Fényképész kerestetik

2024. április 10. 15:00 - nemzetikonyvtar

Tanulságok Révay Ferenc konstantinápolyi fényképeiről

Az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Fénykép- és Interjútára 2024. február 5-én mutatta be új tartalomszolgáltatását a magyar-török kulturális évad keretében. A Fotótér online adatbázisban közel 700 db fénykép vált elérhetővé Révay Ferenc báró fényképalbumaiból. Az úti és családi fényképalbumok történetéről Sebő Judit, a Történeti Fénykép- és Interjútár munkatársa korábban háromrészes [1.2.3. ] blogsorozatot közölt, míg Papp Viktor a Révay-családnak a Szlovák Nemzeti Könyvtár irodalmi gyűjteményében fellelhető fényképeiről készített beszámolót. Papp Viktor ezúttal arra hívja fel a figyelmet, hogy az 1860-as és 1870-es években készült fényképek esetében milyen nehéz meghatározni az eredeti alkotók személyét és a fényképek keletkezési körülményeit.

Révay Ferenc báró (1835–1914) az 1860-as és 1870-es években beutazta a Kelet-Mediterrán-térséget, járt Törökországban, a Szentföldön, Egyiptomban, Algériában. A számos kultúra és nép felfedezése arra ösztökélte, hogy kézzel fogható emlékeket hozzon haza magával felvidéki kastélyába. A tárgyi emlékek sorát gyarapította rengeteg műkincs, így például díszfegyverek, ötvösművek, kerámiák, drapériák, bútorok sokasága és végül, de nem utolsósorban a kuriózumnak tekinthető fényképalbumok. Révay Ferenc életét ugyanis nemcsak utazásai, de az általa gyűjtött fényképek is meghatározták. A távoli tájakról származó fényképeket a báró feltehetően egyesével válogatta ki utazásai során, az összesen tizenegy fényképalbumot Bécsben, illetve Pest-Budán állították össze elismert könyvkötőmesterek.

img_0843_opti.jpgRévay Ferenc báró Cairo 1871 fényképalbumának borítója

Révay Ferenc azon fényképek közül válogathatott, melyek éppen rendelkezésre álltak az általa felkeresett műterem kirakatában, annak bemutató asztalain. Az albumokban látható fényképeket szemlélve ugyanakkor jól beazonosítható, hogy milyen témák és beállítások keltették fel leginkább az érdeklődését. Az egyik Egyiptommal kapcsolatos összeállítása például utcaképekben, városképekben bővelkedik, ezeken a fényképeken számtalan alkalommal bukkannak fel a helyi lakosok, elsősorban utcai vagy bolti árusok, kereskedők, fuvarozók, pásztorok. Az embereket ábrázoló fényképek legalább két kategóriába sorolhatók be. Egyrészről megfigyelhetők olyan beállítások, ahol a szereplők egy csoportképhez álltak össze, reprezentálva az adott régió viseletét, esetleg egy helyi mesterség vagy tevékenység jellegzetességét. Más alkalmakkal az emberi szereplők csak kellékként szolgálnak a kép mondanivalójának megalkotásához, ezeken a felvételeken a lakosok az emberi léptéket hivatottak megmutatni. Az ókori épületek, műemlékek között sétáló, támaszkodó emberek megjelenése azt közvetíti a befogadó számára, hogy milyen monumentális, grandiózus építmények szerepelnek a fényképeken. Ez a fajta látásmód érdekes módon nem elhelyezi a helyi lakosokat saját élethelyükön belül, hanem éppen hogy kiszakítja őket természetes közegükből, átemelve őket az európaiak által időtlennek, állandónak, ősinek elképzelt, ebben a formájában azonban soha nem létezett Kelet világába.

hu_b1_ftd00611_opti.jpg

Sepszeszkaf fáraó masztabája Szakkarában. Egyiptom, Hénri Béchard, 1867–1876 között. Jelzete: FTD 611. – Fotótér

Erről a látásmódról, az orientalizmusról könyvtárnyi szakirodalom áll rendelkezésre. Ezek tárgyalására itt most nincs lehetőségem, ám a Révay Ferenc által összegyűjtött fényképek esetében fontos néhány megjegyzést tennem. Elsőként merül fel a kérdés, vajon mennyire a báró látásmódját tükrözik ezek a fényképek? Választásában mennyiben befolyásolták korábbi olvasmányai, más utazóknak a térségről szóló beszámolói? A felvidéki arisztokrata az egyik legnagyobb magánkönyvtárat mondhatta magáénak, a források tanúsága szerint számtalan útinapló, történeti munka pihent könyvtárszobájának polcain, levelezéséből pedig ismert, hogy ezeket a köteteket rendszeresen tanulmányozta is.
Az albumban gyűjtött fényképeket ráadásul hivatásos fényképészek készítették, olyan alkotók, akik zömében Nyugat-Európából kivándorolva telepedtek le a Kelet-Mediterrán térségben, vagy csak utaztak át ezen a régión. A fényképészek másik csoportja helyben született, ám a fotográfia mesterségét ők is az európai alkotók közvetítő tevékenységén keresztül sajátították el. Az orientalista látásmódtól való szabadulás ennélfogva egyáltalán nem tűnt olyan egyszerű feladatnak a korszakban.
Mégis, kik tehettek erre az eltérő látásmód kialakítására kísérletet? Az örmény-szír származású fényképész, Pascal Sébah (1823‒1886) esetében sokszor szoktak arra hivatkozni, hogy munkássága kimutathatóan különbözött az európai fényképészekétől. A következőkben azt mutatom be, hogy Pascal Sébah fényképészi működésében valóban megfigyelhetők újító szellemű mozzanatok, egyes képeinek története azonban fontos kérdéseket vetnek fel a szerzőséggel kapcsolatban.
Pascal Sébah 1823-ban született Isztambulban, szír apától és örmény katolikus anyától. Abban az időben sok nem-muszlim család használt nyugati, francia nevet. Ez a mozzanat már azonnal az európai kultúrhatás közvetlen befolyását jelentheti számunkra. Testvérével, Cosmi Sébah-val közösen 1857. május 18-án nyitották meg első műtermüket P.Sébah Photographe néven Konstantinápoly legeurópaibb negyedében, a Pera városrészben. Az 1860-as évek elején egy új fiókot nyitottak a Grande Rue de Pera 232. szám alatt. A testvéreknek 1873-tól Kairóban is működött műterme, ugyanebben az évben Pascal Sébah képeit a Bécsi Világkiállításon az Ottomán pavilonban állították ki. 1886-os halála után műtermét fia, Joseph Pascal és segédje, Polycarpe Joaillier vette át.
Sébah legtöbb fényképét Révay Ferenc Constantinople 1869, illetve Felső-Egyiptom című albumai őrizték meg. A Constantinople 1869 albumról elmondható, hogy földrajzilag koherens, kizárólag a városhoz kapcsolódó fényképeket tartalmaz. Az album elején található, 10 szelvényes panorámasorozat, a leghíresebb épületeket ábrázoló városfényképek és a néhány enteriőr beállítás mellett nem lelni azokra a nevezetes csoportportrékra, amelyek olyannyira híressé tették az oszmán fotográfust a korszakban. A Constantinople 1869 albumban egyébként kizárólag Pascal Sébah neve fordul elő a szignóval ellátott fényképeken, ezáltal könnyen következtethetünk arra, hogy a fényképalbum minden felvétele, így az 1868-ban készült panorámasorozat is Sébah alkotása.

hu_b1_ftd00425_2_opti.jpg

Karacaahmet temető. Isztambul, Törökország, Pascal Sébah, 1868–1869. Jelzete: FTD 425. – Fotótér

Most nézzünk meg egy Pascal Sébah által szignózott fényképet közelebbről. A kiválasztott felvétel a város anatóliai felén fekvő Karacaahmet temetőben készült. Az iszlám halottkultuszban a temetők rendkívül szerteágazó hagyományt őriznek, egyszerre tájékoztatnak bennünket a szakrális tradíciókról és a társadalmi hierarchia viszonyrendszeréről. A török temetőkultúra meghatározottságaival feltehetően a nyugat-európai fényképészek és utazók is tisztában voltak, a török, illetve iszlám temetők fotózása gyakran fordult elő a korabeli hivatásos fényképészeknél. A kiemelt felvétel kompozíciója ugyanakkor nem a sírhelyekre összpontosít, a szemlélő figyelmét a magasba nyúló ciprusfák kötik le. A kép alsó harmadában három férfit figyelhetünk meg. Az előtérben egy török férfi pózol háttal a fényképésznek, középen szintén egy, kifejezetten rossz testtartású férfit láthatunk, aki szinte teljesen eltakarja a szemünk elől az európai viseletű harmadik szereplőt.
Kik lehetnek ezek az emberek? Az európai viseletű személy nagy valószínűséggel a fényképész üzlettársa, talán egy másik fotográfus, utazó, diplomata lehet. A turbános viseletű férfiak esetében felmerülhet, hogy csak a fényképfelvétel idejéig állították be őket, és egyébként is a temetőben tartózkodtak volna. A fényképezőgép előtti mozdulatlan viselkedésük, a hátat fordító szereplő látványos pózolása azonban arra enged következtetni, hogy közelebbi viszonyban álltak mind a fényképezéssel, mind a fényképet készítő személlyel. A korszak fotótörténetét feltáró munkákból nagyon jól ismert, hogy számos eszközt, vegyszert, komplett sötétkamrát volt szükséges a fényképészeknek magukkal vinni a kültéri munkákhoz, így az a feltevés sem állna messze a valóságtól, hogy a képen szereplő török férfiak a fényképész stábjához tartoztak.

hu_b1_ftd00407_opti.jpg

A Topkapi-palota bejárati kapuja. Isztambul, Törökország, Pascal Sébah, 1868–1869. Jelzete: FTD 407. – Fotótér

Ez utóbbi állítást támasztja alá, hogy a temetői fényképen kívül más felvételeken is megjelennek ezek a személyek. A Topkapi Szeráj bejáratáról készült fénykép előterében ugyanilyen pózban, jobbról hátra fordulva látható az előző képen már feltűnt púposhátú férfi. Görnyedt testtartása, illetve ruházata egyértelművé teszi, hogy ugyanarról a személyről van szó. A kép jobb oldalán álló két férfi egyike pedig nem más, mint aki az előző fényképen hátat fordított nekünk.

