibliográfiák állnak az élen (ha vannak), utánuk pedig a betűrend határozza meg a könyv konkrét helyét.

Országos Széchényi Könyvtár: Kézikönyvtár

A Központi Tájékoztatás termében elhelyezett állomány felel meg leginkább a kézikönyvtár hagyományos fogalmának, csak a könyvtárak többségében megszokott képtől eltérő, sokszoros nagyításban. Ez a kézikönyv-együttes a hetedik szintre kihelyezett, egyébként is értékes állomány „koronaékszere”. (Régóta annak számít: a Magyar Nemzeti Múzeum épületében nem is került az olvasók elé, a tájékoztató munkatársak teremnek beillő munkaszobájában volt elhelyezve mennyezetig érő polcokon.) Az utóbbi évtizedben az interneten és CD-ROM-on elérhető adatbázisok miatt valamelyest inflálódott ugyan az értéke, de még ma is gazdag tárháza a másutt nem hozzáférhető információknak, főként rendkívül gazdag idegen nyelvű anyaga révén (tekintélyes múltú enciklopédiák, a különböző nyelvek történeti-etimológiai szótárai, változatos szempontok szerint összeállított életrajzi lexikonok, nemzetközi címtárak stb.). Egyébként mindennapos tapasztalat, hogy igazából a digitális és nyomtatott források együttes tanulmányozása vezet legtöbb eredményre a keresésben. A minél gyorsabb keresés és visszaosztás érdekében felállítása is más, mint az olvasótermekben, itt a nagyobb egységeken belül (könyvészet, bibliográfiák, lexikonok, szótárak) belül nem a betűrend a meghatározó, hanem minden mű - de nem minden kötet! - külön számot kap.

A Hírlapolvasó szabadpolcos anyagának két jellegzetességét érdemes kiemelni. Egyrészt azt, hogy a kínálat ez esetben is igazodik a könyvtárat leggyakrabban használók igényeihez, tehát főként a humán tudományok, valamint a szépirodalom rangos folyóiratainak, hetilapjainak régebbi évfolyamai sorakoznak bekötve a polcokon, a címek betűrendjében, köztük olyan ritkaságok, mint a Vasárnapi Újság vagy az Új Idők. Másrészt azt, hogy a többi olvasóteremben is van a Hírlapolvasónak „kihelyezett tagozata”. A jogi, szociológiai, statisztikai, filozófiai, pszichológiai, művészettörténeti periodikák például az Általános Olvasóteremben találhatók, s ugyanott érhető el a múzeumi évkönyvek gazdag gyűjteménye is, amely különösen gyakran forgatott állományrész. (A levéltári évkönyvek pedig a Történettudományi Olvasóterem állományának részei.) Az elmúlt évtizededekben számos kérdőíves felmérés készült arról, hogy a használóknak mi a véleményük a könyvtárról, s a kérdések között minden esetben szerepelt a kézikönyvtár állományára vonatkozó is. E felmérések értékeléséből az derült ki, hogy a hetedik szinten található kézikönyvtár komoly „olvasóvonzó” tényező: a válaszokat összegezve, és az iskolai osztályzatok skáláján elhelyezve soha nem kapott négyesnél rosszabb minősítést, de nem egy esetben ennél sokkal jobbat, magyarán: gyakran a legkielégítőbbnek tartották a könyvtár szolgáltatásai közül. A jó vélemény megőrzése azonban nagyon sok munkát (és nem mellesleg: folyamatos anyagi ráfordítást) igényel.

Országos Széchényi Könyvtár: Szabadpolc

 

Címkék: könyv olvasóterem szabadpolcos állomány kézikönyvtár hírlapolvasó

5 komment

A bejegyzés trackback címe:

http://nemzetikonyvtar.blog.hu/api/trackback/id/tr42770264

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben.

Polcológia 2011.03.28. 21:50:40

Jól látom, hogy az OSZK honlapjáról nem lehet belépni a blogra, csak a twitterre vagy a facebookra?

nemzetikonyvtar · http://nemzetikonyvtar.blog.hu 2011.03.28. 21:49:36

@Polcológia: készül új honlapunk, azon már lesznek a többi közösségi felületekre vezető hivatkozások, többek között a youtube.com/nemzetikonyvtar
-ra is.
Azonnal értesítünk!

Polcológia 2011.03.28. 22:33:52

Köszönöm, nem muszáj, úgyis azonnal ;) észreveszem. Nem kritika akart lenni, csak egy megjegyzés...
A mostani weblapon egyébként nagyon szeretem a kiemelt honlapokat, logóikkal, emblémáikkal együtt (több turnus internet-tanfolyamosai is megtanulták)! Remélem, az új sem veti el ezt a megjelenítési formát!

DIY 2011.04.06. 07:00:10

A bekötött napilapokat érdemes a Hírlapolvasó polcán tartogatni? Használják azokat? Szvsz az öt-tíz évvel ezelőtti újság éppúgy nem érdekel senkit, mint a tegnapi hírek. Ha a Népszabadság '90-es évekbeli számai lennének, azt előbb venném kézbe, mint az utóbbi évtizedet, amire könnyebb a neten rákeresni.
De kérdem csak, hogy milyenek a tapasztalatok ezzel?
üdvözlettel, kl

nemzetikonyvtar · http://nemzetikonyvtar.blog.hu 2011.04.06. 16:58:18

@lalaz: Nem csupán használják, de rendszeresen keresik is őket. Kutatók, diákok, történészek, érdeklődők leginkább az eredeti lapokhoz szeretnek visszanyúlni, szeretik kézbe venni őket és újraolvasni, ellenőrizni az őket érdeklő híreket. 1992 előtti folyóiratok a mikrofilm olvasóban is nézhetők, szabadpolcokon a négy országos napilap elmúlt tíz évben megjelent példányai lapozhatók, de természetesen gyorsan a raktárból is tudunk szolgáltatni. Valóban, mostanság a rendszerváltás körüli napilapok és folyóiratok a divatosak, azt tapasztaljuk, hogy olvasóink leginkább ezeket keresik. Legutóbb valaki annak akart utánanézni a rendszerváltás idején megjelent napilapokban, hogyan vonultak ki hazánkból az orosz katonai egységek.

Figyeljük a felhasználói kéréseket és változtatunk a szabadpolcos állomány összetételén.

Egyszerű kérdésre, tudniillik, hogy a bekötött napilapokat érdemes-e a Hírlapolvasó polcán tartogatni vagy sem, egyszerű a válasz: IGEN.