HTML

OSZK

Országos Széchényi Könyvtár
A kultúra felhasználói. Gyűjtés, feldolgozás, megőrzés, szolgáltatás.

Budapest, Budavári Palota "F" épület
Tel: 224 3700

Nyitva tartás: kedd-szombat 10-19 óra


Kommentek

Igen rajongok

TUMBLR

Címkék

12ora 12tortenet (13) 15. század (9) 16. század (35) 17. század (28) 19. század (6) 1956 (44) 1956-os intézet (6) 1990 (10) 1990 valasztas oszk (10) 1százalék (5) 20. század (15) ady endre (8) arany jános (9) babits mihály (12) balassi bálint (5) bálint sándor (6) bánkeszi katalin (9) beiratkozás (5) biblia (7) boka lászló (7) borsa gedeon (12) budai krónika (18) civitates orbis terrarum (23) codices (6) corvina (24) corvina14 (14) corvinakiállítás (5) corvina alapítvány (7) cseh tamás (6) csics gyula (14) csillagászat (5) digitális képarchívum (42) digitalizálás (25) dka (5) ekönyv (7) elbe istván (12) elektronikus periodika archívum (9) előadás (20) első világháború (5) ensz (13) epa (6) európai unió (28) európa színpadán oszk (29) ex libris (5) e book (5) e könyv (5) facebook (5) farkas gábor farkas (64) földesi ferenc (10) folyóirat (8) gárdonyi géza (5) gyerektábor (9) hess andrás (10) holokauszt (7) húsvét (10) huszevesamek (20) i. világháború (5) instagram (31) jankovics marcell (13) jókai mór (8) józsef attila (7) katona anikó (6) kelemen éva (5) képek (9) kézirat (32) kézirattár (19) kiállítás (29) kódex (7) kölcsey ferenc (6) konferencia (9) könyv (44) könyvbemutató (7) könyvtár (144) könyvtár 2k kísérleti műhely (7) kossuth lajos (10) kötél emőke (14) krleza (6) library (29) lipthay endre (5) liszt ferenc (5) magyar elektronikus könyvtár (88) magyar nemzeti múzeum (6) mann jolán (10) manuscript (16) március 15 (5) megnyitó (7) mek (22) menü2015 (10) menükártya (5) mikusi balázs (8) mohács (12) mohács-szimpózium (10) mozart (5) múzeumok éjszakája (18) nagy imre (19) napló (11) naprakész ünnepek (157) nationallibrary (8) népköltés (5) nyomdászat (9) nyugat (10) olvasni/való (5) örkény istván (6) országos széchényi könyvtár (103) ősnyomtatvány (7) oszk (180) petőfi (5) petőfi sándor (16) pilinszky jános (5) plakát (6) plakát- és kisnyomtatványtár (25) plakát és kisnyomtatványtár (7) podcast (7) rácz ágnes (8) radnóti miklós (5) régi könyv (5) régi nyomatványok tára (6) régi nyomtatványok tára (11) restaurálás (8) rézmetszet (11) románia (6) sajó andrea (13) sirató ildikó (9) soltész zoltánné (5) sudár annamária (5) szabad európa rádió (31) széchényi ferenc (7) szer (5) színház (5) színháztörténeti tár (9) szőts zoltán oszkár (26) térkép (20) térképtár (5) theatrum orbis terrarum (20) történeti interjúk tára (19) törzsgyűjtemény (13) tóth péter (5) tudományos ülésszak (14) twitter (5) usa (5) választás (6) városkép (20) weöres sándor (7) youtube (7) zeneműtár (7) zirc (7) zsupán edina (11) Címkefelhő

Keresés a katalógusbanCredit: White Swirl sablon, ikon: 25 Cool Adobe Illustartion

A számos tudomány számára igen fontos francia tudós, a kulturális antropológia egyik legfontosabb képviselője, Claude Lévi-Strauss 1908. november 28-án született, a napokban lenne 107 éves. Születésének évfordulója alkalmából az 1952-ben megjelent Faj és történelem (Race et Historie) című munkájából idézünk néhány gondolatot.

levi_strauss_nemzetikonyvtar.jpgClaude Lévi-Strauss. In. Lévi-Strauss, Claude: Faj és történelem, [ford. Bojtár Péter], Boglár Lajos kísérőtanulmányával, Budapest, Napvilág, 1999. – Törzsgyűjtemény 

Összefoglalva Lévi-Strauss e műben azt mondja, hogy az emberiség fejlődését vizsgálva arra jutunk, hogy a fejlődésben, kulturális javak felhalmozásában mindig azok a civilizációk jeleskedtek, amelyek több, egymástól minél eltérőbb kultúrával rendelkező népcsoport által kifejlesztett kulturális innovációt tudtak működésük/szellemi eszköztáruk részévé tenni. Érvelése szerint azért öngól valamely népcsoportnak magára úgy gondolni, mint amely valamilyen tiszta, keveredés nélküli állapotában magasabb rendű, mint a többi, mert az emberiséget előrevivő találmányok legtöbb esetben több eltérő kultúra közös munkájaként jött létre, és rengeteg az átvétel. A változatosság miként a biológiában, itt is fontos feltétele a folyton változó környezetre adott megfelelő válaszadás képességének. Az eltérő világlátású, más kultúrájú emberek ezért értékesek számunkra, mert új gondolatokat kaphatunk tőlük, ugyanannak a problémának egy más, esetleg jobb megoldását tanulhatjuk el tőlük és ők tőlünk.

Az, hogy egy embercsoport, egy törzs, egy falu, egy nemzet úgy gondol magára, hogy csak az ő csoportjába tartozók az emberek, az egy régi, és általános vélekedés, ami viszont mára inkább problémák forrása.

levi_strauss_faj_es_tortenelem_nemzetikonyvtar.jpgLévi-Strauss, Claude: Faj és történelem, [ford. Bojtár Péter], Boglár Lajos kísérőtanulmányával, Budapest, Napvilág, 1999. Címlap Törzsgyűjtemény 

„Tudjuk, hogy az emberiségről alkotott azon kép, amely a faji és civilizációs hovatartozásra való tekintet nélkül magában foglalja az emberi faj valamennyi tagját, a történelemnek csak egy késői szakaszában alakult ki (…) Az emberi nem nagy részében azonban sok tízezer évig fel sem merült az efféle gondolat. Az emberiség határát a törzs, a nyelvi csoport vagy néhány esetben a falu határánál húzták meg, s ezért sok ún. primitív nép a mai napig is csak önmagát nevezi »embernek« (esetleg – bár ez sem kevésbé bántó – »jónak«, »kiválónak«), s ezzel burkoltan azt tudatja, hogy a többi törzsnek, csoportnak vagy falunak nincsenek emberi erényei, sőt emberi természete sincs, valamint hogy ezek tagjai legjobb esetben is »rosszak«, »gonoszak«, »két lábon járó majmok« vagy »undorító tetvek«. Gyakran azonban még ennél is messzebbre mennek, s a kívülállótól még valós létének ezt a kis morzsáját is megtagadják, és csupán »szellemnek«, vagy »jelenésnek« tekintik. Mindez nemegyszer különös helyzetekhez vezethet (…) Néhány évvel Amerika felfedezése után, miközben a spanyolok vizsgálóbizottságokat küldtek a Nagy-Antillákra, annak megállapítására, hogy van-e lelkük a bennszülötteknek, a szigetlakók fehér foglyaikat vízbe fojtották és módszeres megfigyelésnek vetették alá őket, azt kiderítendő, hogy vajon az ő testük is oszlásnak indul-e.”

Amerikai népfajok – Digitális Képarchívum 

Az ilyen etnocentrikus gondolkodás a Nyugatot is jellemezte, bár talán most, hatvan évvel később talán kisebb mértékben jellemzi. A Fejlett Világ lakóiként a haladás központjaként tekintünk magunkra. Lévi-Strauss példákat hoz ennek cáfolására. Azok a kulturális javak, amelyekre oly büszkék vagyunk, korántsem kizárólagosan a mi „fejlesztésünk”. Példa az Újvilág hozzájárulásáról:

„E hatalmas teljesítmény értékeléséhez elég, ha sorba vesszük mindazt, amit Amerika az Óvilág civilizációjának adott, kezdve az Óvilág négy alappillérével: a burgonyával, a gumival, a dohánnyal és a kokával (a modern fájdalomcsillapítók alapanyagával), folytatva az afrikai gazdaságot forradalmasító, noha mindennapos élelmiszerként Európában valamivel később elterjedő kukoricával és földimogyoróval, és zárva a sort a kakaóval, vaníliával, paradicsommal, az ananásszal, a paprikával, a különféle babfajtákkal, a gyapottal és a tökkel. Végül hadd jegyezzem meg, hogy a mértan és áttételesen a modern matematika műveléséhez elengedhetetlen nullát (zérust) a maják már legalább ötszáz évvel korábban ismerték és használták, mint azok az indiai tudósok, akiktől az arabokon keresztül Európa is átvette. […] … egyáltalán nem olyan egyszerű szabályos és folyamatos sorba rendezni az emberiség eredményeit. […] Őstörténeti és régészeti ismereteink gyarapodásával egyre inkább hajlunk arra, hogy a kultúrákat ne az időben, hanem inkább a térben különböztessük meg egymástól.”