hu_b1_ftd00405_opti.jpg

III. Ahmed szultán szökőkútja. Isztambul, Törökország, Pascal Sébah, 1868–1869. Jelzete: FTD 405. – Fotótér

A III. Ahmed szultán szökőkútját megörökítő épületkép előterében ismételten a púpos testtartású férfit figyelhetjük meg. Tüzetesebb vizsgálat után ráadásul beazonosíthatóvá válik, hogy bal hónalja alatt a fényképészek által használt nagyméretű üvegnegatívot tartja, olyan negatívot tehát, amiről az adott pozitív fénykép is előhívásra került. Ezek a tényezők most már nem hagynak kétséget afelől, hogy a temetői képen látható férfiak valóban a fényképész segédjei voltak, az eszközök és kellékek szállítása mellett a fényképezéskor ők voltak hivatottak a helyi lakosokat, a várost élettel megtelítő személyeket reprezentálni.
A helyiekkel való szoros együttműködés abba az irányba mutat, hogy Pascal Sébah valóban mást képviselt a nyugat-európai kollégáihoz képest, és hogy szemlélete az általa készített fényképeken keresztül is vizsgálható. Mindez talán igaz is lenne, ha a Karacaahmet temetői fényképet bizonyítottan Pascal Sébah készítette volna. Ez a beállítás mérvadó szakirodalmak szerint azonban nem az ő érdeme. Az ominózus fényképet ugyanis megtalálhatjuk Bahattin Öztuncay grandiózus monográfiájában (The Photographers of Constantinople), aki a kép szerzőjeként James Robertsont (1813–1888) tüntette fel.
Robertson skót származású fényképész volt, aki kezdetben fémmetszőként dolgozott a városban. 1853-ban nyitotta meg Konstantinápolyban stúdióját, ebben az évben jelent meg első ismert fényképalbuma Photographic Views of Constantinople címmel. Robertson 1854-ben készítette el az első ismert panoráma sorozatot a városról. Felice és Antonio Beatóval együttműködve bejárták a Közel-Keletet, 1855-ben a krími háborúban Szathmáry Papp Károllyal dolgozott együtt, mint haditudósító. 1867-ben felhagyott a fényképezéssel, ezután Japánba költözött.
Robertson munkásságáról ismert, hogy szívesen szerepeltetett helyi embereket a fényképeken, akik a természetességet és az emberi méretarányt tükrözték a felvételeken. Az emberi alanyok képekre való pozícionálása látható módon egyáltalán nem volt sajátja a helyi származású fényképészeknek, ehhez az eszközhöz ugyanúgy folyamodtak a Nyugat-Európából bevándorló művészek is. A fentebb bemutatott képek esetében mindenesetre könnyen elképzelhető, hogy a pózoló török segédek Robertson utasításait követték. Robertsonnál ez temetői kép még a 26-os sorszámot viselte, ám Sébah sorozatában az 5-ös sorszámot kapta. Az oszmán fotográfus tehát saját neve alatt újra közölte egy másik fényképész műveit. Ez az egyezés bizonyítéka lehet annak, amit eddig csak feltételeztek a fotótörténészek, miszerint 1867-ben Pascal Sébah valóban felvásárolta Robertson műtermét, vele együtt a fényképész negatívjait is. Mivel Sébah stúdiója 1881-ben teljesen leégett, megsemmisült minden negatív, ez indokolhatja, hogy nem maradtak fenn negatívok sem Robertson, sem Sébah után.
Amennyiben a Karacaahmet temetői felvétel Robertson munkája, akkor ebből a feltevésből kiindulva minden olyan, a Constantinople 1869 fényképalbumban fellelhető képet neki kell tulajdonítanunk, amelyen a görnyedt testtartású, illetve fehér turbános férfi szerepel. Annak ellenére, hogy a közgyűjteményi állomány digitalizációja rohamos léptékben halad előre, a nevezett fényképet nem találtam meg egyetlen online katalógusban vagy adatbázisban sem. Más eszközökhöz kellett folyamodnom.
A választ a további fényképek utáni nyomozás hozhatja el. Engin Özendes magyar nyelven is olvasható kiadványában (Egy birodalom képei. Fotográfia az Oszmán Birodalomban 1839–1919) közöl egy olyan fényképet, amelyen Eyüb szultán dzsámija látható. A képet a szerző megállapítása szerint Pascal Sébah készítette, a fénykép előterében pedig a már jól ismert török férfiak pózolnak. De ugyancsak ez a görnyedt hátú férfi támasztja a falat a szakirodalom által szintén Pascal Sébah-nak tulajdonított, és a Porphyrogenitus palotát (Tekfur-palota) ábrázoló másik felvételen is, amely Révay Ferenc fényképalbumában maradt fenn.

hu_b1_ftd00418_opti.jpg

Porphyrogenitus palota. Isztambul, Törökország, Pascal Sébah, 1868–1869. Jelzete: FTD 418. – Fotótér

A kiválasztott fényképek szerzőségi viszonyai lényegében kibogozhatatlanok, a fényképész személyében még akkor sem lehetünk biztosak, ha szerepel az alkotó neve a felvételen. Mindezek ismeretében különösen óvatosan kell eljárnunk, ha egy 19. századi fényképész látásmódját szeretnénk a neki tulajdonított fényképeken keresztül tetten érni. A súlyosnak tűnő módszertani és forráskritikai megfontolások után jogosan merül fel a kérdés, hogy az orientalista fényképek kritikai vizsgálatának érdekében ezek után mégis milyen úton lehet elindulni? Alternatív megoldásként továbbra is rendelkezésre állhat a nézőpontváltás, hiszen a fent bemutatott fényképeket kivétel nélkül Révay Ferenc báró vásárolta és gyűjtötte össze, a kíváncsi arisztokrata, a 19. század turistájának tekintete a későbbi korok érdeklődő figyelmét is felhívhatja magára, még úgyis, hogy Révay Ferencnek feltehetően nem volt tudomása arról, miképp is kereskedtek alkotásaikkal a korszakban a fényképészek.

Papp Viktor (Történeti Fénykép- és Interjútár)

Irodalom

komment

Újabb képritkaságok a Fotótérben – Sárközy Réka /// OSZK CSEVEJ S02E11

2024. április 07. 05:03 - nemzetikonyvtar

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából több mint ezer XIX. századi fotográfia, köztük az Egressy család dagerrotípiái váltak hozzáférhetővé a nemzeti könyvtár Fotótér elnevezésű tartalomszolgáltatásában.

0402_sr_pc21.jpg

Az OSZK 21. csevejében a XIX. század közepének fotókincseiről kérdezte Sárközy Rékát, az OSZK Történeti Fénykép- és Interjútár vezetőjét Ujhelyy Attila, a nemzeti könyvtár kommunikációs munkatársa. Solymosi Ákos hangmérnök segítette a csevej elkészítését.

Tartalom:
02:20 Nemzetközi érdeklődés – izgalmas tartalomszolgáltatás
04:00 A magyar portréfotózás kezdetei: a dagerrotípiák
05:14 Miért van minden fellelt dagerrotípia nagy becsben?
06:00 Az Egressy család dagerrotípiái
07:35 Egressy Gábor, a neves színész mint amatőrfotós?
09:53 A Petőfi-dagerrotípia
11:22 Milyen céllal készülhettek Egressy különös képei?
16:15 A korabeli képek készítésének körülményei
17:30 Sópapírfelvételek az OSZK-ban
19:55 Felajánlás, hagyaték és guberálás
22:47 Aktuális kiállítás: A magyar portréfényképezés kezdetei az 1840–50-es években
26:00 Az OSZK Fotótér további érdekességei

 

 

Hallgassa a nemzeti könyvtár hangját, ahol tetszik!

SPOTIFY: https://spoti.fi/3VZCaEs
APPLE: https://apple.co/3W0iS23
GOOGLE: https://bit.ly/OSZKGOOGLEPC
PODCAST.HU: https://podcast.hu/podcast/orszagos-szechenyi-konyvtar
DEEZER: https://www.deezer.com/en/show/6149605
RADIOPUBLIC: https://bit.ly/RPOSZK
CASTBOX: https://bit.ly/CASTBPC
LISTEN NOTES: https://bit.ly/LNPODCAST
RSS: https://bit.ly/OSZKRSS

komment

Ybl Miklós születésének 210. évfordulója

2024. április 06. 12:09 - nemzetikonyvtar

210 éve született a magyar építészet történetének egyik legnagyobb alakja, Ybl Miklós (Székesfehérvár, 1814. április 6. – Budapest, 1891. január. 22.), az Operaház és számos más meghatározó budapesti és vidéki középület és lakóház építésze.

ybl.pngPollák Zsigmond: Ybl Miklós arcképe. Metszet. In: Vasárnapi Ujság, 29. évf. 50. sz. (1882. december 10.), 789. – Elektronikus Periodika Archívum. A kép forrása: Digitális Képarchívum

Tíz évvel ezelőtt, születésének bicentenáriumára újult meg a szintén általa megálmodott ma Várkert Bazár néven emlegetett épületegyüttes.

screen-capture-303.pngA budai királyi palota és a várkert épületei. In: Vasárnapi Ujság, 32. évf. 23. sz. (1892. június 5.), 408. – Elektronikus Periodika Archívum. A kép forrása: Digitális Képarchívum

„A bécsi polytechnikum elvégzése után 1832-től Pollack Mihály, 1836-tól Koth Henrik irodájában dolgozott. 1840-től a müncheni akadémián, majd Itáliában képezte tovább magát Hazatérve Pollack Mihály fiával, Ágosttal társuk; közösen építették át gr. Batthyány Lajos ikervári kastélyát, majd Károlyi György és Ede megbízásából építette azok fóti és radványi kastélyát, a kaplonyi és fóti templomot. Első nagy alkotásai a keleti elemekkel tűzdelt romantikus román stílus képviselői (fóti római katolikus templom, budapesti lovarda, a Múzeum krt. 7. sz. alatti ún. Unger-ház stb.)”

 

Ybl Miklós, részlet. In: Magyar Életrajzi Lexikon 1000–1990, főszerk.: Kenyeres Ágnes, Budapest, Akadémiai, 1967–1994. – Magyar Elektronikus Könyvtár

Budavári Palota királyi szárny. In: Magyarország a XX. században, főszerkesztő Kollega Tarsoly István, Szekszárd, Babits, 1996–2000 – Magyar Elektronikus Könyvtár

„Bár a román formákkal később sem szakított (Bakáts téri templom; 1865–70), második itáliai tanulmányútja hatására, 1860-tól az olasz reneszánsz stílus újjáteremtésének kérdése foglalkoztatta. Művészete korai és érettebb szakaszában egyaránt kiváló neoreneszánsz stílusú alkotásokat hozott létre a Budai Takarékpénztár épülete, Puskin utcai mágnáspaloták, a Bródy Sándor utcai régi Országház, ma Olasz Kultúrintézet, Bankpalota az Egyetem és Reáltanoda u. sarkán stb.). Nagy jelentőségű középítkezései szinte meghatározói voltak Budapest városképének (Bazilika, 1867–91, belső kiképzését Ybl halála után Kauser József fejezte be; Rác fürdő, a margitszigeti lebontott Margit fürdő és Szálló, a lebontott Sósfürdő, az egykori Fővámpalota, ma Marx Károly [Corvinus (szerk.)] Közgazdaságtudományi Egyetem, 1872–74; a Várkert Kioszk és Bazársor, a királyi palota trónterme és krisztinavárosi szárnya stb.)”

