Az ausztráliai magyar közösségek eseményei videókon

2021. június 29. 07:30 - nemzetikonyvtar

A Mikes Kelemen Program margójára – 15. rész

A Nemzetpolitikai Államtitkárság, az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár szervezésében a Diaszpóra Tanács III. ülésének Zárónyilatkozatában megfogalmazott gondolatok jegyében indult el a Mikes Kelemen Program 2014. január 1-jén. A hetedik évében járó, nagyszabású program keretében hazai és határon túli közgyűjtemények, iskolai könyvtárak gyarapodhatnak könyvekkel, folyóiratszámokkal és számos más érdekességgel – sokat látott imakönyvektől kezdve egészen a bakelitlemezekig. A diaszpórából hazaérkező több százezer dokumentumot a nemzeti könyvtár munkatársai gondozzák, s juttatják el rendeltetési helyükre. Örömteli tapasztalat, hogy az OSZK gyűjteményei is kiegészülhettek a hazaérkező dobozokban rejlő kincsekből. Erről a messze a várakozásunkat meghaladó eredményről számolnak be munkatársaink új blogsorozatunkban. A tizenötödik részben munkatársunk, Deák-Sárosi László írását olvashatják azokról a videófelvételekről, amelyek az ausztráliai magyar közösségek eseményeit rögzítették.

Európa és Észak-Amerika után a legtöbb magyar Ausztráliában él. A magyar bevándorlók számát az 1848-at követő évektől mintegy 170 000-re becsülik, és még ma is több mint 40 000-en ragaszkodnak felmenőik nyelvéhez, kultúrájához. A legtöbben az ország keleti-délkeleti partvidékén élnek, az ottani nagyvárosokban és környékén: Sydney-ben, Canberrában és Melbourne-ben, illetve nyugaton, Perth-ben. A távoli földrészre a legnagyobb hullámban a második világháború és 1956 után érkeztek, közülük a többség menekültként, tehát nem gazdasági bevándorlóként. Ezzel magyarázható a közösségeik intenzív kulturális élete.

A helyi, egyesületi rendezvényeken túl a legfontosabb események a néhány évente szervezett Ausztráliai és Új-zélandi Magyar Találkozók. A Találkozók egyes eseményeiről a VHS és más videótechnikák elterjedését követően készültek felvételek, amelyek a Mikes Kelemen Program keretén belül eljutottak az OSZK gyűjteményébe. Ezek a régi, technikailag nem kiemelkedő minőségű amatőr felvételek mégis értékesek, mert eleven képet adnak a magyar közösségek életéről és tevékenységéről.

canberra_kulturalis_talalkozo_2009-2010_opti.jpg

A XIV. Ausztráliai Magyar Kulturális Találkozó logója

A Találkozót napjainkban is megszervezik, legutóbb 2017-ben kerítettek sort a XVI. kiadásra, és a 2020 végére tervezett XVII. is csak a világjárvány miatt maradt el. A legutóbbi évek eseményeiről számos információ megtalálható az interneten. A szervezők programokat, évkönyveket, képeket, videókat töltenek fel a saját egyesületi honlapjaikra és a közösségi oldalakra. Az internet széles körű térnyerése előtti időszakból, 2010 előttről még kevés anyag érhető el, ezért értékes a nemzeti könyvtárba érkezett, a Történeti Fénykép- és Videótárban őrzött és archivált gyűjtemény.