Másrészt, kérdés, hogy ha a különféle társadalmakat teljesítmény szerint sorba akarjuk rendezni, akkor mit mérünk?

A szent háború. Lóhátról tüzelő beduin – Digitális Képarchívum 

„Amennyiben az elsődleges szempont az lesz, hogy egy társadalom mennyire volt képes felülkerekedni az ellenséges környezeten, aligha férhet kétség ahhoz, hogy az eszkimóké, illetve a beduinoké az elsőség. India viszi el a pálmát, ha a filozófiai és vallási rendszerek kidolgozása jelenti a rangsorolás alapját, és egyetlen ország sem tudta olyan sikeresen minimalizálni a túlnépesedés pszichológiai következményeit, mint Kína. Az iszlám által 1300 évvel ezelőtt kidolgozott elmélet szerint az emberi élet valamennyi – műszaki, gazdasági, társadalmi és szellemi – vonatkozása között szoros kapcsolat áll fenn. Ezt az elméletet csak nemrégiben fedezték fel újra nyugaton a marxizmus és a modern etnológia egyes elemeiben. Noha Nyugat a gépek ura, mégis nap mint nap tanúbizonyságát adja, hogy milyen kevéssé ismeri és használja az egyik legtökéletesebb gép, az emberi test által kínált lehetőségeket. Ezen a területen, valamint a fizikai és szellemi világ összekapcsolását illetően a Kelet és a Távol-Kelet több ezer évvel előrébb jár; ők teremtették meg azt a hatalmas elméleti és gyakorlati ismeretanyagot, amelyet Indiában a jóga, Kínában az úgynevezett »légzéstechnikák«, míg a maoriknál a belső szervek fölött gyakorolt uralom testesít meg. Egyes polinéziai népek évszázadok óta termesztenek növényeket föld nélkül, noha mi csak nemrégiben figyeltünk fel erre a lehetőségre, és ugyanezek a népek leckét adhatnának nekünk a hajózás művészetéből. Ugyanők jelentős megrázkódtatást okoztak a 18. században az európai kultúra számára egy minden addigi elképzelésnél szabadabb és önzetlenebb társadalmi és erkölcsi életvitel felmutatásával.”

Amerika néprajzi térképe – Digitális Képarchívum 

Lévi-Strauss új nézőpontot fogalmaz meg elődeinkkel kapcsolatban is. Álláspontja szerint teljesen félrevezető azt gondolni, hogy az ősember vívmányainak létrehozásában több a véletlen elem, mint a kortárs újításokban. Ilyen módon a szerző ki akarja terjeszteni az egyenrangúságot az ősemberekre is. Elődeink hozzánk hasonló szellemi képességekkel rendelkeztek és kitartó kísérletezéssel, igen összetett eljárásokkal alakították ki például kőből készített eszközeiket:

„Sajnos tagadhatatlan tény, hogy néhányan csupán az újabb időkben tett felfedezéseket tekintik az emberi erőfeszítés, intelligencia és képzelőerő termékének, és a „barbár” korszak felfedezéseit hajlamosak a véletlen szerencse számlájára írni, melyekben az emberiségnek nem sok érdeme volt. Ez a súlyos és közkeletű tévedés akadályozza a kultúrák között létrejött kapcsolatok helyes értékelését is.”

Képek Ausztráliából – Digitális Képarchívum 

„Egy használható kőszerszám elkészítéséhez nem elég, ha addig ütünk egy szikladarabot, míg a kívánt méretre hasad. Erre akkor derült fény, amikor először próbálták utánozni az őskorban használatos szerszámokat. A kísérlet (…) bebizonyította, hogy ezek az eszközök rendkívül bonyolult eljárások során készültek, melyekhez némely esetben valóságos »pattintószerszámokat« kellett készíteni: ellensúllyal ellátott kalapácsot, amellyel szabályozni lehetett az ütés irányát és nagyságát, rezgéscsillapítót, amely megakadályozta, hogy a rezgéstől a kődarab szilánkokra hasadjon. De szükség volt a szerszámok anyagával kapcsolatos ismeretekre is, hol lehet ezeket helyben felelni, hogyan lehet kibányászni őket, milyen az ellenálló képességük és a szerkezetük. Szükség volt még bizonyos testi adottságokra és gyakorlás útján elsajátítható »fortélyokra« is. Ezeknek a szerszámoknak az előállításához valóságos »liturgiát« kellett kialakítani, amely, mutatis mutandis, a fémmegmunkálás főbb ágazataiban használatos eljárásokkal vethető csak össze.”

Lévi-Strauss állítása szerint nem is annyira az egyes népek által elért vívmányokra kell figyelnünk, hanem annak a szituációnak a fontosságára, amikor az eltérő kultúrájú népek pont különbözőségükből fakadóan megtermékenyítik egymás gondolkodását. Szerinte kifejezetten törekednünk kell az ilyen helyzetek kialakítására, mi több, valamilyen módon késleltetni kell az egymással kapcsolatba kerülő kultúrák szükségszerű egymáshoz hasonulását, mert azzal pont az egymást kölcsönösen inspiráló szellemi környezet erőtlenedik el.

Lévi-Strauss szerint az emberi társadalmak sokféleségét vizsgálni kell, hisz egyrészt mindenütt azt látjuk, hogy folyton újratermelődik, másrészt amellett, hogy problémák forrása is, egyúttal nagyon jelentős szellemi erőforrás az emberiség egésze számára.

Őskori leletek a maróti múzeumból. Blahó Ede felvétele – Digitális Képarchívum 

„Egyes kultúrák most különböznek egymástól, ha azonban közös tőről fakadnak, akkor eltérésük nyilvánvalóan nem ugyanolyan, mint azoké a kultúráké, amelyek fejlődésük egyetlen szakaszában sem találkoztak egymással (…) ennek ellentéte is igaz, azok a társadalmak, amelyek bizonyos idő óta nagyon szoros kapcsolatot tartanak fenn, egyetlen civilizáció benyomását keltik, noha jelenlegi állapotukat nagyon is eltérő módon érték el, és nincs jogunk figyelmen kívül hagyni ezt a fejlődést. […] A sokféleség problémája nemcsak a kultúrák egymás közötti kapcsolatában mutatkozik meg; ugyanez a kérdés megjelenik minden egyes társadalmon belül is a társadalmat alkotó csoportok egymáshoz fűződő viszonyában: a különböző kasztok, osztályok, szakmai vagy vallási közösségek olyan különbözőségek köré szerveződnek, melyeket mindegyikük rendkívül fontosnak tart. […] Világos tehát, hogy a kultúrák sokféleségének a fogalma nem lehet statikus. Nem élet nélküli múzeumi gyűjteményekről vagy száraz katalóguscédulákról van itt szó! A földrajzi távolság, a sajátos környezeti körülmények vagy az emberiség többi részétől való elzártság következtében az ember kétségtelenül különböző kultúrákat hozott létre; mindez azonban csak akkor lenne fenntartás nélkül igaz, ha minden egyes társadalom a többitől elzárva, mindenfajta kapcsolat nélkül született volna meg és fejlődött volna. Ilyesmivel azonban nem találkozhatunk, talán csak a tasmánok kivételes esetében.”

Ezekről és más vitára indító gondolatokról olvashatunk Claude Lévi-Strauss: Faj és történelem című írásában (ford. Bojtár Péter, Boglár Lajos kísérőtanulmányával, Budapest, Napvilág, 1999. Törzsgyűjtemény 

Gondos Gábor

További kulturális antropológiai vonatkozású szakirodalom a Magyar Elektronikus Könyvtárban:

  • Etnikai-antropológiai kutatásmódszertan. Válogatott tanulmányok 1., [szerk. A. Gergely András], Budapest, MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, 1996. (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, 29.) 
  • Antropológiai, etnológiai, kultúratudományi kislexikon, szerkesztő Gergely András, A., Papp Richárd, Szász Antónia, Hajdú Gabriella, Varga Andrea, Budapest, MTA PTI Etnoregionális és Antropológiai Kutközp., 2010. (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek 108.) 2., bővített, javított (online) kiadás. 
  • A nemzet antropológiája. Hofer Tamás köszöntése, szerk. A. Gergely András, Budapest, Új Mandátum, 2002. 

Címkék: könyvtár kulturális antropológia gondos gábor claude lévi-staruss bojtár péter

komment

A magyar nemzeti könyvtár alapításának pontos napját nem egyszerű rögzíteni. A köztudatban jobbára az 1802. november 26-i dátum tudatosodott, de nem ez az egyetlen nap, amihez az alapítás aktusa köthető.