 

Ybl Miklós, részlet. In: Magyar Életrajzi Lexikon 1000–1990, főszerk.: Kenyeres Ágnes, Budapest, Akadémiai, 1967–1994. – Magyar Elektronikus Könyvtár

 Kilátás a Bazilika felé, képeslap, 1907, Klap.45e Bp/3 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

„Ybl Miklós Hild József halála után, 1867-ben vette át a Bazilika építkezésének vezetését. Az 1868-as kupolabeomlás következtében, melyet Ybl jóval korábban megsejtett, az építkezés egészen 1874-ig szünetelt. […]”

 

[Kemény Mária bevezetője és Ybl Miklós levele], részlet. In: Budapesti Negyed,  3. évf. 3. (9). sz. (1995. ősz) – Elektronikus Periodika Archívum

Az Operaház épülete. In: Magyar közgazdaság és kultúra. A 7. nemzetközi közgazdasági tanfolyam előadásai, Budapest, Hornyánszky, 1913 – Magyar Elektronikus Könyvtár. A kép forrása: Digitális Képarchívum

„Fő műve az Operaház (1879–84), amelyet Palladio nyomán kialakított festői főhomlokzata, belső terei és főként lépcsőháza révén a korabeli európai építészet kimagasló alkotásaként tarthatunk számon. Vidéken is számos templom, bérház mellett kastélyok hosszú sorát építette (Csurgó, Ókigyós, Marcali, Surány, Doboz, Kétegyháza, Mácsa, Lengyeltóti, Parád stb.). Ybl a 19. század második felének legnagyobb magyar építésze. Emlékezetére 1953-ban évenként kiosztásra kerülő Ybl-díj elnevezésű építészeti díjat alapítottak.”

 

Ybl Miklós, részlet. In: Magyar Életrajzi Lexikon 1000–1990, főszerk.: Kenyeres Ágnes, Budapest, Akadémiai, 1967–1994. – Magyar Elektronikus Könyvtár

Ybl Miklós Stróbl Alajos alkotta síremléke a Kerepesi temetőben – Digitális Képarchívum

- s- (Főigazgatói Kabinet)

komment

„Piciny parázsból lángot”

2024. április 03. 06:00 - nemzetikonyvtar

80 éve született Farkas Árpád író, költő, műfordító

Siménfalván született 1944. április 3-án. A líceumot Székelyudvarhelyen végezte, majd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem filológia karán magyar szakos tanári oklevelet szerzett. A hatvanas évek elején a kolozsvári Gaál Gábor Irodalmi Kör (napjainkban Bréda Ferenc Irodalmi Kör) ülésein tűnt föl először az irodalom iránti szenvedélyes elkötelezettségével és kivételes írói, költői tehetségével. A napilapok és folyóiratok 1963-tól közölték rendszeresen verseit és publicisztikai írásait. 1965-ben, Nicolae Ceauşescu pártfőtitkárrá választása után Románia államformája népköztársaságról szocialista köztársaságra módosult. A Nagy Nemzetgyűlés által ez év augusztus 21-én elfogadott új alkotmány 17. szakasza leszögezte, hogy az ország állampolgárai:

„nemzetiségre, fajra, nemre vagy vallásra való tekintet nélkül egyenlő jogokat élveznek a gazdasági, politikai, jogi, társadalmi és kulturális élet minden terén. Az állam szavatolja az állampolgárok jogegyenlőségét. Tilos ezen jogok bármilyen korlátozása és a gyakorlásuk során bármilyen megkülönböztetés nemzetiségi, faji, nemi vagy vallási alapon.”

Idézi Cs. Nagy Ibolya. In: Uő: Farkas Árpád, Budapest, Magyar Művészeti Akadémia, 2015, 42. – Törzsgyűjtemény

A nemzeti kisebbségekről a 22. szakasz így rendelkezik:

„Románia Szocialista Köztársaságban az együtt élő nemzetiségeknek biztosítva van az anyanyelv szabad használata, továbbá könyvek, folyóiratok, színházak és a minden fokú oktatás a saját nyelvükön. Azokban a közigazgatási-területi egységekben, amelyekben a román lakosságon kívül más nemzetiségű lakosság is él, minden szerv és intézmény szóban és írásban az illető nemzetiség nyelvét is használja, és tisztviselőket nevez ki ezek soraiból vagy más olyan állampolgárok közül, akik ismerik a helyi lakosság nyelvét és életmódját.”

Idézi Cs. Nagy Ibolya. In: Uő: Farkas Árpád, Budapest, Magyar Művészeti Akadémia, 2015, 43. – Törzsgyűjtemény

Ebben a teljeskörű nemzetiségi szabadságban tartott razziát a szocialista Románia állambiztonsági szerve, a Securitate 1965. december 8-án hajnalban Farkas Árpád családi albérletében. Ugyanekkor a szülők székelyudvarhelyi otthonában is kopogtattak a szekusok. Az akció kezdeményezője minden bizonnyal a szülők házánál személyesen is megjelenő Bányai László volt, a két világháború közti kolozsvári kommunista pártaktivista, a MADOSZ (Magyar Dolgozók Országos Szövetsége) központi titkára, majd a bolsevik hatalomátvétel után az új rezsim egyik leghűségesebb kiszolgálója. Megtörtént a házkutatás, aznap délután az iskolából két kolléganő (egyikük volt évfolyamtárs az egyetemről) jelentkezett, segítettek rendbe tenni a feldúlt szobát. A szekusjárás ezután még hetekig tartott, reggel nyolctól délután ötig faggatták az épp hogy publikáláshoz jutott fiatalembert. Nem egyedül Farkas Árpádot érte utol a fűnyíró ezekben a napokban. A fiatalon meghalt Apáthy Gézát, továbbá Király Lászlót, Magyari Lajost, Molnos Lajost is „nacionalista jellegű és államellenes szándékú magatartással” vádolták az állambiztonságiak. Végül Farkas Árpád számára e megfélemlítő akciónak annyi következménye lett, hogy egy évre megvonták tőle a sajtóban való nyilvános közlés jogát. (Cs. Nagy Ibolya: Farkas Árpád, Budapest, Magyar Művészeti Akadémia, 2015, 43–44.)

farkas_arpad_1_opti.jpgFarkas Árpád íróasztalánál a hetvenes években. In: Farkas Árpád: Ostorzúgásban ének. Egybegyűjtött versek, Budapest, Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2019, 275. – Törzsgyűjtemény

Államvizsgája után 1968-ig Vajnafalván volt magyar szakos tanár. 1968-tól 2021. február 7-én bekövetkezett haláláig „javíthatatlan lokálpatriótaként” Sepsiszentgyörgyön élt, családjával együtt. 1971-ig a Megyei Tükör című napilapnál volt újságíró. 1971 és 1975 között az Igaz Szó című szépirodalmi folyóirat munkatársaként tevékenykedett. 1975 és 1989 között ugyanitt dolgozott félállásban, emellett szabadúszóként publikált főként a romániai magyar lapokban. 1990-től az Igaz Szó utódjaként meginduló Látó című szépirodalmi folyóirat munkatársa volt, 1993 és 2010 között pedig a Háromszék című Kovászna megyei napilap főszerkesztője. Napjainkig legtöbbször emlegetett publicisztikai műve a Bővizű patakok mentén című riportkönyv (Beke Györggyel, Fodor Sándorral és Kovács Györggyel közösen. Bukarest, Kriterion, 1972.). Magyarra fordította Ana Blandiana, Marin Sorescu, Adrian Popescu, Ion Bănuţă és Ion Vinea verseit. 1985-ben megkapta a Román Írószövetség prózadíját, 1993-ban a József Attila-díjat, 2018-ban pedig a Kossuth-díjat is.

Költészete. Alanyi és külső világ organikus egysége

A szülőföld, a háromszéki táj, a székely népélet, népköltészet és néphagyomány meghatározó erőként hatott költészetére és publicisztikájára is. József Attilát és Illyés Gyulát vallotta leginkább példaképének, de Kányádi Sándor (rajta keresztül Petőfi Sándor), Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladár hatása is tagadhatatlanul ott van a lírájában. Már első kötete, a Forrás sorozatban megjelent Másnapos ének (Bukarest, Irodalmi Könyvkiadó, 1968) kezdő verseiben is ott van a Petőfinél, Kányádinál, József Attilánál is alapvető létélményként jelen lévő polgári-plebejus irányzat: a költői programmá emelt közösségi életelv, ennek az életelvnek a jegyében fogant komoly hivatástudat, bizalom a költészet létformáló erejében, a költői akaraterőben, a versben megnyilatkozó én önvédelmi erejében:

„Kinőtte már a Kor a pubertás
tágra nyílt szemű csodáit,
összehúzott szememben szúr
a lobogás: felelősen élni ezért
a Húsz Évért
húszévesen –
aki így lobog ma,
akár ősz fővel is, kortárs énvelem.”

Farkas Árpád: Húszévesen. Részlet. In: Uő: Ostorzúgásban ének. Egybegyűjtött versek, Budapest, Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2019, 8. – Törzsgyűjtemény

 

„hogy megleljük az utat hazáig,
fiúk,
      fiúk, viháncoló csitkók a vad szelekben,
ha netalán az űrig nem sikerül szállnunk,
s e rögös földre mégis visszatérnénk,
csak lábujjhegyen, halkan!:
apáink hűlő, drága arcán járunk.”

Farkas Árpád: Apáink arcán. Részlet. In: Ostorzúgásban ének. Egybegyűjtött versek, Budapest, Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2019, 9. – Törzsgyűjtemény

Az Apáink arcán a költői program formálgatásán túl már egyfajta metafizikai, létfilozófiai, ontológiai mélységet is felvillant előttünk. A vad szelekben viháncoló csikók, a világűr felé törekvés, majd a rögös földre való visszatérés, amely az apák arcát rejti magában, a fiatal költő személyes sorsát, létbevetettségét érzékelteti. A haza határai messze túlterjednek a családi otthon küszöbén. A szülőföldhöz való visszatérés itt Ady Endre A föl-földobott kő című versének nyitó képsorát is felidézi. A költő a „kicsi ország”, a szülőhaza része, elválaszthatatlan tőle:

„Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad.

Messze tornyokat látogat sorba,
Szédül, elbusong s lehull a porba,
Amelyből vétetett.”

