Az ember és a környezet viszonya a fényképeken

2023. augusztus 31. 06:00 - nemzetikonyvtar

Konferenciabeszámoló a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület konferenciájáról

2023. augusztus 24–26-a között Környezet és társadalom címmel rendezte meg a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület idei konferenciáját. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület Környezet és társadalom című konferenciájának plakátja A több mint 30 éves múltra visszatekintő…

Tovább
komment

250 éve született Pollack Mihály

2023. augusztus 30. 06:00 - nemzetikonyvtar

A Magyar Nemzeti Múzeum tervezője, Pollack Mihály († 1855. jan. 5.) a magyar klasszicista építészetnek Hild József mellett legjelentősebb mestere volt. Osztrák építész dinasztia sarja, maga is Bécsben született és iskoláit is ott végezte. 1798-ban telepedett le Pesten, ahol a korszakra jellemző…

Tovább
komment

Borsod vármegye színházat épít. Második rész

2023. augusztus 25. 06:00 - nemzetikonyvtar

200 éve, 1823. augusztus 24-én avatták fel az első miskolci színházat

A központi vármegye körül megmozdult Északkelet-Magyarország köznemessége, arisztokráciája, polgársága, így koncentrálva a színügyre fordítható anyagi forrásokat és szervezőképességet. A Pesten felépítendő állandó színház ügye nem haladt, ez ösztönzést és hivatkozási alapot adott a borsodi…

Tovább
komment

Borsod vármegye színházat épít. Első rész

2023. augusztus 24. 06:00 - nemzetikonyvtar

200 éve, 1823. augusztus 24-én avatták fel az első miskolci színházat  

„[...] ’s e’ képpen áll most fel az Alólirttaknak a’ végre assignáltatott [utalványoztatott] kéregetésbeli fundusból [alapból], és azoknak gondosságánál fogva szerzett többféle Segedelmek, az Építő Mesteremberekkel, ezek hazafiúságoknak érzékenyitése mellett tett alkubeli gazdálkodások által azon,…

Tovább
komment

140 éves Az ember tragédiája – 3. rész

2023. augusztus 23. 06:00 - nemzetikonyvtar

Miért akarja minden rendező többször is színre vinni Az ember tragédiáját?

Blogsorozatunkat a 200 évvel ezelőtt született tudós-költő, Madách Imre legismertebb műve, Az ember tragédiája című monumentális drámai költemény színpadi ősbemutatójának közelgő 140. évfordulója kapcsán indítjuk el. 1883. szeptember 21-én hangzottak föl első ízben a madáchi verssorok a Nemzeti…

Tovább
komment

Biblioológia és nemzeti kulturális örökség

2023. augusztus 21. 14:58 - nemzetikonyvtar

Beszámoló a 2023. június 15. és 16. között Gyulafehérváron megrendezett tudományos konferenciáról

2023. június 15. és 16. között Bibliology and Cultural National Heritage, 17th edition (Biblioológia és nemzeti kulturális örökség, 17.) címmel angol és román nyelvű konferenciát rendezett a gyulafehérvári 1918. december 1. Tudományegyetem Történelem, Régészet és Muzeológia Tanszéke és a szintén…

Tovább
komment

Bibliothecae Abba[tis] Zircensi. Hetedik rész

2023. augusztus 18. 06:00 - nemzetikonyvtar

A mézajkú doktor

A cím a zirci apátsági könyvtár ex librisére utal, amit 1795-ben alkottak meg. A gyűjtemény 70 éve, 1953 óta működik az Országos Széchényi Könyvtár kezelésében. Az évforduló tiszteletére indítottuk azt a sorozatot, amelyben minden hónapban bemutatunk egy-egy értékes dokumentumot az intézmény…

Tovább
komment

140 éves Az ember tragédiája – 2. rész

2023. augusztus 17. 06:00 - nemzetikonyvtar

A Tragédia a 21. században

Blogsorozatunkat a 200 évvel ezelőtt született tudós-költő, Madách Imre legismertebb műve, Az ember tragédiája című monumentális drámai költemény színpadi ősbemutatójának közelgő 140. évfordulója kapcsán indítjuk el. 1883. szeptember 21-én hangzottak föl első ízben a madáchi verssorok a Nemzeti…

Tovább
komment

„Boldogasszony Anyánk, régi nagy patrónánk” – Nagyboldogasszony

2023. augusztus 15. 06:00 - nemzetikonyvtar

Nagyboldogasszony Szűz Máriának a katolikus magyarság által használt neve. A „nagy” szó Mária föltámadásának és megdicsőülésének hitét hordozza, ugyanakkor Bálint Sándor szerint utal a pogány Boldogasszony-tiszteletre, amelybe az archaikus Emese-hagyomány is közrejátszott. A hagyomány szerint…

Tovább
komment

A nehezen szerkeszthető kéziratok szövegkritikájának célja és haszna

2023. augusztus 14. 06:00 - nemzetikonyvtar

Beszámoló a Medieval Central Europe Research Network által rendezett nemzetközi konferenciáról

2023. június 8. és 10. között rendezte meg A középkori Közép-Európa Kutatóhálózat (Medieval Central Europe Research Network – MECERN) a franciaországi Poitiers Középkori Civilizáció Kutatóintézetben (Centre d’études supérieures de civilisation médiévale) az Exotic Ecdotics and Semiotics. The Purpose…

Tovább
komment
süti beállítások módosítása