Széchényi Ferencben már korábban megérlelődött az a gondolat, hogy hungarika-gyűjteményét a hazai kultúra és tudomány szolgálatába állítja és megnyitja a az érdeklődők számára. Ehhez a könyvtárt az ország szellemi központjába, Pestre kellett költöztetnie. Az ország tulajdonába átengedni kívánt gyűjteményről azonban hosszabb távon is gondoskodni kívánt: biztosítani akarta a megfelelő épületet, a további gyarapítás lehetőségét és megfelelő személyzetet is alkalmazni a könyvtár működtetésére. Mindezek biztosítékát abban látta, ha a királyhoz mint legfelsőbb közjogi fórumhoz fordul alapítási szándékával, és megszerzi művéhez a királyi jóváhagyást.

A Széchényi Könyvtár története a Facebookon is! lapozható.

A könyvtár alapításával kapcsolatos események szinte az egész 1802-es évet „uralták”. Széchényi márciusban nyújtotta be felségfolyamodványát I. Ferenc királyhoz a bécsi Magyar Kancellárián keresztül. A felajánlást a Budán székelő Helytartótanács véleményezte, és áprilisban elfogadásra javasolta a királynak. A király június 22-én fogadta el a Bibliotheca Hungarica alapítására tett felajánlást, és a kancellária júliusban felszólította Széchényit az ajándékozó okirat kiállítására.

Gondoskodni kellett a könyvtár megfelelő elhelyezéséről: ezzel a kérdéssel a Helytartótanács foglalkozott. A király rendelkezése szerint a pálosok egykori kolostorában jelölték ki a helyét, ahol a könyvtártermen kívül még olvasótermet is be lehetne rendezni. Széchényi szeptemberben tekintette meg a kijelölt termet, és még egy helyiség átengedését kérte a könyvtár további gyarapítására. Közben a személyzet kiválasztását is intézte.

Az alapítás híre már áprilisban elterjedt, amikor a Helytartótanács körlevelet bocsátott ki erről az ország hatóságai számára. Ennek hatására a sajtó is egész nyáron élénken foglalkozott Széchényi áldozatos felajánlásával.

Az adományozó gróf november közepén látta elérkezettnek az időt, hogy ajándékozó okiratát elkészítse: november 25-én nyújtotta be Bécsben a magyar udvari kancelláriához az e napra keltezett, aláírt és pecsétjével ellátott alapító okiratot. Kérte annak királyi megerősítését és ünnepélyes diploma formájában való kiadását.

Másnap, november 26-án elkezdődött az alapító okmány királyi jóváhagyásával kapcsolatos ügyintézés. Berlász Jenő könyvtártörténész kutatásai kiderítették, hogy ez a nap voltaképpen a királyi diploma megszövegezésének a napja. A szövegezést egy kancelláriai fogalmazó végezte, aki az ún. intitulatio – az uralkodó nevének és címeinek felsorolása után – szóról szóra lemásolta Széchényi ajándékozó okiratát annak nov. 25-i keltezésével együtt, majd az irat végére illesztette az ún. corroboratio, a királyi megerősítés szövegét és a november 26-i dátumot. Ez a tervezet került a grafikushoz, aki elkészítette a díszes kiállítású, pergamenre írt diplomát a Széchényi Ferenc által kért két példányban. A vörös bársonyba kötött diploma-példányok elkészítése kilenc napot vett igénybe, és azok csak december 5-én kerültek a kancelláriára, majd másnap a király elé aláírásra. A november 26-ra keltezett királyi jóváhagyás tehát valójában december 6-án történt meg, amikor a király ellátta kézjegyével a dokumentumot. A végső hivatalos aktusra, azaz a Széchényi Ferencnek való kézbesítésre december 20-án került sor.

oszk_alapito.jpg
Az alapító okiraton tehát két dátum olvasható: nov. 25. és nov. 26. A könyvtártörténeti kutatások adatai szerint az első Széchényi aláírásának és az ajándékozó okirat benyújtásának hiteles ideje, a második pedig egy hivatali ügyintézés kezdőnapja, ill. az okirat megfogalmazásának napja. Az oklevéltervezetnek ezt a dátumát a későbbiekben már nem módosították.

Mivel Széchényi Ferenc 1802. november 25-én írta alá és nyújtotta be a könyvtár megalapításáról szóló ajándékozó okiratát, ezt a dátumot joggal tekinthetjük a magyar nemzeti könyvtár alapítási idejének, „születésnapjának”.

Rácz Ágnes

Felhasznált irodalom: Kollányi Ferenc: A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtára : 1802-1902. 1. köt. : a könyvtár megalapításától gróf Széchényi Ferenc haláláig. - Budapest : Széchényi-Kvtár, 1905. - [4], 485, [3] p., 7 t. - 

Berlász Jenő: Az Országos Széchényi Könyvtár története. [1. köt.], 1802-1867. - Budapest : OSZK, 1981. - 555 p., [28] t. : ill. -  

Berlász Jenő: Az Országos Széchényi Könyvtár alapítólevele == Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve. - 1965/1966 (1967), p. 182-192. -  

Rácz Ágnes: Az Országos Széchényi Könyvtár története évszámokban.Válogatás az OSZK történetét feltáró kronológiai adatbázisból.

Címkék: oszk széchényi ferenc széchényi könyvtár

komment

Schulek Frigyes (Pest, 1841. nov. 19. – Balatonlelle, 1919. szept. 5.): építész, műegyetemi tanár, a magyar eklektikus építészet jelentős egyénisége. Számos magyar középkori építészeti emlék helyreállítása fűződik nevéhez: a Budavári Nagyboldogasszony- (Mátyás-) templom átépítése (1873–1896), a jáki templom, a csütörtökhelyi kápolna, a kisszebeni templom, a lőcsei városháza stb. Tervei szerint épült a szegedi református templom (1880–83); az 1903-ban felavatott Halászbástya, a budapesti jánoshegyi Erzsébet-kilátótorony (1910).

Dombormű a Szent István-szobor talapzatán: az egyházalapító. A király előtt térdeplő, kéttornyos templommodelt tartó szakállas férfi a Halászbástya építőjét, Schulek Frigyest ábrázolja, Stróbl Alajos műve. In. Emese álma. A magyar őstörténet és az államszervezés kora a kezdetektől 1038-ig, Budapest, Enciklopédia Humana Egyesület, (Enciklopédia Humana Hungarica 1.), 1996 – Magyar Elektronikus Könyvtár 

„Schulek minden tiltakozása, az egész modern művészettel szemben tanúsított közönye ellenére, meglelhetők itt a kapcsok, amelyek az új, helyesebben újraéledt művészi elvekhez fűzik, az anyag, a konstrukció megbeszéléséhez, a mesteremberi szigorúsághoz, amelyet a legmodernebbek becsülnek leginkább minden kor művészeiben. Ha azután alaposan és sokszor megnézi az ember Schulek legismertebb, méltán legnépszerűbb alkotását, a Halászbástyát, a budavári templomot környező tér e pompás dekorációját és a hozzá vezető monumentális lépcsőt, már nem is látszik annyira képtelennek az a pittoreszk gondolat, hogy egy hajszálon múlik csak e művész – külső modernsége is.

Lengyel Géza: A Halászbástya építője. Schulek Frigyes (részlet). In. Nyugat, 1911. 23. szám – Elektronikus Periodika Archívum 

Schulek Frigyes: Halászbástya – Digitális Képarchívum 

A Halászbástya tisztán téralakító célokat szolgáló galériái és saroktornyai részleteikben román stílusúak. Ezek a részletek, a takarékosan kimért ornamentika, a vaskos oszlopfejek azonban nem döntik el a stílust. A feladat a korai középkorban, mondhatni, ismeretlen volt, a bástya akkor erődítési célokat szolgált, ma legfeljebb támasztófal rendeltetése van és Schulek nagyon helyesen elejét vette annak is, hogy a Halászbástya álerődítmény gyanánt hasson, éppen az aránylag könnyű galériák, a nagy nyílásokkal áttört tornyok segítségével. A lépcsőzet maga, ez a monumentális, szabad, kényelmes feljáró rendeltetésére, céljaira nézve teljesen modern. Néhány ornamens helyettesítésével egy-egy részlete tökéletesen új ízt kapnak, modern volna, középkorból táplálkozó modern, amint nem egy modern építészt ihlettek meg egyiptomi, asszír vagy indus emlékek.”

Lengyel Géza: A Halászbástya építője. Schulek Frigyes (részlet). In. Nyugat, 1911. 23. szám – Elektronikus Periodika Archívum 

Schulek Frigyes: Jáki templom, János-hegyi kilátó, A szegedi fogadalmi templom (Dóm), Szegedi Evangélikus templom, Zsolnai szobor Pécsett – Digitális Képarchívum

„Schulek Frigyessel az utolsó magyar dómépítő szállt sírba. Tanítványai, a szó igazi értelmében, nincsenek. Nincs, aki átvenné a mester örökségét, aki végigjárná a kegyetlen iskolát, aki a céhek korának hatalmas egyoldalúságával szentelné magát a kövek beszédének, a kövek titkainak ellesésére, aki megtagadná a közösséget a csábító, változatos jelennel s a lelki és anyagi aszkézisnek Schulek által kijelölt útját járná. A pécsi kis Zsolnay-szobor talapzatának munkáján öt évig dolgozott Schulek; a Szent István-szobor lábazatát még tovább formálta; a Mátyás-templom restaurálása – valójában teljes újjáépítés – csaknem negyed század odaadó munkájának eredménye. […] Az utolsó dómépítő szállt sírba vele, a tudomány nemzetközi nyelvének amatőrjeivel a legnagyobbak egyike, aki ismerte azt a csodálatos, isteni nyelvet, amelyen a kövek beszélnek.