sydney_kulturalis_talalkozo_2006-2007_opti.jpg

A XIII. Ausztráliai Magyar Kulturális Találkozó logója

Az 1990-es évek VHS-felvételei többnyire még csak egy-egy műsort vagy annak részleteit örökítették meg, de ezeket is megőrzésre érdemesnek találták, mert közülük többet átírtak maguknak DVD-re. A 2000-es évektől már az események tudatos, széles körű vagy teljes rögzítését tűzték ki célul, a felvett anyagot pedig megszerkesztve, a szükséges helyeken feliratozva írták ki a digitális adathordozóra. A XIV., 2009-es Canberrai Találkozóról három DVD-t állítottak össze, az eggyel korábbiról, a 2006-os sydney-iről tizenhármat.
A XIII. Találkozó során rögzítették a nyitó- és zárókoncertet, a tematikus műsorokat és egyesületi programokat, az ökumenikus istentiszteleteket, a közösségi eseményeket, mint pl. a hajókirándulást. 2006. december 30. és 2007. január 7. között tartottak operagálát, költészeti és ifjúsági műsort, humoros, veteránoknak és az elszakított területekről származóknak összeállított dalestet, Wass Albert-műsort, illetve történelmi előadások estjét. A Találkozónak, ahogyan a többinek is, megadták a módját és a rangját. Mindig meghívtak az anyaországból és az elszakított területekről vendégművészeket, tudós előadókat, közéleti személyiségeket, politikusokat. Ugyanakkor a helyi, ausztráliai és új-zélandi előadók is többségében igényes műsorral, előadással rukkoltak elő.

2021_01_22_113438_opti.jpg

Wass Albert műveiből és az életéről szerkesztett műsor videófelvétele DVD-n

Ami a legértékesebb számunkra, idehaza, a Kárpát-medencében élőknek ezeknek a Találkozóknak a tanulságaként az ausztráliai magyarok népzenéhez és a néptánchoz való ragaszkodásuk, aktív hozzáállásuk. A műsorok többségének jelentős hányadát a népzene és néptánc teszi ki. Minden településen, kerületben, ahol legalább egy maroknyi magyar él, működik egy tánccsoport vagy énekkar. Az archivált videókon szereplő együttesek: Délvidéki Magyar Szövetség tánccsoportja és énekkara (Sydney), Kodály Magyar Népi Táncegyüttes, korábban Palotás Tánccsoport (Sydney), Rácz András és zenekara (Sydney), Transylvaniacs zenekar (Sydney), Keszkenő tánccsoport (Perth), Gyöngyösbokréta Tánccsoport (Canberra), Gyöngyösbokréta Táncegyüttes (Melbourne), Melbourne-i Magyar Központ Táncegyüttese, Dél-Ausztrál Kaláris Magyar Tánccsoport (Adelaide).
Ezek a tánccsoportok nem néhány unatkozó nyugdíjasból állnak, hanem huszonévesek ropják úgy a sorban, mint idehaza, Erdélyben, az Alföldön vagy a Felvidéken. A nagyobb egyesületek szakképzett koreográfust szerződtetnek, így a színvonal garantált. Ezek a műhelyek gyerekcsoportokat is szerveznek, tehát az utánpótlásról is gondoskodnak. A népi tánc, a népi kultúra a földgolyó másik felén is fontos eszköze a magyar önazonosság megélésének, megtartásának.
Természetesen a kulturális tevékenység nem korlátozódik a Találkozókra, az egyesületek szervezésében számos magyar műsort, megemlékezést tartanak. A Trianon Társaság, amelynek több tagozata is létezik Sydney-től Brisbane-ig és Melbourne-ig, a nemzeti ünnepek és kiemelten a kerek évfordulók alkalmával színvonalas ünnepi eseményeket szervez. Ezek a műsorok annyiban vegyes képet nyújtanak, hogy fellépnek bennük a kisgyerekek és a gyakorlott helyi vagy az anyaországból meghívott művészek, tudósok is. A gyerekek esetében az az érzelmi többlet, hogy szépen meg tudnak nyilvánulni magyar nyelven, akár azért, mert a családban a második vagy harmadik generáció is őrzi az anyanyelvét és az óhaza iránti szeretetét, akár azért, mert a családon kívül is tanulhatnak valami szívet melengetőt, például a wellingtoni magyar óvodában. A felnőttek gyakran nagyon igényes műsorral jelentkeznek. Népdalokat, hazafias dalokat énekelnek, verseket szavalnak vagy énekelnek, irodalmi összeállításokat és színdarabokat adnak elő. Egyes történelmi előadásokat, mint a Canberra mellett élő Cser Ferenc kémikusét, idehaza is érdemes meghallgatni.
A Találkozók és helyi rendezvények felvételeit helyi, amatőr, de kellő mértékben hozzáértők készítik, szerkesztik meg. A felvételek baráti és egyesületi körben terjednek, de vannak olyan audiovizuális anyagok, amelyeket kiadványként forgalmaznak a köreikben. Ilyenek az audio CD-k, a CD- és DVD-adathordozók, köztük multimédiás lemezek. A gyűjteménnyel érkezett Magyar múlt – magyar jövő (2011) című CD is, amelyen Gáspár András nagy költőink hazafias verseit mondja el. Az egyik DVD-adathordozó ugyan nem kiadvány, de összegyűjtve megtalálhatók rajta Cser Ferenc közérdekű dokumentumai, köztük a Gyökerek (2000) című könyvének PDF-változata, amelyben a magyarok származásának lehetséges változatait mutatja be. Kiadványként pedig érkezett olyan CD-ROM, ami a Trianoni békeszerződés eredeti, francia és magyar szövegét tartalmazza reprint formában; illetve a Visszaemlékezések a magyar XX. századról (sic!) című, a második világháború és a 1956-os forradalom és szabadságharc idejéből származó számos szöveges és hangzó interjút tartalmazó 2014-es keltezésű összeállítást.