Ady Endre: A föl-földobott kő. Részlet. In: Ady Endre összes költeményei – Magyar Elektronikus Könyvtár

farkas_arpad_2_opti.jpgFarkas Árpád Sütő Andrással Pusztakamaráson, Sütő 75. születésnapján (2002. június 16.) In: Farkas Árpád: Ostorzúgásban ének. Egybegyűjtött versek, Budapest, Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2019, 284. – Törzsgyűjtemény

Ez a létfilozófia mélyül tovább egy évtized múltán az Alagutak a hóban (1979) című verseskötetben is:

„Ugye lehökken majd a hó a hegyekről, s a lét
fehérbe göngyölt, szuszogó romjai kiderülnek;
..........................................................................
s a vetés, ugye nem lepi el aláhabzó hólé
a földjeinket? Mert szigorú télre vad tavaszok,
nyarak s zord őszök jöhetnek,
de férfierők is fűtik e földet, hőtől-
hótól vacogó évszakait...”

Farkas Árpád: Kora tavasz. Részletek. In: Ostorzúgásban ének. Egybegyűjtött versek, Budapest, Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2019, 231. – Törzsgyűjtemény

Az egymást követő évszakok egymást váltó történelmi korok jelképeivé válnak ezekben a sorokban, az az ellentétezés pedig, hogy az évszakok törvényszerűen váltogatják egymást, „de férfierők is fűtik e földet”, azt jelzi, hogy a világegyetem, benne a szülőföld, nem egy lélek nélküli mechanizmus, hanem a teremtő és a teremtmények létviszonyain, illetve különböző korok és nemzedékek közt fennálló kapcsolatokon alapuló organikus rendszer.
Hasonló jelentéseket hordoz a kötet címadó verse is:

„S már égigérő hóban a táj!

Moccanatlanul
e Nagy Pólyában a lét
hallgatni tanul.”

Farkas Árpád: Alagutak a hóban. Részlet. In: Ostorzúgásban ének. Egybegyűjtött versek, Budapest, Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2019, 228. – Törzsgyűjtemény

A hó a lét bensejét, a szubsztanciát elfedő külszínt jelképezi itt is, mint az előbbi versben; a világot átjáró, öröktől és önmagától fogva létező Teremtő nem nyilvánvaló, rejtett jelenlétét, azt, hogy az Isten változhatatlan és mindenütt jelen van. Ez a létfilozófia egy további fontos tanítással is bővül a kötet legismertebb, Dúdoló című versében:

„Havazás lennék, lengőn áldó,
gyűrött arcokra, földre szálló,
vigasztaló-nagy csöndes ének,
lélegzete a mindenségnek.”

Farkas Árpád: Dúdoló. Részlet. In: Ostorzúgásban ének. Egybegyűjtött versek, Budapest, Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2019, 227. – Törzsgyűjtemény

A költői én, tágabb értelmezés szerint az ember, szerves része az időnek, a történelemnek, a teremtett világnak. Része az Isten teremtéssel kapcsolatos örök tervének az az ember, aki a „mindenség lélegzete”, az Isten Lelke sugallatait, útmutatásait igyekszik követni. Ennek a követésnek a vágya pedig ugyanezen örök isteni terv szerint a szívünkbe van oltva. Rajtunk múlik, szabad akaratunkon, cselekvéseinken (a költő esetében: dalainkon), hogy egy adott pillanattól fogva mi is „a mindenség lélegzete” leszünk-e:

„Körülfog préseivel, szorongat a fagy,
s én gyomrában meleg kis dalocskát dudorászok,
...............................................................
...lám, már az Északi Fény is idesüt,
hold átvilágít, bombázza kívülről a nap,
jó bizony, jó itt
fagy meleg gyomrából
kifelé dudorásznom magam
dalaimmal...”

Farkas Árpád: A fagy gyomrában. Részlet. In: Ostorzúgásban ének. Egybegyűjtött versek, Budapest, Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2019, 226. – Törzsgyűjtemény

Ez a két vers közvetlenül egymás mellett áll a kötetben, mintegy tovább erősítve a fent jelzett kontextus meglétét.

Mint a fentebb idézett versekből is láthatjuk, Farkas Árpád vidéki emberként igazán mély, bensőséges, létélményszerű kapcsolatban áll a természettel, úgy, mint a premodern kor emberei. Lírája nemcsak az itt idézett szövegekben, hanem számos más versben is az alanyi (belső) és a külső, természeti világ organikus összehangoltságát, egyensúlyát tükrözi. A nagy elődöktől örökölt közösségi életelv mellett, költői életútja a kezdetektől a végső elhalkulásig őrzi ezt a metafizikai, létfilozófiai hátteret sem nélkülöző természetközeli látásmódot. Autonóm költői egyénisége a szülőföldhöz, az otthoni tájhoz és emberekhez való kötődést nem rabságként, hanem a szabadságélmény részeként, a költő morális önmegvalósítása fontos feltételeként értelmezi.

Csobán Endre Attila (Régi Nyomtatványok Tára)

komment

A szegedi fűrészgyáros, Kolozs Lajos – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 45. rész

2024. április 02. 06:00 - nemzetikonyvtar

Munkák és napok – és kincsek. 111. rész

Sorozatunk címe Hésziodosz Munkák és napok című művére utal. Az ókori szerző a földműves kitartó, gondos munkáját jelenítette meg. Könyvtárunk kutató munkatársai ehhez hasonló szorgalommal tárják fel a gyűjtemények mélyén rejlő kincseket. Ezekből a folyamatos feldolgozó munka nyomán felbukkanó kincsekből, témákból, érdekességekből adunk közre egyet-egyet blogunkban. A sorozat száztizenegyedik részében Vasné dr. Tóth Kornélia, a Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár tudományos munkatársa „Ex libris gyűjtők, gyűjtemények” címmel indított alsorozatában a tárban található ex librisek készíttetői közül ezúttal Kolozs Lajost és gyűjteményét mutatja be.

Kolozs Lajos (1891–1950), az újszegedi ládagyár tulajdonosa, fűrészgyáros Szeged iparos és kereskedő nagy- és középvállalkozói közé tartozott. A kisgrafika mellett plakett- és éremgyűjtéssel is foglalkozott. Utóbbi anyaga 1919-ben kiállításra került a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. Az 1932-ben létrejövő Magyar Exlibrisgyűjtők és Grafikabarátok Egyesülete (MEGE) alapító tagja volt. Aktív gyűjtőként szerepelt az egyesület szaklapja, a MEGE Kisgrafika 1937-es és 1939-es cserelistáin.

111_04_02_vasne_toth_kornelia_45_1_opti.jpgBordás Ferenc fametszete. Jelzet: Exl.K/488 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Jó kapcsolatot ápolt a szegedi kisgrafikakör tagjaival, köztük Lustig Imre, Némedy Gyula ügyvédekkel és Déry Ilonkával, aki Déry Ernő kereskedővel való házasságkötésével került Szegedre, és neves gyűjtővé vált.
Kolozs Lajos jelentős kisgrafika-gyűjteményt hozott létre ex librisekből és alkalmi grafikákból, nagy mennyiségű saját névre szóló lappal cserélt. A számára ex librist készítő grafikusok közt kiemelkednek Buday György, Gergely Sándor, Vadász Endre, Gáborjáni Szabó Kálmán, Bordás Ferenc, Kopasz Márta és Radványi-Román Károly.
A debreceni Gáborjáni Szabó Kálmán (1897–1955) fametszetén lámpafényben nyomdai szedőszekrénynél munkáját végző férfi látható.

111_04_02_vasne_toth_kornelia_45_2_opti_varia.jpgGáborjáni Szabó Kálmán fametszete. Jelzet: Exl.K/490 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Az alkotók közt többen szegedi származásúak voltak, illetve kötődtek a városhoz. Gergely Sándor (1889–1932), az aktivisták szobrásza leszerelése után Szegeden telepedett le. Kolozs Lajos nevére szóló ex librise 1919-ben itt készült, a művész szobrait idéző stilizált alakokkal, a robusztus férfiak kezükben ásóval, illetve fejszével dolgoznak.

111_04_02_vasne_toth_kornelia_45_3_opti.jpgGergely Sándor grafikája (1919). Jelzet: Exl.K/481 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Buday György (1907–1990) kolozsvári születésű grafikus, fametsző, könyvművész és díszlettervező 1924-ben költözött Szegedre, 1937-ig élt és alkotott itt, majd Londonba ment, ahol az angol Királyi Fametsző Társaság tagja lett. A külföldre távozott Buday György után megüresedett grafikai lektori állást a szegedi egyetemen 1938-tól 1952-ig Kopasz Márta (1911–2011) grafikusművész töltötte be, aki ekkoriban, az 1930-as évek végén kezdett könyvjegyekkel foglalkozni. A MEGE Kisgrafika 1939-es cserelistája szerint Kolozs Lajos már ez évben rendelkezett tőle cserelappal.
Buday György tanította fametszésre Bordás Ferencet (1911–1982), aki a grafikák alkotása közben sokat meríthetett orvosi tanulmányai során szerzett anatómiai tudásából. Ex libriseket 1936–1937-től készített. Szeged élénk művészeti életébe bekapcsolódva grafikusként egyéni kifejezésformát alakított ki népi realista stílusban, illetőleg az expresszionizmus és a szürrealizmus hatását mutató – néha a groteszkbe hajló – műveket is alkotott. Kolozs Lajos számára 1938-ban készítette első ex librisét. Emellett különféle eseményekre, ünnepekre szóló ún. alkalmi grafikákat alkotott, Kolozs Lajos és családja nevére szólóan többet is. Ezek közt előfordul szívességet megköszönő lap, gyakoriak az újévre szóló üdvözletek. A 2. világháború idején keletkezett az alábbi – az 1942-es évet köszöntő – alkalmi lap a béke angyalával.

111_04_02_vasne_toth_kornelia_45_4_opti.jpgBordás Ferenc fametszete (1941), alkalmi grafika – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Kolozs Lajos – Lustig István és Déry Ernőné mellett – a Szegedről induló világhírű festő- és grafikusművész Vadász Endre (1901–1944) első megrendelői közé tartozott. A Vadász-grafikák gyakran Kolozs foglalkozására, a fakitermelésre és -feldolgozásra utalnak; a következő ex librisen fát vágó, illetve kidöntő férfiak láthatók. E grafikának több évben is készült lenyomata.

111_04_02_vasne_toth_kornelia_45_5_opti.jpgVadász Endre rézkarca (1925, 1932). Jelzet: Exl.K/482 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Az erdélyi Radványi-Román Károly (1900–1957) grafikusművész rézkarca is az utóbbi téma egy aspektusát mutatja be, az erdőben kivágott fák folyón való szállítását, úsztatását ábrázolva.