Lengyel Géza: Schulek Frigyes emlékezetére (részlet). In. Nyugat, 1920. 1–2. szám – Elektronikus Periodika Archívum 

 

Címkék: schulek frigyes naprakész ünnepek

komment

1773. november 17-én Debrecenben született Csokonai Vitéz Mihály († Debrecen, 1805. január 28.) költő, író, műfordító. Szinte teljesen újjáteremtette a magyar költészetet, egyaránt merítve a magyar hagyományból és a nyugat-európai, a keleti irodalmak formai és stiláris vívmányaiból. Érdeklődése azonban ennél is szélesebb körű: nemcsak az európai, hanem az egész világkultúráról átfogó képet alkotott, s ennek élményét éppúgy beépítette költészetébe, mint a természettudományos felfedezésekét.

Csokonai Vitéz Mihály – Elektronikus Periodika Archívum

A felvilágosodás filozófiájával megismerkedve alkotta meg személyes átéléssel hitelesített gondolati líráját, a teológiai világkép természettudományosba fordulását (Konstancinápoly, Az álom), nem riadva vissza a végső kérdések költői feszegetésétől sem (Újesztendei gondolatok, A lélek halhatatlansága). Filozófiailag élte át a kor társadalmi válságát (Az estve). Rousseau-izmusa érzéki gazdagságú, érzelmi sodrású, világirodalmi mértékkel is jelentős lírát teremtett. A magyar társadalom válságát a kultúra válságaként élte meg. Állandóan foglalkoztatta az európai „magas” műveltség és a keleti hagyományokat is őrző „mély”, népi kultúra összehangolása.

A nyelvújításban is az egyeztetés híve volt: elsősorban a régi és a népi nyelvtől várva „nyelvünk természete szerint” az irodalmi nyelv megújulását. Változatos rím- és sorfajú magyaros versei mellett kitűnően kezelte a klasszikus időmértékes formákat, valamint a szimultán („nyugat-európai”) verselést. Műveltsége, olvasottsága, szintetizáló hajlama, tehetsége révén költészetébe hasonította a különféle irányzatokat, stílusárnyalatokat (rokokó, barokk, manierizmus, klasszicizmus, szentimentalizmus, preromantika), megteremtve egyéni stílusát.

2013-as bejegyzésünk Csokonairól.

Címkék: felvilágosodás oszk csokonai vitéz mihály elektronikus periodika archívum naprakész ünnepek

komment

100 éve hunyt el Újházi Ede (1841–1915) színész, színészpedagógus

Pályáját Szigeti Imre társulatában kezdte, ahol 1866 teléig játszott, majd Fehérváry Antalhoz, aztán Latabár Endréhez szerződött. Két kassai évad után a Nemzeti Színház próbajátékra hívta, és 1870. április 1-jén szerződtették. 1914 januárjáig a Nemzeti Színházban játszott. Páratlan volt színészi eszközismerete, mesterségbeli tudása. Kiapadhatatlan komikusi vénája a tragikus és komikus elemeket ötvöző vígjátékokban tette legsikeresebbé. Ő volt a „Mester” – Gerhart Hauptmann Crampton mesterének bemutatója után kollégái, kortársai szólították így. 1903-ban a Nemzeti Színház örökös tagja lett. 1886-tól a Színművészeti Akadémia tanára volt. A Nemzeti Színház 1892-es bécsi vendégjátéka alkalmával az ottani közönséget is meghódította a Constantin abbé címszerepében. 1905-ben a Ferenc József-rend Lovagkeresztjével, 1908-ban az Osztrák Császári Vaskorona-renddel tüntették ki.

Forrás: Újházi Ede. In. Magyar színházművészeti lexikon, főszerk. Székely György, Bp., Akadémiai, 1994; Újházi Ede. In. Magyar színművészeti lexikon, IV, főszerk. Schöpflin Aladár, Bp. Orsz. Színészegyesület, [1929–]1931. – Magyar Elektronikus Könyvtár

ujhazi_ede_nemzetikonyvtar1114.jpgÚjházi Ede Ligeti Juliskával (Miss Bettina Percival) Ludovic Halévy–Hector Crémieux–Pierre Decourcelle Constantin abbé című vígjátékának címszerepében. Nemzeti Színház, 1902, Strelisky felvétele – Színháztörténeti tár

„Amint tévedés, hogy az utca, a kávéház, a vendéglő is színpad volt neki, ahol épp úgy megjátszott mindent, mint a lámpák előtt, tévedés az is, hogy Crampton mester alakjában játszotta ki lelkét a legteljesebben, és hogy ez az alakja fogja megőrizni emlékét. Így csak azok ítélhetnek, akik az igazi Újházit – a régi Nemzeti Színháznak hosszú időn át egyik legerősebb oszlopát – soha se látták, vagy már nem emlékeznek rá. Akik, ha Újházira gondolnak, csak azt a megroppant, mind betegebb öregembert látják maguk előtt, aki pár évig, kíméletlen betegségében, már csak romja volt magamagának vagy inkább, árnyéka régi és sokáig – vagy negyven évig – hatalmas énjének. Újházit bohémnak mondhatjuk, ha ezt a szót nem a gyűlöletessé vált, hanem eredeti értelmében használjuk, és ha bohémnek nevezzük, aki nem biztosítja eléggé a jövőjét, aki jóságból – vagy mert szívesebben könnyelmű, mint hogy valakinek adósa maradjon – erején felül pazarol, aki többet gondol a jelennel, mint a holnappal. De Újháziban semmi se volt a munkakerülő Crampton mester züllöttségéből, léhaságából, feneketlen önzéséből, pózaiból, lelki közönségességéből, affektált melankóliájából és sok más hazugságából. Újházi életének a vége nagyon szomorú volt – az emberi élet vége a legtöbbször annál kevésbé szép, minél hosszabb betegség után következik el – de Újházi nemes lelkű, derék, munkás ember volt, csupa egyenesség, igazság és jószívűség, Crampton mesternek éppen az ellentéte. […] Azt hiszem, hogy emlékét nem is a Crampton mester-féle alakítások fogják megőrizni, hanem azok az alakok, amelyekben önmagát játszotta vagy lelki rokonait, akiket a legjobban meg tudott érteni s akiket teljes igazságukban nagyszerű intuícióval tudott megeleveníteni. A Constantin abbék meg a Knabe Farkas Jeremiások, a Cifra nyomorúság öreg írnoka, akik a jóság megtestesülései és jóságuknál fogva többé-kevésbé áldozatok is. Aztán azok a medvemódra dörmögő öregek, akik elérzékenyültségükben haragosnak látszó morgással igyekeznek meghazudtolni a vajszívűségüket. Meg azok a páratlanul kedves vén franciák, akiket egy csepp asszonyka olyan mulatságosan pörget az ujján. A magyarok közül, a vén bakancsos – a büszke titkolózásából kitörő apai szeretet – a Pártütők öregbírója, Liliomfi Szilvai professzora meg a többi vén szoknyavadász (a Mamában etc.) és Gonosz Pista, aki huncutkodásában is csupa vidámság. Csak lassanként fognak eszünkbe jutni, milyen sokan vannak és külsőségekben, vonalban, színben mennyire különbözőek. Tragikus alakjai közül, meglehet, kevés marad meg emlékezetünkben. Shylockjában megtalálhattuk a szenvedő apát, magát Shylockot nem találhattuk meg. Általában, a szenvedélyre, mely kegyetlen tud lenni, mely ölni képes, még szerelemből is, Újházi mindig idegenül nézett. De annál jobban megértette azt a szerelmet és azt a szeretetet, mely csak ölelni tud.”