2021_01_22_113553_opti.jpg
Magyar múlt – magyar jövő. Gáspár András hangzó CD-je hazafias versekkel

Végül még egy nagyon fontos kategóriát kell röviden bemutatnom. Ausztráliába előszeretettel hívnak meg hazai, tehát anyaországi és az elszakított területekről vendégművészeket, tudományos előadókat és nem csupán a Magyar Találkozókra. Az ő előadásaik közül is többet megőriztek videófelvételeken. A teljes Mikes-anyagot egészében még nem dolgoztuk fel, és a rögzített anyag is csak kis hányada az összes megtartott műsornak, de az eddig archivált anyag pontosan jelzi az ausztráliai magyarok érdeklődési körét, értékrendjét. Ilyen előadásokkal és felvételekkel Magyarországon és az interneten elérhető felvételek között se mindig találkozunk.
Például Csabai János színész és rendező 2009. április 4-én és 5-én kettős előadóestet tartott Sydney-ben, az egyiket a Magyar Házban, másikat a Délvidéki Magyar Szövetség Klubjában. Csabai Wass Albert és a hozzá hasonló szellemiségű alkotók műveit szólaltatta meg. A DVD-hez a készítők borítóként felhasználták az események meghívóit. A gyűjteményben található a Kormorán együttes Megfeszített (2000) című rockoperájának ausztráliai bemutatójáról készült felvétel is.

csabai_janos_eloadasai_sydney_2009_04-05_opti.jpgCsabai János színész, rendező önálló ausztráliai estjeinek plakátja, szórólapja és CD-borítója

2009-ben meghívták Sydney-be Szántai Lajos történészt is, aki számos alternatív választ adott a magyar történelem homályos vagy vitás kérdéseire. Értékes felvétel Tóth Zoltán József 2009. március 7-én és 8-án tartott előadása is. A neves jogász, jogtörténész és politológus, egyetemi oktató a Szent Korona-tan legavatottabb kutatója 2018-ban hunyt el egy mások számára ártalmatlan vírustól. Könyvei és előadásainak felvételei őrzik kiemelkedő jelentőségű kutatásának eredményeit.

2021_01_22_115253_opti.jpg
Dr. Tóth Zoltán József, a Szent Korona-tan kutatója sidney-i előadásairól készült videó DVD-n

Az ausztráliai magyarok videói, könyvei, hangfelvételei és egyéb dokumentumai a nemzeti önismeret szempontjából értékes üzeneteket juttattak el és vissza a Mikes Kelemen Program keretén belül – mintegy palackpostán – a magyar nemzeti könyvtárba.

Deák-Sárosi László (Kutatási és Különgyűjteményi Főosztály, audiovizuális csoport)

A Mikes Kelemen Program margójára című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11/1. rész; 11/2. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész

komment

A bejegyzés trackback címe:

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/api/trackback/id/tr1816601308

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

süti beállítások módosítása