111_04_02_vasne_toth_kornelia_45_6_opti.jpgRadványi-Román Károly fametszete (1935). Jelzet: Exl.K/494 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

A fakitermelést követő munkafázis, a feldolgozás a tárgya az alábbi Vadász Endre-grafikának, mely fafeldolgozó üzem munkájába nyújt betekintést, ott dolgozó munkásokkal. A grafika készítési technikája is illeszkedik a témához, ugyanis fametszetű dúcról készült nyomatról van szó. Vadász Endrére nagy hatással voltak a japán fametszetek.

111_04_02_vasne_toth_kornelia_45_7_opti.jpgVadász Endre fametszete (1936). Jelzet: Exl.K/492 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Farönköt kétszemélyes kézifűrésszel vágó munkások láthatók az alábbi Vadász-grafikán, melyről szintén több évben is készült nyomat.

111_04_02_vasne_toth_kornelia_45_8_opti.jpgVadász Endre rézkarca (1925, 1932). Jelzet: Exl.K/484 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

A fűrészgyáros Kolozs Lajos gyűjteményének szakmájára utaló lapjait áttekintve álljon itt végszóként József Attila a két világháború közt íródott Favágó című allegorikus versének részlete, amelyben a kollektív sors jelképévé emelkedik a favágó alakja:

„Vágom a fát hűvös halomba,
fényesül a görcse sikongva,
zuzmara hull szárnyas hajamra,
csiklándani benyul nyakamba,
bársonyon futnak perceim.”

József Attila: Favágó (részlet). In: József Attila összes költeménye, Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1980. – Magyar Elektronikus Könyvtár

Irodalom:

Vasné dr. Tóth Kornélia (Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár)

Az Ex libris gyűjtők, gyűjtemények című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész; 27. rész; 28. rész; 29. rész; 30. rész; 31. rész; 32. rész; 33. rész; 34. rész; 35. rész; 36. rész; 37. rész; 38. rész; 39. rész; 40. rész; 41. rész; 42. rész; 43. rész; 44. rész 

A Munkák és napok – és kincsek című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész; 27. rész; 28. rész; 29. rész; 30. rész; 31. rész; 32. rész; 33. rész; 34. rész; 35. rész; 36. rész; 37. rész; 38. rész; 39. rész; 40. rész; 41. rész; 42. rész; 43. rész; 44. rész; 45. rész; 46. rész; 47. rész; 48. rész; 49. rész; 50. rész; 51. rész; 52. rész; 53. rész; 54. rész; 55. rész; 56. rész; 57. rész; 58. rész; 59. rész; 60. rész; 61. rész; 62. rész; 63. rész; 64. rész; 65. rész; 66. rész; 67. rész; 68. rész; 69. rész; 70. rész; 71. rész; 72. rész; 73. rész; 74. rész; 75. rész; 76. rész; 77. rész; 78. rész; 79. rész; 80. rész; 81. rész; 82. rész; 83. rész; 84. rész; 85. rész; 86. rész; 87. rész; 88. rész; 89. rész; 90. rész; 91. rész; 92. rész; 93. rész; 94. rész; 97. rész; 98. rész; 99. rész; 100. rész; 101. rész; 102. rész; 103. rész; 104. rész; 105. rész; 106. rész; 107. rész; 108. rész; 109. rész; 110. rész

komment

Kölcsey Ferenc: Berzsenyi Dániel’ versei

2024. március 27. 16:57 - nemzetikonyvtar

Március 15-én Kölcsey Ferenc kéziratos hagyatékából esztétikai, nyelvtudományi dolgozatokat, továbbá nyelvészeti, statisztikai-demográfiai munkák kivonatait és nem utolsósorban fontos kritikákat, köztük a híres Berzsenyi-kritika (recenzió) egyetlen példányban fennmaradt, teljes, autográf kéziratát tettünk közzé a Kézirattár digitalizált dokumentumait felölelő virtuális Copia gyűjteményünkben. Kölcsey recenziója a magyar irodalom talán legelhíresültebb kritikája. Továbbá közzétettük azt a költő által egyetlen kéziratoldalra feljegyzett hat verstöredéket-vázlatot, amelyet Kölcsey műveinek kritikai kiadása sem ismer.
Az alábbiakban a Berzsenyi-kritika megszületésének körülményeit ismertetjük.

kolcsey_berzsenyi_recenzio.jpgKölcsey Ferenc: Berzsenyi Dániel’ versei. Második megbővített kiadás […] 1816. Pest | 1817. március 1. – április 5. A kézirat első oldala. Raktári jelzet: Analekta 3387. – Kézirattár. A kép forrása: Copia virtuális gyűjtemény

Berzsenyi Dániel első kötetének megjelenését követően, 1814-ben a Kazinczy „iskolájában” tanult költők, irodalmárok körében az elismerés mellett erős kritikai hangok is megjelentek, sőt – Szemere Pált idézve – „ollykor ollykor vitatkozás is, Berzsenyi szertelen mythologiáskodása iránt”. Az ekkor már Niklán élő költő antikvitásból vett irodalmi, mitológiai utalásainak ilyen mérvű jelenlétét járomként élték meg, melynek súlya a nemzeti nyelv és irodalom kifejlődését alapvetően hátráltatja. Szemere közlése szerint Kölcsey kevésbé vett részt ezekben a vitákban, „azonban ő volt még is ki e tárgy felöl leghosszasabban gondolkodott, elmélkedett” és „újabb és újabb gáncsokat említgetett ellenök”. Így állt elő az a helyzet, hogy a 19. század első felének egyik legjelentősebb folyóirata, a Tudományos Gyűjtemény szerkesztősége a költőt bízta meg a Berzsenyi-kötet 1816-ban kijött második kiadásának recenzeálásával.
1817-ben Kölcsey két kritikát tudott felajánlani a Tudományos Gyűjtemény számára, már jó ideje készen volt Csokonai-recenziója, melyet eredetileg az Erdélyi Muzéum közölt volna, ám a szerkesztő, Döbrentei Gábor a maga kritikai ízléséhez képest éles hangú bírálatot vonakodott megjelentetni, mire Kölcsey végül visszavette a kéziratot. És csaknem készen volt már a Kis János verseiről írott Kölcsey-kritika is 1817 februárjának közepén. Az induló folyóirat örömmel fogadta ezeket mint tárgyukban is fontos darabokat, de magának a recenzesnek személye is hozzájárult a kedvező fogadtatáshoz, miután a költő pesti tartózkodásai alatt egészen közeli kapcsolatba került a nyelv és az irodalom megújításának, a tudományosság felvirágoztatásának lázában égő alkotókkal. Közülük a folyóirat szerkesztésében is munkát vállaló Szemere Pállal majd egész életen át tartó szoros barátságot ápolt.
Kölcsey recenziója az 1816-ban, második kiadásban megjelent Berzsenyi-művekről a magyar irodalom talán legelhíresültebb kritikája. Köztudott, hogy Berzsenyi – az elismerő szavakat nem méltányolva, csak az itt-ott valóban súlyos elmarasztalást és szarkasztikus megfogalmazást kihallva belőle – évekre elhallgatott ezt követően. Kevésbé közismert azonban, hogy a folyóirat cenzúrázva jelentette meg Kölcsey szövegét. Szemere a föntebb már idézett Tudósításban (ezzel a címmel készítette el a folyóirat számára lektori véleményét Kölcsey recenziójáról) tudatosan alkalmazva az anaforikus, párhuzamos mondatszerkesztést drámai felhanggal adja vissza a történéseket:

„[Í]gy történt, hogy Kölcsey recensióját a’ legtöbben társaink közül tulságosnak ítélék, Berzsenyire nézve is, de leginkább azokra nézve, miket poesisünk tartalmatlansága ellen monda el, így történt, hogy a’ tulságosok közül néhány pontok kihagyatni rendeltettek, így történt, hogy Kölcsey ezen rendeletnek ellentmondott, ’s Vitkovicsnál olly kikötéssel hagyá kéziratát, hogy az minden legkisebb változtatás, kihagyás nélkül nyomassék ki, így történt, végre, hogy nem Kölcseynek, hanem egyesületünknek akarata lőn teljesítve, ’s Kölcsey megneheztelvén, dolgozó társaink közül örökre kiszakasztotta magát.”

Szemere Pál: Tudósítás. In: Kölcsey Ferenc: Irodalmi kritikák és esztétikai írások I. 1808–1823 [kritikai kiadás], s. a. r.: Gyapay László, Budapest, Universitas, 2003, 587–588.  – Törzsgyűjtemény 

A Tudományos Gyűjtemény 1817-i VII. számában (96–105. o.) tehát megcsonkítva jött ki a szöveg, és a későbbi kiadók mind ezt vették alapul, mivel Kölcsey életében nem jelent meg újra a bírálat, sem megcsonkított, sem teljes formájában, kézirata pedig éppen száz éven át ismeretlen volt az irodalomtörténet előtt. A kicenzúrázott részt, a teljes recenzió bő negyedrészét Császár Elemér közölte 1917-ben az Irodalomtörténeti Közleményekben, a mindaddig lappangó eredeti kéziratból. A teljes szöveg végül, immár a Széchényi Könyvtárba került autográf kéziratból közölve, a Gyapay László munkájaként előállt kritikai kiadásban vált olvashatóvá 2003-ban.
Kölcsey kritikusi működéséről szólva az irodalomtörténet konszenzuálisan normatív elvek alkalmazásáról beszél, és ugyanezt olvashatjuk ki az említett lektori jelentésből is. Szemere, Berzsenyi feltétlen híve („megfenekelve maradtam hitemben, imádásomban Berzsenyi iránt” – írja valamivel korábban) azt veti barátja szemére, hogy a hosszú évszázadok alatt kifejlett, virágzó nyugat-európai irodalom csúcsteljesítményeihez méri a magyar nemzeti irodalmat, mind ennek múltját, mind pedig a legkiválóbb kortárs alkotóit, valamint nem ritkán nem érti igazán a teremtő Berzsenyit, sem szándékait, sem poétikai megoldásait. A hosszú lektori jelentés második fele csaknem pontról pontra végigveszi a Kölcsey által kifogásolt darabokat, és próbálja értelmezni, mintegy igazolni Berzsenyi megoldásait.
A jelentés azonban nem készült el időben, csak a lapszám megjelenését követően tudta megküldeni Szemere a szerkesztőségnek. Ám egészen biztos, hogy nem befolyásolta volna a döntést, mivel Kölcsey Berzsenyit bíráló bekezdéseivel szemben nem emeltek kifogást a szerkesztők, teljes egészükben megjelentek a lapban, a kihagyott első szövegegység tartalmához pedig Szemere is ambivalensen viszonyult. Kölcsey az antikvitásból eredeztethető éghajlatelméletet a költészet terébe bevonva azzal indítja a recenzió erős felütését képező irodalmi vázlatát, hogy egyes vélemények szerint az északi népeknek – konkrétan a németet nevezi meg – a déliek irodalmához kell fordulnia, hogy fantáziájuk és érzelmeik lángra kapjanak. „Valami illyennel menthetnők mi is magunkat” – tér át a magyar költészet múltjáról megfogalmazott elmarasztaló ítéletére, hogy aztán a mentséget rögtön cáfolja is, kijelentve, hogy mind a németség, mind Caledonia (Skócia), mind Dánia:

„[...] halhatatlan és saját énekeseket számlált, midőn még ott Rómának nevét nem ismerték”.