Ambrus Zoltán: Újházi (részlet). In. Nyugat, 1915. 22. szám – Elektronikus Periodika Archívum 

Címkék: nemzeti színház 19. század színháztörténet ambrus zoltán újházi ede szigeti imre

komment

  • A 2007-ben megvásárolt 17. századi Zrínyi-példányból kiszedték a díszcímlapot, a címlapot és további lapokat
  • A 2014-ben eladásra kínált, rossz állapotban lévő és hiányos Zrínyi-példányt kötésével együtt restaurálták
  • 2015 novemberében aukcióra bocsátják a teljesnek mondott Zrínyi-kötetet
  • Holnap elárvereznek egy eddig nem létező Zrínyit

Nyolc évvel ezelőtt (2007. 11. 30.) a Központi Antikvárium 105. árverésének 61. tétele az Adriai tengernek Syrenaia című Zrínyi-kötet volt: 2 millióról indult, 3 millió 800 ezer lett a vége. A leírásban és a közölt díszcímlapon két fontos információ található: a híres képen látható két sérülés (az egyik a baloldali szirén fejéig tart, a másik halványabb: a hajó jobb testénél halad lefelé), illetve az a megjegyzés, hogy: „A szedett címlap alsó harmada, valamint négy levél (Pp4, Rr-Rr3) másolattal pótolva.”

zrinyi2007.jpgA Központi Antikvárium által 2007-ben értékesített példány díszcímlapja

Tavaly (2014 októbere) a Darabanth Antikvárium 11808. tétele (online kereskedés, ezért a magas tételszám) az Adriai tengernek Syrenaia volt 1,5 millióról indult a licit.

zrinyi.JPGA Darabanth online aukció Zrínyi-példánya 2014-ben

2014_darabanth.jpgÍgy nézett ki 2014-ben a könyv

Erre a példányra több Zrínyi-kutató is felhívta a figyelmemet, én magam is rátaláltam Káldy Zsigmond vicces bejegyzésére, hogy milyen nehéz jó erkölcsű asszonyt találni és mi legyen a könyvtolvaj édesanyjával. Az OSZK nem kívánta a példányt megvenni, mint ahogyan írtam is akkor a kollégáknak:

„Nagyon felárazott példány. Csonka, s nemcsak a címlap és a szép Zrínyi-metszet hiányzik, de a képek alapján nincsen valami jó állapotban a kötet. Talán a tizedét éri, vagy – legyen, mondjuk 250 000 Ft. Másfél millióért csak egy balek veszi meg. Az OSZK nem tudja védeni a példányt, mert van négy teljes példánya, s a Káldy possessor személye sem túl erős. Az országból nem valószínű, hogy kiviszik, mivel külföldön eladhatatlan. Szóval lehet, hogy ez a példány majd előkerül máshol, volt rá példa, lehet, hogy fél év múlva egy másik antikvárius előveszi.”

172_4.jpgTulajdoni és egyéb bejegyzések a 2015-ben a Krisztina Antikváriumban aukcióra kerülő példányból

 

1076539c.jpgA Darabanth-féle Zrínyi-példány kötésének restaurálás előtt képe (2014)

Néhány napja több csatornán is eljutott hozzám a hír, hogy a Krisztina Antikvárium legújabb (37.) árverésén a 172. tétel az Adriai tengernek Syrenaia kikiáltási ára 8 millió forint.

screen-capture-367.png
A Krisztina Antikvárium katalógusa (2015)

A következőt olvashatjuk az árverési katalógusban:

„Árverésen a kötet hiánytalan példánya még nem szerepelt. Ma a mű árverésre kerülő példányán kívül 28 példányt ismerünk, ebből 3 lappang, 9 csonka vagy pótolt, kettőről nem készült tudományos leírás, azaz 14 bizonyosan teljes példány mellé kerül tételünk. Teljes példánya most először kerül árverésre! A rézmetszetű címlap jobb alsó harmadában és két levélen szépen sikerült pótlással, restaurálással.”

Az aukcióra 2015. november 14-én kerül sor. Tegnapelőtt egy másik nyomtatvány miatt mentem szemlézni az antikváriumba. Ez is egy különleges könyv, egy eddig nem ismert példánya Christian Schesaeus (1535 körül – 1585) erdélyi szász költő és evangélikus lelkész Kolozsvárott, a neves Hoffgref-nyomda termékeként 1558-ban megjelent (RMK II. 78.) Elegia de falsis prophetis című művének. Ezenkívül ismert egy csonka példánya Debrecenenben – erről készült Csonka Ferenc kritikai kiadása 1979-ben –, illetve egy ép, de a történelem által kissé megtépázott, ám teljes példánya az ELTE Egyetemi Könyvtárában. Emellett a szakirodalomból tudjuk, hogy a kolozsvári Erdélyi Múzeumnak, illetve a gyulafehérvári Batthyány-könyvtárnak is volt belőle egy-egy példánya. Ezek eltűntek az idő során, lappangnak, vagy elpusztultak. Magas összegről, 900 000 forintról indul az árverés. Mikor a Schesaeus-példányt leellenőriztem, vetettem egy-két pillantást a Krisztina Antikvárium által kínált Zrínyi-példányra is. Döbbenten fedeztem fel a Darabanth online árverésén is feltűnt bejegyzést. Furcsa érzés kerített a hatalmába, mintha valami nem stimmelne. Ezért tegnap visszamentem, úgyis össze akartam vetni Csonka szövegközlését az eredeti nyomtatvánnyal. Minden stimmelt, a Schesaeus-könyv gyönyörű állapotban van, ép, teljes, s a végén egy szép Kolozsvár címer fametszetes képe látható. Fájt a szívem, hogy nem tudjuk megvenni.

2015_kotes.jpg

Így néz ki most a holnap aukcióra kerülő kötet

2015_diszcimlap.jpgÍgy néz ki most a díszcímlap

Megnéztem ezt a Zrínyi-példányt még egyszer, s a következőkkel szembesültem: a 2007-es Zrínyi díszcímlapja (lásd a sérüléseket) és a címlapja (lásd a sérülést precízen leíró 2007-es katalógustételt) bekerült az ezekkel nem rendelkező 2015-ös példányba, aminek a végén a 2014-es példány vicces bejegyzései olvashatóak.

Két megállapítást tehetünk ezek alapján:

1. A 2007-es Zrínyi-példányból – ami egyébként négy levél- és egy harmad címlappótlással teljes volt – kiszedték a díszcímlapot és a címlapot (lehet, hogy többet is, de ezt nem sikerült az internetről leszedett képekből és a két szemléből bizonyíthatóan megállapítani), és beletették a 2014-es példányba, amelynek a végén ott volt a nevezetes Káldy Zsigmond-féle bejegyzés.

2. A 2014-es Zrínyi-példány kötését és a fennmaradt lapjait restaurálták és most 2015. novemberben aukcióra bocsátják.

A 2007-es Zrínyi-példánynak ez volt a kötése az aukciós katalógus szerint:

„Restaurált, korabeli bőrkötésben, bőr megkötő szalagokkal. Számos levélen kis javításokkal. Poss.: somlyai Szilágyi István 1706-ból származó tulajdonosi bejegyzésével.”

Tehát ezt olyan barbár módon szedték széjjel, hogy a 2007-es példányt (Központi) kiszakítva az eredeti kötéséből a 2014-es példány (Darabanth) kötésébe helyezték létrehozva egy új példányt, s a végére meg beillesztették a Káldy-féle bejegyzést. De ebben az esetben látnom kellett volna a Szilágyi-féle possessort valahol, de nem láttam. Bár a szűkszavú leírásból nem tudjuk, hogy ez a tulajdonosi bejegyzés hol volt a kötetben.

Vagy az történt, és ez a valószínűbb, hogy szétszedték a 2007-es példányt, s csak a 2014-es példányból hiányzó részeket kötötték bele (díszcímlap, címlap, előszó) a Darabanth-féle kötésbe, s az egészet újrarestaurálták, ezt lehet látni a papírokon.

Ebben az esetben van egy Zrínyi-példány ezenkívül valahol, valakinél, ahonnan hiányzik pár levél (legfőképpen a két címlap), és korabeli bőrkötésben van (vagy kiszakítva abból). A kötés egyébként 2007-ben restaurált volt, tehát egy rendbe hozott könyvtestet romboltak széjjel 2015-ben, hogy létrehozzanak egy addig nem létező példányt.

Szóval az egykori Káldy-példányt (Darabanth) és az egykori Szilágyi-példányt (Központi) valahogyan összehegesztették úgy, hogy legyen benne a két szép metszet, legyen teljes a szöveg és legyen benne a vicces bejegyzés is a végén, és így létrehoztak egy addig nem létező új Zrínyit.

Mit szólhat ehhez a leendő új tulajdonos? Ő azt hiszi, hogy 8–12 millióért (néhány napja a Magyar Hírlapban megszellőztették, hogy könnyen elérheti a leütési ár a kikiáltási ár dupláját) egy teljes Zrínyit kap.

screen-capture-366.png

De tulajdonképpen két csonka Zrínyihez jut, két részpéldányhoz, amelyeknek megvolt külön-külön a története, de most a Krisztina Antikváriumban egyesül anélkül, hogy az előzményeket tudná. Kérdés az, hogy ez most minek minősül? A vásárló tudatos megtévesztésének? Mert azt mégsem mondhatjuk, hogy az antikvárius addig simogatta a két könyvet esténként, hogy ez lett belőle.

S az meg igaz, hogy ez a példány valóban soha nem volt aukción (amit a katalógusban írnak), hiszen az egyik részét 2007-ben ütötték le, a másik részét 2014-ben próbálták meg online értékesíteni, de így együtt még soha…

Farkas Gábor Farkas

UPDATE: Reagálás a VS.HU oldalon mondottakra:

Földváry szerint: "A kötet valóban hiánytalan, de néhány lapját egy másik kiadásból pótolták. Ez a tény szerepel is a kiállítás katalógusában."

A katalógusban sehol sem szerepel, hogy legalább két Zrínyi-példányból rakták össze az aukcióra kerülő példányt. Ezért született a poszt.