Kölcsey Ferenc: Berzsenyi Dániel versei. In: Irodalmi kritikák és esztétikai írások I. 1808–1823 [kritikai kiadás], s. a. r.: Gyapay László, Budapest, Universitas, 2003, 54. – Törzsgyűjtemény

Sőt, következik a legfájóbb összehasonlítás:

„[...] ezek a’ csak nem köztünk élő Serbusok, a’ mi Dunánknak, a’ mi Szávánknak partjain, olly poetai lebegéssel, olly makacs kedvvel, ’s olly egyszerü fennséggel költik dalaikat, mint Anakreon és a’ Homeridák”.

Kölcsey Ferenc: Berzsenyi Dániel versei. In:Irodalmi kritikák és esztétikai írások I. 1808–1823 [kritikai kiadás], s. a. r.: Gyapay László, Budapest, Universitas, 2003, 54. – Törzsgyűjtemény

Ha tehát a fenti példákat összevetjük saját költészettörténetünkkel:

„[...] bizonyosan azt kell hinnünk, hogy poetai szegénységünknek oka mélyebben fekszik, mint sem azt, akar geographiai fekvésünkből, akar valami egyes történetből [véletlen történésből] kimagyarázhatnók”.

Kölcsey Ferenc: Irodalmi kritikák és esztétikai írások I. 1808–1823 ([kritikai kiadás], s. a. r.: Gyapay László, Budapest, Universitas, 2003, 54. – Törzsgyűjtemény

Majd a következő bekezdésben még élesebben:

„[...] a’ Magyar verselők nem bírván eredeti kicsapó hévvel, mind addig, míg csak Rómának verselőjit ismerték, nem hoztak semmi figyelemre méltót magokkal.” 

Kölcsey Ferenc: Irodalmi kritikák és esztétikai írások I. 1808–1823 [kritikai kiadás], s. a. r.: Gyapay László, Budapest, Universitas, 2003, 54.  – Törzsgyűjtemény 

(Kölcsey meggyőződése szerint a latin nyelv az erő és a méltóság nyelve, mely – szemben a göröggel és a némettel – nélkülöz minden könnyedséget, hajlékonyságot, nyelvi teremtőkészséget, ezért „nem poetai nyelv”.)
A Tudományos Gyűjtemény szerkesztői körében a Kölcsey tételmondataira születő reflexiók a visszafogott nemtetszéstől az indulatos kirohanásokig terjedtek. A nemzeti öntudat, az évszázadokon át öröklődött kultúrfölény bűvköréből szemlélve a világot elképzelhetetlen volt, hogy a délszláv népköltészet jelentősebb értékeket teremtett volna, mint a magyar. Voltak tárgyilagosabb vélemények is, például Szemeréé, aki lektori jelentésében, az idézett Tudósításban ugyancsak problematikusnak tartja ezt a sommás, tanárias ítéletet, kimondottan az adott történeti pillanatban károsnak, amikor egy megújuló nemzet irodalmának sokkal inkább történeti értékeinek feltárására és méltányos megítélésére, semmint annullálására volna szüksége. És voltak más hangok is. Kazinczy nem volt a szerkesztőség tagja, de mint közelről érintett (Berzsenyit de facto ő indította el pályáján, és tanácsait magukon hordták a kötetben publikált versek is, Kölcsey pedig tényleg legközelebbi tanítványai közé tartozott egykor) ő is hallatta hangját az uralkodó médiában, leveleiben, melyekről lehetett tudni, hogy kiterjedt kapcsolati hálójának köszönhetően nem csak a címzettekhez érnek el. 1817. május 6-án, még bőven a recenzió körüli huzavona közepette így ír Kis János költőnek:

„Horvát István azt kivánta Kölcseitől, hogy a Berzsenyi Verseinek Recensiojokból húzzon ki két §-t, mellyekben az állott, hogy a’ Magyar eddig nem birta a’ Dalok Lelkét (den Geist der Lieder), mellyben a’ Ráczok megett áll. Ez az én tisztelt barátom Horvát hongrois enragé [megveszekedett magyar], még a’ nem valót is ránk szeretné raggatni, mihellyt általa fénylünk. Én azt hiszem magam felől, hogy én is a’ dühösségig Magyar vagyok, de nem vagyok az a’ hazugságig. Poetai Berkemben áll egy ének Azzan Agáról […] Kivévén az egy Zrinyit, nézzük-meg a XVIII. század közepéig van e a’ Magyarban öszveséggel […] annyi poetai becs mint ebben az egy dalban. Bizony nincs.” 

Kazinczy Ferenc Kis Jánosnak 1817. május 6. In: Kölcsey Ferenc: Irodalmi kritikák és esztétikai írások I. 1808–1823 [kritikai kiadás], s. a. r.: Gyapay László, Budapest, Universitas, 2003, 397. – Törzsgyűjtemény 

(Az említett „ének” tekintetében Kazinczy osztotta a jeles európai szerzők feltétlen elismerő véleményét. Azzán Agát, azaz a Hasanaginica című bosnyák népballadát Alberto Fortis jegyezte le dalmáciai utazásán és publikálta 1774-ben, Goethe németre fordította, Walter Scott angolra, Kazinczy pedig – Goethe után németből – magyarra, és publikálta az említett kötetében.) Ugyanaznap Döbrentei Gábornak, az Erdélyi Muzéum szerkesztőjének is írt:

„Abban áll e a’ Haza és Nemzet szeretete, hogy hazudjunk annak magasztalására? ’s Kölcseinek szava nem azt tehette volna e, hogy piruljunk-el ’s igyekezzünk ezen puszta mezőkön is virágokat termeszteni?” 

Kazinczy Ferenc Döbrentei Gábornak 1817. május 6. In: Kölcsey Ferenc: Irodalmi kritikák és esztétikai írások I. 1808–1823 [kritikai kiadás], s. a. r.: Gyapay László, Budapest, Universitas, 2003, 397. – Törzsgyűjtemény 

A publikálás körüli huzavona természetesen Kölcseyt érintette a legközelebbről. A szerkesztőség egy-egy tagja levélben kérte, hogy finomítsa a kritikát és az inkriminált részt hagyja ki belőle, illetve személyesen is próbálták meggyőzni. A recenzens azonban nagyon következetes volt, sem egyes megállapításaitól, sem a problematikus bekezdések közlésétől nem kívánt elállni. Döbrentei így adja vissza rögtön az első szerkesztőségi ülést, amikor a kézirat terítékre került:

„Fejér György [főszerkesztő] kezébe megy az [ti. a recenzió], hogy a Tudományos Gyűjteményben mint szerkesztő kiadná. Fejér szigorolja. Gyűlés Vitkovicsnál. A’ jelen Kölcseyhez baráti kérelem. Szelídítené. Kölcsey feleletei: nem, nem, nem. Úgy, vagy épen ne.”

Döbrentei Gábor. In: Kölcsey Ferenc: Irodalmi kritikák és esztétikai írások I. 1808–1823 [kritikai kiadás], s. a. r.: Gyapay László, Budapest, Universitas, 2003, 395. – Törzsgyűjtemény 

A döntés végül a szerző akarata ellenére született meg, mint azt Szemere Tudósítása egyértelműen közli, Kölcsey pedig a publikálást követően minden kapcsolatot megszakított a folyóirattal.
A recenzió egyetlen fennmaradt autográf kéziratát Copia-gyűjteményünkben tanulmányozhatják az érdeklődők. Egyes irodalomtörténészek fölvetették, hogy létezhetett egy szelídített verziót tartalmazó Kölcsey-kézirat is, ám ennek a történet kifutása egyértelműen ellentmond. Csaknem biztosan állítható, hogy a fennmaradt példány az, amelyet Kölcsey Vitkovics Mihálynál, azaz a szerkesztőségben hagyott az első személyes megbeszélésen. Ezt később, nem tudjuk mikor, a belső munkatársak egyike, feltehetően Horvát István, – Kölcsey egy utalásából ítélve – a „cenzúra-párt” vezére, nem mellékesen ekkor már a nemzeti könyvtár igazgatója, átadta Ponori Thewrewk József írónak. (Ponori Thewrewk az ügyben Horvát leghívebb követője volt, 1817-ben csípős epigrammában gúnyolta a „gonosz” Kölcseyt az Erdélyi Muzéumban, merthogy „a napban mocskot keresett”.) A kéziratot tőle örökölte fia, Ponori Thewrewk Emil, kiváló klasszika-filológus, 1949 óta pedig kézirattárunk őrzi.
Copia-oldalunkon most minden érdeklődő számára tanulmányozhatóvá vált, számos más, kevésbé ismert Kölcsey-kézirat társaságában.

Felhasznált irodalom:

Földesi Ferenc (Kézirattár)

komment

A „bilincstörők világfejedelme”

2024. március 25. 06:00 - nemzetikonyvtar

150 éve született Houdini illuzionista és bűvész

03_24_houdini_01_opti.jpg

Houdini’s flight in his biplane over Husaren Exercierplatz Hamburg-Wandsbeck. Nov. 26th. 1909. – Atelier Schaul. Hamburg – Wandsbek. Részlet. Jelzet: SZT KC 1961/1598 – Színháztörténeti és Zeneműtár

Harry Houdini ismert, kissé különösen csengő nevét egy híres francia bűvész nevének egyetlen betűvel való megtoldásával alkotta.
Eszerint Jean Eugène Robert-Houdin (1805–1871) volt az egyik példaképe, ki úgynevezett Fantasztikus Estéket – Le Théâtre des soirées fantastiques – rendezett Párizsban, a rue de Valois 11-es szám alatt. A Robert-Houdin színházterem 225 fő befogadására volt alkalmas. A színpad 17 méter hosszú, 6 méter széles és 4 méter magas volt. Robert-Houdin számos átalakítást hajtott végre az ottani bemutatóihoz oly módon, hogy olyan gépeket telepít, amelyek hatékonyak és láthatatlanok. Így vezette be az elektromosságot és az elektromágnesességet a varázslás művészetébe.
A Houdini névváltoztatásra is talán inkább az érvényesülés szándéka vezette, hogy egy kissé különös, furcsa, de talán még ismerősen is csengő nevet választott, az eredeti német Weiss helyett. De hasonló okok vezethették abban is, hogy a nyilvánosság előtt egész életében tősgyökeres amerikainak vallotta magát. A róla még életében megjelenő kis magyar nyelvű könyvecskében, amely a Magyarországon is bemutatott film – „Houdini” azaz The Master Mystery – kapcsán jelent meg, is így szerepel:

„Harry Houdini az Északamerikai Egyesült Államok Appleton városában 1874-ben született […]”

Houdini. Az erőművészet csodái. Hogy végzem én a mutatványaimat? Budapest, Korona Filmkönyvtár, 1922. – Törzsgyűjtemény

A könyvtárunkban lévő példány érdekessége, hogy a címlapján a következő érkeztetési pecsét szerepel: „A BUDAPESTI KIR. ÜGYÉSZSÉG 1922. máj. 29. ÁTVETTE” – S valóban, az igazi bilincstörő, és teljesen valódi zárakat feltörő Houdinire a rendőrség és a hadsereg már Amerikában is felfigyelt, sőt, szakértelmére nemegyszer igényt tartott.