A Magyar Antikváriusok Egyesületének Etikai kódexe:

Leírás és közzététel

A tagok felelnek az eladásra kínált tételek pontos meghatározásáért és leírásáért. Minden hibára, jelentős restaurálásra, az eredetiséget részben vagy egészben bizonytalanná tevő tényezőre, hiányra fel kell hívni azok figyelmét, akik számára az ajánlat szól. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy hiányosan, félrevezetően adja meg az eladni kívánt tétel adatait , s ha a felek másképp nem egyeznek meg, az eladónak a vételár 100%-át meg kell térítenie, beleértve az esetleges szállítási (ide értve a visszaszállítást is) és csomagolási költséget is.

Címkék: könyv aukció zrínyi farkas gábor farkas régi nyomatványok tára könyvtörténet

komment

1895. november 13-án született Marcaliban, Budapesten hunyt el 1982. március 13-án. Kaposvárott, Rippl-Rónai Ödön javaslatára kezdett el festészettel foglalkozni, 1915-től másfél éven át a nagybányai művésztelepen tanult, mesterei Thorma János és Réthi István voltak. 1916-ban bevonult és csak 1918-ban szerelt le, tanulmányait nem folytatta tovább. Megismerkedett a modern festészeti irányzatokkal, kapcsolatba lépett Kassákkal és az aktivistákkal. 1921 és 1923 között Bécsben élt, később Berlinben ahol több kiállítása is volt. 1927-ben Pöstyénbe költözött, ahonnan gyakran járt Budapestre,1928-tól rendszeresen kiállított a Műcsarnokban, a 30-as évektől a Gresham kör vezéregyéniségévé vált. 1945-től a Magyar Képzőművészeti Főiskola tanára. Festői munkássága mellett folyamatosan írt, több önéletrajzi vonatkozású műve jelent meg. Kossuth és Munkácsy-díjas festő, érdemes művész.

Bernáth Aurél. In. Kortárs magyar művészeti lexikon, főszerk.: Fitz Péter, 1. kötet, 1999, Budapest, Enciklopédia, 1999–2001. – Törzsgyűjtemény 

Bernáth Aurél: Önarckép sárga kabátban (1930) In. Bernáth Aurél: Riviéra. In. Száz szép kép (46.), szerkesztő Laskay Gabriella – Magyar Elektronikus Könyvtár 

Az első világháború alatt és közvetlenül utána a nehéz gazdasági helyzet arra késztette, kényszerítette a művészeket, hogy hozzáférhetőbb, „olcsóbb” alkotásokat hozzanak létre a festmények helyett, ekkor élte aranykorát a kis példányszámban megjelenő, különböző sokszorosított grafikai eljárással készült művészi album. Kassák, Biró Mihály, Derkovits Gyula mellett Bernáth Aurél is ezt a formát választotta művészetének bemutatására.
Az Országos Széchényi Könyvtár nem csak írásait, de szerencsére az 1922-ben Bécsben megjelent „Graphik” című képzőművészeti albumát is őrzi.

alb-e_0013_00001_borito.jpgBernáth Aurél: Graphik. [Borító], Wien, [Bernáth Aurél], 1922. – Plakát- és Kisnyomtatványtár Jelzet: Alb.E 13 

A szakirodalom szerint ezen album a magyar avantgárd egyik legnagyobb teljesítménye. A képek stilizált motívumokból építkeznek, néhol Kandinsky absztrakt expresszionista műveit idézik. A 20-as évek elejének lehangoló magyar valóságát modern ikonok sorozataként jeleníti meg. Megjelenését már a kortársak is méltatták. Hevessy Iván a Nyugatban így írt: „Az album lapjainak mindegyike új meglepetés: egy rendkívül őszinte és mély tehetségű művész szuggesztív alkotásai. A formáknak és térbeli viszonyoknak a valóság lényegére egyszerűsített átfogása és ezeknek a primitív valóságérzeteknek monumentális víziókká összegzése jellemzi Bernáth Aurél művészetét.”

Hevesy Iván: Bernáth Aurél albuma. In. Nyugat, 1922. 7. szám – Elektronikus Periodika Archívum 

alb-e_0013_00010_grofok_es_kastelyok.jpgBernáth Aurél: Graphik. [Grófok és kastélyok], Wien, [Bernáth Aurél], 1922. – Plakát- és Kisnyomtatványtár Jelzet: Alb.E 13 

A mű létrejöttének körülményeiről magától a művésztől értesülhetünk. „Így éltünk Pannóniában” című kötetéből:

„Tél volt, korán sötétedett. Így idő a magam munkájára csak este jutott. A Cafe Eilesben ütöttem fel műtermemet, mivel szobámat nem lehetett fűteni. A Graphik című albumom kiadására készültem. Arra, hogy nyomdai úton jelentessem meg gondolni sem lehetett. Tehát az 50 példányra tervezett album mindegyik lapját, összesen 300-at, hónapokon át, ott a Café Eilesben csináltam. Tavasz lett, mire elkészültem vele. Szétküldtem szerte az országba. Röviddel azután – Budapesten először – a Nyugatban, Hevesy Iván tollából igen méltányló kritika jelent meg róla. Ez a cikk avatott festővé.”

Bernáth Aurél: Így éltünk Pannóniában, Részlet. Budapest, Szépirodalmi kiadó, 1978. – Törzsgyűjtemény

alb-e_0013_00008_faluk.jpgBernáth Aurél: Graphik. [Faluk], Wien, [Bernáth Aurél], 1922. – Plakát- és Kisnyomtatványtár Jelzet: Alb.E 13 

A lapok elkészítéséhez kézzel kivágott sablonokat használt, amiket tussal, szénnel és aranyfestékkel rajzolt át, töltött meg, így a képek átmenetet képeznek a sokszorosított grafika és az egyedi műalkotások között. A Nemzeti Könyvtárban az 50 számozott példány közül a 47. jelzésű található, amit Bánóczy Dénesnek dedikált a művész. Az album 1924-ben kalandos úton, a gyűjtővel való hosszas levelezés végén került a könyvtárba, más értékes mappákkal egyetemben, de az már egy másik történet.

Szerk.: Szarka Anita (Plakát- és Kisnyomtatványtár)

Összeállítás Bernáth Aurélról a Magyar Elektronikus Könyvtár Száz szép kép című sorozatában:

Bernáth Aurél: Riviéra. In. Száz szép kép (46.), szerkesztő Laskay Gabriella.

Címkék: festészet bernáth aurél naprakész ünnepek

komment

Elkezdődött a Szent Márton születésének 1700. évfordulóját ünneplő jubileumi év.

Márton-nap – A katolikus egyházban Tours-i Szent Márton püspök (Savaria/Szombathely 316/317 – Candes, 397) ünnepe, a néphagyományban pedig az őszi munkák végét jelző gazdasági határnap, a „libavacsora” és az újbor ünnepe.

Tours-i Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományában, római katonatiszt fiaként pogány családba született. Később a család Ticiniumba (Pavia) költözött. Márton 328-ban katekumennek (hitújoncnak) jelentkezett szülei tiltakozása ellenére. 331-ben besorozták a római hadseregbe, majd lovas testőrtisztként Galliába vezényelték. Ismert legendája szerint 334-ben a galliai Ambianum (Amiens) városkapuja előtt egy fázó koldussal találkozott. Márton ekkor a köpenyét kettéhasította és annak egyik felével betakarta a koldust. A következő éjjel álmában megjelent neki a fél köpenybe burkolózott Krisztus, jelezvén, hogy ő volt a koldus. Márton nemsokára kilépett a hadseregből és megkeresztelkedett, majd térítő útra indult kelet felé – egészen a mai Dunántúl területéig. 359-ben Poitiers közelében telepedett le, hogy Hilarius püspök mellett lehessen. 371-ben Turones (Tours) városának püspöke lett, a város mellett pedig kolostort alapított. Nagy tisztelettel övezve halt meg 397-ben. Temetésének időpontja, november 11.vált Szent Márton emléknapjává: ő volt az első szent, aki nem mártírként halt meg.

szent_marton_kmorlin.jpgSzent Márton püspök ábrázolása R iniciáléban – Konrad Mörlin imakönyve, Augsburg, 1505; Cod. Lat. 309., f. 151r – Kézirattár

„Olvasom Szent Márton püspök életében, kit Laurentius Surius ír tizenegyedik könyvében, hogy midőn egykor azon dicsőséges szent, útjában lévén, egy szegény mezítelen koldust találna elő, palástjának egy részét elmetszvén, odaadá néki, hogy béfödőznék vele; annakutána megjelenvén Krisztus Urunk néki azon darab palásttal, mondá: Ímé ezzel az darab köntössel ruházott fel engem Márton; kit is látván Szent Márton, annakutána még adakozóbb lőn.
Hasonlót mond az magyar krónika is Szent Örzsébet, Második András király leánya felől, ki minekutána Turingiába férhez ment volna, történt, hogy urának sok számú fejedelmi vendégi volnának, kíváná azért, hogy felesége is igen drága és ékes köntösökben öltöznék, kit megmívelvén, midőn az urához menne, ímé az garádicson egy szegény mezítelen koldus alamizsnát és ruhát kér vala. […]”

Esterházy Pál: A könyörületes szent, részlet – In: A megszentelt ország, összeállította: Lukácsy Sándor, Pécs, Jelenkor, 2000 – Magyar Elektronikus Könyvtár

Szent Márton a középkor egyik legnépszerűbb szentje volt. Szűz Mária után Szent Márton tiszteletére szentelték hazánkban a legtöbb templomot és számos települést is. (vö.: pl. Alsószentmárton/ Baranya megye, Hegyhátszentmárton/Vas megye, Szilvásszentmárton /Somogy megye.) Védőszentjükként tisztelték többek között a koldusok, a katonák, a ló- és lúdtartók, valamint a szőlőművelők, a hordókészítő kádárok. Kultusza feltehetően már a honfoglalás előtt virágzott hazánk területén. Szent István király a zászlaira Szent Márton képét festtette. Születésének egyik feltételezett helyén tiszteletére épült a pannonhalmi bencés apátság, melyet szentmártonhegyi apátság néven is emlegettek.