03_24_houdini_02_opti.jpgHoudini. Az erőművészet csodái. Hogy végzem én a mutatványaimat? Budapest, Korona Filmkönyvtár, 1922. – Törzsgyűjtemény

Az már csak a sors iróniája, hogy volt Boston környékén egy Oudini is, azaz Houdini egy „követője” vagy inkább utánzója: Oudini Francis „Frank” Joseph Rowan, aki 1885. március 2-án, Hartford, Connecticutban született. Ez a titokzatos Oudini 1909-ben írt egy könyvet The Great Mysteries címmel, melyet a copyrighted szerint Frank J. Rowan and E. T. Stewart jegyzett. A kötet címlapja előtti lapra beragasztott kis nyomtatott csíkon angol nyelvű jegyzet olvasható:

– JEGYZET –

Ezek a kézikönyvek vásárlás útján jutottak a birtokomba, hogy ne kerüljenek általános forgalomba és azok kezéhez, akik nem igazán érdeklődnek a mágia iránt. Természetesen minden mágus megérti, hogy „OUDINI”, a szerző nem Harry Houdini, az S. A. M. elnöke, és a bilincsmutatvány fő képviselője. A szerző azonban megértette a témáját, bár sajnálatos, hogy az általa használt nevet vette fel.

Robert W. Doidge, (S. A. M.) 16 Elm St., Somerville, Mass

03_24_houdini_03_opti.jpgOudini: Secrets of the great mysteries. Now revealed for the first time, handcuffs, iron boiler, mail bag, class case, ...straight jacket. A complete guide and reliable authority upon all tricks, Somerville, [Mass.], Doidge, 1909. Jelzet: SSZT 827.901 – Színháztörténeti és Zeneműtár

S úgy tűnik, Houdininek volt egy másik utánzója is, aki más nevei, jelzői – The Great Deville, the Wizard of the Army (a Nagy Ördög, a Hadsereg Varázslója – mellett egy darabig ezen a néven lépett föl: Houdeen. Valódi neve Henry Barton Turner (1885–1970) volt.
De hogy ki is volt valójában, hol és pontosan mikor született az igazi Harry Houdini, erről a legbiztosabbat attól a magyar orvostól tudjuk, akihez a művész özvegye írt, saját dedikált fényképét is elküldve. A művész özvegye, Beatrice Houdini, született Wilhelmina Beatrice Rahner (Brooklyn, New York City, 1876 – Needles, California, 1943) volt, az orvos pedig Dr. Lénárd Vilmos (1885–1945), a Magyar Amateur Mágusok Egyesületének igazgatója.
Az alábbiakban ezt a könyvtárunk Színháztörténeti és Zeneműtárának színháztörténeti gyűjteményében őrzött levelet és annak magyar nyelvű fordítását, valamint a levélhez mellékelt fényképet közöljük.

03_24_houdini_05_opti.jpg Beatrice Houdini, született Wilhelmina Beatrice levele dr. Lénárd Vilmosnak, a Magyar Amateur Mágusok Egyesületének igazgatójának. Jelzet: SZT LEVELESTÁR 1291 – Színháztörténeti és Zeneműtár

A fejléces levélpapíron Beatrice Houdini neve és három cím olvasható: 67 Payson Avenue, New York City; 161 North Curson Avenue, Hollywood, California, Phone GRanite 9058; 28 Ridgeland Terrace, Rye, New York.

Hollywood, Kalifornia 1936. március 28.

Kedves Doktor Barátom!

Bár már évekkel ezelőtt nyugdíjba mentem, még mindig aktívan részt veszek a mágia és a varázslók fellendítése és felemelése érdekében. Részt veszek a legtöbb nemzeti bűvészrendezvényen, és időnként cikkeket írok a mágiáról és a bűvészekről. Még mindig aktív tagja vagyok mintegy tizennégy mágustársaságnak az Egyesült Államokban és Angliában.
Ez év januárjában írtam és sikeresen eladtam egy fiktív történetet, amelyben Houdini volt a központi szereplő. A Paramount stúdió megvásárolta a megfilmesítés jogát, és várhatóan idén elkészíti a filmet.
Most Edward Saint úrral működöm együtt „HARMINCHÁROM ÉVEM HARRY HOUDINIVEL” című életrajzom megírásában.
Azt hiszem, ez a könyv lesz az utolsó próbálkozásom, amely egy igazán érdekes ember életének epizódjait és anekdotáit [?] mutatja be, és úgy gondoltam, hogy illene belevenni a könyvbe egy olyan rövid történetet vagy még kiadatlan epizódot, amelyre esetleg emlékszik, vagy amelyet hallott, esetleg ismer. Szeretném megjelentetni ezt a történetet vagy epizódot a Houdini-könyvben a fényképével és az aláírásával együtt. Ez lenne az egyetlen történet, amely Magyarországról, ősei földjéről származik.
Megtiszteltetésnek tartanám, ha felidézne néhány érdekes és szokatlan tényt vagy történetet Houdiniről.

Szívélyes személyes üdvözlettel maradok,
legőszintébb híve

Beatrice Houdini

Mrs. Harry Houdini,
1616 N. Curson, Hollywood,
Kalifornia, U.S.A.

A levélben említett személy Edward Saint, azaz Charles David Myers (1890–1942), aki pályafutása során több néven is szerepelt, ő volt „Professor Sesrad” és Sir Edward „St. Ra-Diem”. 1930-ban New Yorkban ismerkedett meg az özvegy Bess Houdinivel, akinek partnere és élettársa lett. Előbb Floridában, majd Hollywoodban éltek. A levélben említett tervezett kötet megvalósulásáról nincs tudomásunk.

03_24_houdini_04_opti.jpgBeatrice Houdini dr. Lénárd Vilmosnak dedikált fényképe, 1936. Jelzet: SZT LEVELESTÁR 1291 melléklete – Színháztörténeti és Zeneműtár

Beatrice Houdini a levélhez mellékelt fényképét dedikálta is: „To Dr. V. Lenhard best wishes Mrs Harry Houdini” (Dr. Lénard Vilmosnak a legjobbakat kívánva Mrs Harry Houdini).
Houdini „leleplezője”, dr. Lénárd Vilmos főorvos, aki jeles szerzőtársával, dr. Gózony Lajossal A gyakorlati bakteriologia zsebkönyvét is megírta, melyhez dr. Preisz Hugó egyetemi tanár fűzött előszót. A negyedik, átdolgozott kiadás 1921-ben jelent meg.

03_24_houdini_06_opti.jpg Dr. Lénárd Vilmos. In: Magie, 15. évf. 12. sz. (1932. dec.), 163.

Lénárd Vilmos doktor 1924 novemberében Reiter János alezredessel megalapítja a Magyar Amateur Mágusok Egyesületét (MAME). Könyvtára Színháztörténeti és Zeneműtárunk színháztörténeti gyűjteményében található. A könyvek több híres külföldi mágus személyes dedikációját tartalmazzák, és az ajándékozó nevét egy előnyomott emblémán minden egyes köteten feltüntették.

Lénárd Vilmos 1885. március 2-én született Pancsován. Már ifjú éveiben is sikert aratott bűvésztehetségével. Több híres külföldi bűvészegyesület is a tagjává választotta. 1945-ben halt meg Budapesten.

03_24_houdini_09_opti.jpgGara Arnold: Lénárd Vilmos doktor könyve. Metszet. Gara Arnold kézjegyével. Jelzet: Exl L 104 v1.– Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

1932-ben Lénárd Vilmos bizonyította be kétséget kizáróan, eredeti dokumentumok közlésével, hogy Harry Houdini nem a Wisconsin Állambeli Appleton szülötte, hanem Weisz Erik néven Budapesten látta meg a napvilágot. A Magie című német folyóirat 1932. decemberi számában Houdini nem Amerikában, hanem Magyarországon született! című cikkében közölte ezt a „szenzációs felfedezés”-t:

„[…] Ez a publikáció Amerikában talán csalódást vagy zavart kelt majd, de már most szeretném leszögezni, hogy a következő adatok nyilvánosságra hozatalában pusztán az az igaz meggyőződés vezérelt, hogy – a birtokomban lévő dokumentumok ismeretében – kötelességemnek tartom a bűvészvilágot és a varázslás története iránt érdeklődőket az igazságról tájékoztatni.”

Lénárd Vilmos: Houdini wurde nicht in Amerika sondern in Ungarn geboren! In: Magie, 15. évf. 12. sz. (1932. dec.), 163. Részlet.

Az anyakönyvi kivonat eredeti német szövege mellett Lénárd cikkében közzéteszi az azt igazoló levelet is.
Ugyanennek a folyóiratszámnak az elején a Magyar Amateur Mágusok Egyesületét is bemutatják, s jelenlegi, alapító elnökének, dr. Lénárd Vilmosnak az önéletrajza olvasható.
Lénárd forrásközlése alapján tehát, illetve a Pesti Izraelita Hitközség anyakönyvi kivonata szerint Houdini Weisz Erik néven 1874. március 24-én született: „A szülők lakóhelye és a gyermek születési helye: Rákos-árok utca 1.” Apja, Weisz Sámuel, anyja Steiner Cecília. Apja egy darabig ügyvédként tevékenykedett, Amerikában pedig megbecsült rabbi volt. Nagyapja korábban Keszthelyen volt szintén rabbi.
A színháztörténeti gyűjteményben lévő példányba Lénárd még beírta az utca mai akkori nevét is: „(Csengeri-u)” – vagyis a Csengery utcában, a VII. kerületben. Houdini szülőföldje miatt is írt tehát az özvegy, Bess Houdini a magyar „mágusnak”.
Houdini egyszer, 1902-ben elhozta édesanyját Budapestre. Később már csak a filmvásznon találkozott a magyar közönséggel. Hőn szeretett édesanyja elvesztése után, 1913-tól egy darabig spiritiszta szeánszokkal próbálta édesanyját „megidézni”, de több csalódás, kudarc után a hamis szeánszok nagy leleplezőjévé vált, erről könyvet is írt Csodaterjesztők és módszereik (Miracle Mongers and Their Methods. 1920) és Varázsló a szellemek között (A Magician Among the Spirits. 1924) címmel. Ugyanakkor Bess Houdini, Harry Houdini 1926. október 31-én bekövetkezett halála után egy korábban kettejük által használt titkos kóddal kísérelte meg felvenni a halott szellemével a kapcsolatot, halála napján évente úgynevezett Houdini-szeánszokat rendezett. S épp az itt közölt levél keletkezésének évében, 1936 Halloweenjén Bess és Edward Saint „Final Houdini Séance”-t tartott a hollywoodi Knickerbocker Hotel tetején. Saint a sikertelen szeánsz végén Houdini fényképe mellett eloltotta a gyertyát, amely állítólag tíz évig égett… De ezzel még nem értek véget ezek az összejövetelek. Walter B. Gibson, író és mágus – Houdini barátja, bizalmasa, publicistája – a kor híres mágusainak, bűvészeinek közreműködésével – folytatta ezt az évenként megrendezett különös tiszteletadást.