Pannonhalma, Szent Márton hegye ábrázolása a Bencés Főapátsággal – Vasárnapi Újság, 1856. június 22. (3. évf. 25. sz.) – Elektronikus Periodika Archívum

Szent Márton alakjához és ünnepéhez többszörösen is kapcsolódik a lúd (a liba): „Aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven át éhezik”– tartja a népi eredetű mondás, mely arra utal, hogy Márton-napon országszerte lakomákat rendeztek, hogy egész esztendőben bőven ehessenek, ihassanak. Ekkorra már hordókba került az újbor, bezsákolták a kamrákba a lisztet és a betakarított terményt is. Szent Márton ünnepe volt a Szent Katalin napjáig (november 25.) tartó ún. kisfarsang kezdőnapja is.

„A Szent Márton lúdja voltaképpen egy régi római étkezési szokásnak, illetőleg hagyománynak továbbélése. Aesculapius ünnepén, amely éppen erre a napra esett, liba került az asztalra. Ismeretes az is, hogy a Capitolium lúdjai ébresztették föl a fáradt őrséget, amikor a gallusok a várost éjszakának idején el akarták foglalni. Innen a lúd megtisztelő avis Martis neve, amelyből könnyen formálódott az avis Martini megnevezés. Ehhez utólagos legendai magyarázatot is költöttek: Márton alázatból a ludak óljába bújt, hogy püspökké választása elől kitérjen. Ezek azonban zajgásukkal elárulták, és így kénytelen volt a püspökséget elvállalni. Mindezekből érthető, hogy Márton napjának – főleg Dunántúl – a frissen tömött, szépen kihizlalt lúd volt az ünnepi eledele. A szombathelyi egyházmegye kispapjai a szent patrónus napján hagyományosan Márton lúdját ettek és bort ittak rá.”

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium, részlet – In: Uő.: Ünnepi kalendárium – Magyar Elektronikus Könyvtár

Falusi libaleves

Hozzávalók (4 személyre):
30 dkg libacomb
15 dkg burgonya
10 dkg zöldbab
5 dkg gomba
1 db zöldpaprika
1 db paradicsom
1 db citrom
1 nagy fej vöröshagyma
3 gerezd fokhagyma
1 csomó kapor
1 dl tejföl
2 dkg liszt
pirospaprika
1 db babérlevél


A libacombot kicsontozzuk, zsírját lefejtjük, a húst és a zsiradékot külön-külön kockára vágjuk. A zsiradékot kisütjük, leszűrjük, ebben megfuttatjuk a finomra vágott vöröshagymát és a libahúst, majd meghintjük pirospaprikával és egy kevés vízzel felöntve megpároljuk. Zúzott fokhagymával, sóval, babérlevéllel ízesítjük. Amikor a hús már majdnem megpuhult, beletesszük a kis kockára vágott burgonyát, gombát és az 1 cm-es darabokra vágott zöldbabot. Megfelelő mennyiségű vízzel felöntjük, tejfölből, lisztből készült habarással sűrítjük, beletesszük a finomra vágott kaprot és készre forraljuk, majd szűrt citromlevet keverünk hozzá. Tálaláskor a levesünk tetejére vékony karikára vágott citromot, zöldpaprikát, paradicsomot teszünk.

Korpádi Péter: Szentesi szárnyaskönyv, részlet, Budapest, Kossuth, 1995  Törzsgyűjtemény

„Egy lúd, aki túlélte a Márton napot” – Digitális Képarchívum

Napjainkban újra élednek a Márton-napjához kapcsolódó régi hagyományok. Ismét fontos szerepet játszanak a libalakomák, a hagyományőrző programok. 2005 óta pedig, az Európai Kulturális Tanács döntése értelmében az Európát átszelő tizenöt tematikus kulturális útvonal egyike a „Szent Márton kulturális út”, Szombathely és a franciaországi Tours városa között.

s

Címkék: bálint sándor katolikus esterházy pál szent márton konrad mörlin .márton nap

komment

40 éve hunyt el Lányi Sarolta (1891–1975) költő, műfordító, pedagógus

Költészete a Nyugat első nemzedékének vonzásköréből indult: 1908 körül írta első verseit. A Nyugat-Európából érkezett impresszionista-szimbolista líra új törekvéseket jelentő kifejezésvilágát érezzük nála, sajátos, már ekkor egyéni változatban. Hangulatok, vágyak, a szerelem fájdalmai és varázsa e költészet tárgya, halvány melankóliával és kissé talán divatos fáradtsággal övezve. […] Már korai korszakában kiépíti nemes egyszerűségű, halkütemű verstípusait, a kötötten és szabadon is áradó költeményt.

Forrás: Lányi Sarolta. In. A magyar irodalom története 1919-től napjainkig. VI. kötet, Szerkesztette: Szabolcsi Miklós, Budapest, Akadémiai, 1966. – Magyar Elektronikus Könyvtár 

Major Henrik karikatúrája Lányi Saroltáról (A Tevan Kiadónál 1913-ban Békéscsabán megjelent kötet 2007-es facsimile kiadásának részlete.) – NYUGAT 100 című tartalomszolgáltatás 

A háború idején jelentkeznek költészetében a nyersebb valóság híradásai, egyelőre még bizonytalan nyugtalanságot keltve csupán, később egyre erőteljesebben átszínezve az egész világképet. A közösség gondjaival szerelme jegyezte el, – férje, Czóbel Ernő a munkásmozgalmi aktivista. 1917-től maga is részt vett a munkásmozgalomban. Fővárosi tanítónői állásából 1920-ban a forradalom alatti magatartása miatt fegyelmileg elbocsátották. 1922-ben férjével együtt – aki 1919 augusztusától a szovjet–magyar fogolycsere-akcióig börtönbüntetését töltötte –a Szovjetunióba emigrált. Nem írt hatalmas poémákat, felhívásokat, most is inkább a lélek belső rezdülései érdekelték a külsőségek helyett. Felemelő bensőségre tudta váltani a nagy társadalmi változásokat. Líráját sohasem érte el sem a formalizmus, sem a sematizmus betegsége. Új tartalmakkal telt költészetére is érvényes marad Tóth Árpád egykori ítélete: „Valami csodálatosan tiszta, ezüstös hangja van [...] amelyben alázat és igénytelenség cseng, valami nagy, reszkető odaadás a szép és örök dolgok iránt.”

Forrás: Lányi Sarolta. In. A magyar irodalom története 1919-től napjainkig. VI. kötet, Szerkesztette: Szabolcsi Miklós, Budapest, Akadémiai, 1966. – Magyar Elektronikus Könyvtár 

Lányi Sarolta levele Rozsnyai Kálmánnak. „Ady Endre koszorúja.” Hódolás Ady Endre emléke előtt (Verskéziratok és levelek, kortársaktól és utódoktól.) – Országos Széchényi Könyvtár/ Kézirattár Fol. Hung. 1849 – NYUGAT 100 című tartalomszolgáltatás

Az Ajándék című költeményben, melytől a Lányi Sarolta gyönyörű verseskönyve nevét kapta, egy leányfejet ábrázoló szoborról van szó. A kis szobor a férfi asztalán áll, s mikor a szobára ráborul a homály, a leányfej szembenéz a férfival, mint örök, merev vizavi, igénytelen, szelíd és mosolytalan. Míg a kötetet lapozzuk, mintha velünk is szemben borongana ez a komoly szobor, ez a szelíd leányfej, s végtelenül szerényen és finoman szólani kezdene, s ő mondaná el ezüst ajkával ezeket az ezüstös pompájú, ezüstös tisztaságú és ezüstös csengésű verseket. Talán több kedves játéknál, ha szép versek olvasása után lehunyjuk a szemünket, s így, mikor már nem egy-egy vers külön emléke foglalkoztat, hanem az általános benyomás zsongat lelkünkben egy végső hangulatot, színekre próbálunk gondolni: mintha egy jellemző színárnyalat konkrét fényrezgéseivel érzékíthetnők meg ama titokzatos sugárzás impodenrábilis rezgéseit, ami a versek hangulata. Van költő, aki mintha feketepiros drapériák tragikus díszével kábítana el, van, aki sárga selymek szeszélyes és heves pompáját rendezi versei elegáns és klasszikus redőibe, s van, aki tavaszi ligetzöldek enyhe és naiv árnyalataival festi még a borongást is.

Tóth Árpád: Lányi Sarolta versei (részlet). In. Nyugat,·1913. 11. szám – Elektronikus Periodika Archívum 

Lányi Sarolta: Töredelmes emlékezés (autográf verskézirat). „Ady Endre koszorúja.” Hódolás Ady Endre emléke előtt (Verskéziratok és levelek, kortársaktól és utódoktól.) – Országos Széchényi Könyvtár/ Kézirattár Fol. Hung. 1849 – NYUGAT 100 című tartalomszolgáltatás 

Már nem hívom, sírom vissza többet
bús köddé foszlott ifjúságom.
Ködös volt mindég, színtelen,
fojtó, sötét füst volt a lángom.
Öngyilkos voltam, gyenge, gyáva
ennenhitemnek gyilkosa
mindennel megkinált az élet
s nem adtam magamat oda.
Nem röppentem fel acélszárnyon
a dicsőségnek magasába
lidércnyomokban sem lihegtem
az élet mézes mocsarába.

Lányi Sarolta: Napjaim III. (részlet). In. Nyugat, 1917. 13. szám – Elektronikus Periodika Archívum 

---

„Az egyszerű, csendes, bensőséges hangra nagyon kell figyelni. Oly könnyen elvész az a világ zajában! Ha el tudnók képzelni, hogy van valahol egy nagyon szerény, csendes, őszinte gyermek, valami egészen természetes teremtés, Istennek valóságos csodája, aki nem akar hatást kelteni, akinek ösztönei nem bíbelődnek azzal, miként mondjon valamit, hogy a figyelmet magára vonja – s ez a különös teremtés egyszer csak valami sarokban sírva fakadna: – talán senki sem figyelne halkan bugyogó zokogására, csak az, aki tudja, hogy ez a hang kincs: – itt, most lesheti el, milyennek teremtette Isten az emberi szívet s érzéseit – milyen a fájdalom, mikor éppen hangokká sűrűsödve s meztelenül, mint maga a szépség kilép az Ismeretlen vizeiből!”

Füst Milán: Lányi Sarolta versei. In. Nyugat, 1922. 2. szám – Elektronikus Periodika Archívum 

---

1937-ig különböző tudományos intézetek, 1938-tól az Új Hang, 1940-től a moszkvai rádió magyar szerkesztőségének munkatársa volt. A Sztálini koncepciós perek idején férjét letartóztatták és elítélték, majd kilenc évig büntetőtáborban volt, ahonnan 1945 nyarán szabadult. A háború után visszatértek Budapestre. Egy ideig a Tartós békéért, népi demokráciáért szerkesztője, munkatársa előbb az Új Szónak, majd 1956-ig az Irodalmi Ujságnak. József Attila-díjas. Önálló írói munkássága mellett igen jelentősek műfordításai is. 1923-ban lefordította A. Blok Tizenkettőjét, azóta számos orosz és szovjet író költői és prózai munkáját ültette át magyar nyelvre. Németből is fordított.

Forrás: Lányi Sarolta. In. A magyar irodalom története 1919-től napjainkig. VI. kötet, Szerkesztette: Szabolcsi Miklós, Budapest, Akadémiai, 1966. – Magyar Elektronikus Könyvtár 

Lányi Sarolta fordításai a Magyar Elektronikus Könyvtárban:

Lányi Sarolta oldala a NYUGAT 100 című tartalomszolgáltatásunkban.

Címkék: nyugat ady endre lányi sarolta kézirattár major henrik rozsnyai kálmán

komment

Lénárd, másként Leonárd a koraközépkor egyik leghíresebb, legnépszerűbb szentje. Tisztelete a közép-európai, főleg alpesi katolikus néphagyomány legarchaikusabb rétegeiben gyökerezik. Élete elvész a jámbor legendák világában. Biztosan csak annyit tudunk róla, hogy remeteként a VI. században élt Limoges környékén.
Lénárd a bajor – osztrák szakrális tájnak kiváltképpen tisztelt szentje. Kultuszát Andree szerint különösen a ciszterciták terjesztették, akiknek e táj egykorú mezőgazdasági élete sokat köszönhet. Lénárdnak sokféle patronátusa volt: beteg emberek és állatok orvosa, rabok, kovácsok, pásztorok védőszentje. Legendája szerint azt a kegyet kérte a királytól, hogy minden rabot, akit a börtönében fölkeres, engedjen szabadon. Tiszteletére a vastárgyak felajánlása különösen jellemző. Bod Péter megjegyzése szerint olyan kegyelmére méltóztatta volt Isten Lénárdot, hogy ha a foglyok ő róla megemlékeztek, s néki könyörgöttek, elromolván a vas bilintsek, megszabadultak…

Bálint Sándor: November 6. (részlet). In. Uő.: Ünnepi kalendárium 2., Budapest, Szent István Társulat, 1977. – Magyar Elektronikus Könyvtár

Szent László és Szent Lénárd 1430–1450. A siklósi vár kápolnájának faliképe. In. Pannon reneszánsz. A Hunyadiak és a Jagelló-kor: 1437–1526, Budapest, Enciklopédia Humana Egyes., 1998. (Encyclopaedia humana Hungarica 4.) – Magyar Elektronikus Könyvtár

Lénárd (Leonardus) annyit tesz, mint a ‚nép illata’, a leosból, ami népet, és a nardusból, ami illatozó füvet jelent, mert jó hírének illata magához vonzotta a népet. Avagy a Lénárd nevet úgy érthetjük, mint ‚aki meredélyeket választ magának’ (legens ardua), vagy az oroszlánról (leo) nevezték el. Az oroszlánnak négy tulajdonsága van. Először is bátor: miként Isidorus mondja, keblében és fejében bátorság lakozik. Így Szent Lénárd keblében is bátorság lakozott, a gonosz gondolatok megfékezése által, fejében pedig az égiek fáradhatatlan szemlélése által. Másodszor éberség lakozik benne, két dologban: alvás közben szemét nyitva tartja, s lábnyomait menekülés közben elkaparja. Így Lénárd is éber volt a cselekvés fáradozásában, éberen aludt a szemlélődés nyugalmában, s minden világi vágy nyomát eltörölte magában. Harmadszor roppant erő van az oroszlán hangjában, mivel hangja halva született kölykét is feléleszti harmadnapra, és minden vadállatot megtorpant, megállít. Így Lénárd is sok embert, akik a bűnökben halottak voltak, felélesztett, és sok halottat, akik vadállat módjára éltek, a jócselekedetekben megtartott, megállított. Negyedszer félelem lakozik a szívében, mert – Isidorus szerint – sokáig fél a kerekek zajától és a fellobbanó tűztől. Így Lénárd félte és félve kerülte a világi gondok zaját, és ezért a pusztaságba menekült: félt a földi vágy tüzétől, és ezért minden neki felajánlott kincset megvetett.

Jacobus de Voragine: Szent Lénárd [november 6.]. (részlet) In. Uő.: Legenda aurea, Budapest, Helikon, 1990.  – Magyar Elektronikus Könyvtár

Szent Lénárd-templom Szigetújfalu község Pest megyében, a Ráckevei kistérségben – Digitális Képarchívum 

Lénárd „skorpiósága” lényegesebb funkcióiban érhető tetten: fogolyszabadítóként és a vas kedvelőjeként semmilyen más hónapba nem illene. A Skorpió hava – mint mondottuk – a „halál háza”. Naptári, asztrális vonatkozásban viszont a halál sohasem végleges, hiszen emberi tapasztalattal mérve az égi mozgások, és a földi természet változásai örökkön-örökké ismétlődnek. Istenek, héroszok, mesehősök esetében a halállal rokon értelmű az alvilágjárás, szegény sorba vettetés, kirekesztés (száműzetés), rangvesztés, eltévedés (erdőben, labirintusban), megcsonkulás, betegség, elvarázsoltság (pl. kővé válás), és rabság (különösen mélységbe, sötétségbe, föld alatti üregbe vettetés), mivel ezek az alvilágjárással analóg helyzetek. E fogalomkör tágasságát jelzi, hogy a régi képes beszédben a rácsozat nemcsak a börtönnek, hanem a halálnak is a jele: aki meghalt, arra keresztet vethetünk, kiikszelhetjük, áthúzhatjuk a nevét. A halált a rácsos szövetű hálóval is szimbolizálják (a két szó a magyarban közös tőről is ered).

Jankovics Marcell: Széttört bilincsek (részlet). In. Uő.: Jelkép-kalendárium, Debrecen, Csokonai, 1997. – Magyar Elektronikus Könyvtár

Címkék: jelkép jankovics marcell lénárd naprakész ünnepek

komment