03_24_houdini_13_opti.jpg Houdini’s flight in his biplane over Husaren Exercierplatz Hamburg-Wandsbeck. Nov. 26th. 1909. Atelier Schaul. Hamburg – Wandsbek. Jelzet: SZT KC 1961/1598 – Színháztörténeti és Zeneműtár

Budapesten a Houdini című, legújabb, négyrészes filmkolosszust” a Színházi Élet 1922. február 5–11-i számának Harry Houdini Budapesten című tudósítása szerint a Korona Filmgyár – azaz a Korona Film Kereskedelmi R.-T. által forgalomba hozott filmet – az Omnia Filmszínház 1922. február 25-étől játszotta. Az 1918-ban készült tizenöt részes némafilm eredeti címe: The Master Mystery (A mesterrejtély). A filmet Harry Grossman és Burton L. King rendezte, a forgatókönyvet Arthur B. Reeve és Charles Logue írta. A film főszereplője Harry Houdini mint az igazságügyi minisztérium ügynöke, Quentin Locke. A további szereplők: Marguerite Marsh, Ruth Stonehouse, Edna Britton, William Pike és Charles Graham. Az első epizódot 1918. november 18-án adta ki az Octagon Films. 
A film magyarországi bemutatója alkalmából megjelentett kis „reklámkönyvet”, melyből most hosszabban idézünk, a mozikban terjesztették:

„[…] a bilincstörés művészetével Houdinin kívül még sok száz artista foglalkozik ugyan, de olyan tökéletességre jutni egy sem tudott még, mint Houdini. […]
Mint színész, először áll a közönség elé Harry Houdini. Derűje szenzáció volt egész Amerikában, ahol legjobban ismerik ezt a nagyszerű artistát, de páratlan érdeklődést keltett a film a világ minden nagyvárosában, mert mindazok, akik másfél-két évtizeddel ezelőtt a nagy orfeumokat látogatták, még élénken emlékeznek azokra a forró estékre, amelyeken Houdini fellépett. Csodálatos emlékek rajzanak fel Houdini egykori személyes bámulóiban e pazar filmattrakció láttán. […]
A filmet természetesen úgy alkották meg, hogy a domináló szerep Houdininak jusson benne. Sok, ma egyáltalán nem látható artista-trükk demonstrálására nyílik a filmen alkalma a bilincstörők világfejedelmének.
A film meséje röviden vázolva az, hogy Amerikában, a humbug ősi hazájában, társaság alakult azzal a céllal, hogy összevásárolja a legújabb találmányokat és azután elsüllyessze, láthatatlanokká tegye azokat. Célja pedig ennek, hogy a nagy iparvállalatok, amelyek régebbi találmányokból óriási mennyiségeket készítettek, s ezek a sok milliót képviselő árutömegek a nyakukon maradnának, ha egy új és tökéletesebb találmány nyomulna előtérbe, ne károsodhassanak, ne omolhassanak össze esetleg órák alatt. A társaság két igazgatója, illetve társtulajdonosa két különböző lelkületű ember. Az egyik a gonosz, aki könyörtelenül végez a boldogtalan feltalálókkal, akik találmányaikat értékesíteni viszik a társasághoz, a másik a jóakaratú védelmező, aki állandóan azon igyekszik, hogy megakadályozza kegyetlen társa munkáját. Új törvényt készülnek hozni a szenátusban a szabadalmak védelmére. A két igazgatót rettegés tölti el a törvény megszavazása esetére s a jóindulatú fel akarja használni ezt az alkalmat arra, hogy azoknak, akiket megfosztottak találmányuk értékesítésének lehetőségétől, most visszaadják jogaikat. De társa és egyben legnagyobb ellenfele makacskodik és nem engedi végrehajtatni a terveit. Ártalmatlanná akarja tenni. Egy különös méreggel, amely az úgynevezett madagaszkári lázt terjeszti, s amely állandó kábulatba ejti az embert, magatehetetlenné is teszi. A nagybeteg társtulajdonosnak a leánya veszi át a rendelkezési jogot, de gonosz ellenfelük ezt is meg akarja akadályozni. A leány a vállalat főmérnökével s egyben jegyesével szövetkezik, hogy az örökös támadásokat kivédje. De a veszedelem állandóan sarkukban. Egy automata-ember, aki láthatatlanul jelenik meg éjszakánként, s aki szövetségesei segítségével állandóan csapdába ejti a lányt és jegyesét, egyenesen a megsemmisítésre törekszik kettejüknek. Irtózatos élet-halál harc fejlődik ki az üldöző és a megtámadottak között. Végre is győzedelmeskedik az igazság és a jóság, s a galád összeesküvők minden gonoszságát leleplezi a rendőrség. Kiderül, kik voltak az üldözés főmozgatói, s hogy az az ember, aki a mérget szolgáltatta, tulajdonképen hálás lekötelezettje a megmérgezett igazgatónak, akit félrevezettek.
Szemkápráztató gyorsasággal vetülnek elénk az események a film során, amelynél izgatóbbat és lebilincselőbbet nem termelt még Amerika.” 

Houdini. Az erőművészet csodái. Hogy végzem én a mutatványaimat? Budapest, Korona Filmkönyvtár, 1922, 4–6. – Törzsgyűjtemény

Források:

 

Kis Domokos Dániel (Színháztörténeti és Zeneműtár)

komment

Kalcsó Gyula – digitális gereblyézés /// OSZK CSEVEJ S02E10

2024. március 24. 06:08 - nemzetikonyvtar

Zajlik a kozterkep.hu scrapingje, gereblyézése, amelyben majdnem félmillió fotót és adatot mentettek az OSZK webarchiválási robotjai, ezek szolgáltatásáról is beszélgetünk, és a webarchiválás legújabb tapasztalatairól is szól a csevej egy nemzetközi konferencia kapcsán.

digitalisgereblyezes.jpg

Az OSZK 20. csevejében Kalcsó Gyulával, a Digitális Bölcsészeti Központ Digitális Filológiai és Webarchiválási Osztály munkatársával beszélgetett Tóth Péter, a nemzeti könyvtár webes tartalompakolója. Solymosi Ákos hangmérnök segítette a csevej elkészítését.

 

Tartalom:

01:08 Webarchiválás gereblyézéssel – scraping
04:04 Célzott tartalmi elemek mentése, webarchiválás light
06:00 Közel félmillió gereblyézett kép scriptekkel
08:20 A webes szerzői jog
11:20 Hol vannak a bezárt weboldalak adatai?
13:40 Az OSZK-robotok legálisan gereblyéznek
15:30 Etikus felhasználói lopás az interneten
17:10 Digitális köteles példányok
18:30 A mentett dokumentumok kutathatósága, a weboldal nyers szövegének adatvizualitása
21:08 A nyelvek szerepe a webarchiválásban
24:08 Kutatófelületet fejleszt az OSZK
26:29 A közösségi oldalak mentése a legújabb kihívás

OSZK-weabrchívum: https://webarchivum.oszk.hu/
Scraping: https://matebalazs.hu/scraping.html
Webscraping: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_scraping
Videón a gereblyézés: https://www.youtube.com/watch?v=dlj_QL-ENJM

komment

Lassabban folyik-e a Duna pontban éjfélkor és délben? Egy angol utazó megfigyelései 1634-ből

2024. március 22. 06:00 - nemzetikonyvtar

A víz világnapja

Hogyan hihette egy jól képzett, racionális gondolkodó a 17. század első felében, hogy valóban lassabban folyik a Duna pontban éjfélkor és délben? Hogyan vezetett a jelenségek szigorúan tudományos vizsgálata babonás képzetekhez? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a Régi Nyomtatványok Tárában található Apponyi-hungaricagyűjtemény egy izgalmas útleírásában, Henry Blount Utazás a Közel-Keleten (A Voyage into the Levant, London, 1636) című művében.

voyage_cimlap_opti_varia.jpgHenry Blount: A voyage into the Levant. A breife relation of a Journey, lately performed by Master H.B. Gentlemen, from England by the way of Venice, into Dalmatia, Sclavonia, Bosnah, Hungary, Macedonia, Thessaly, Thrace, Rhodes and Egypt, unto Gran Cairo: with particular observations concerning the moderne condition of the Turkes, and other people under that Empire, London, J[ohn] L[egat] for Andrew Crooke, 1636. Címlap. Jelzet: App. H. 2030 – Régi Nyomtatványok Tára

A szerző, Henry Blount egy nagy múltú angol família tagjaként látta meg a napvilágot 1602-ben. Jogi tanulmányai után I. Károly angol király szolgálatába állt, kereskedelmi és hajózási ügyek intézésében segítette az uralkodót. Kiváló politikai érzékének köszönhetően az angol polgári forradalom alatt a parlementnek dolgozott hasonló ügyekben, majd a restauráció után II. Károly angol király tanácsadója lett. Életének első felében szívesen és sokat utazott, kalandvágyó természete, megfelelő anyagi háttere és a feltehető uralkodói támogatás egyre távolabbi vidékek megismerésére sarkallta. Kezdetben Európát fedezte fel, Franciaországba, Itáliába és Spanyolországba látogatott, majd figyelme egy távolabbi, addig számára ismeretlen kultúra felé fordult, és 1634 tavaszán Velencében hajóra szállva az Oszmán Birodalomban tett utazást.
Úti célját műve bevezetőjében hosszan fejtegeti, e szerint a szellem legfőbb vágya, a minél több tudás megszerzése indította útnak, mindemellett írása utolsó oldalain arról is olvashatunk, hogy ellenállhatatlan vágyat érzett arra, hogy titkokat fedjen fel. Kalandvágyó természete legalább annyira ösztönözhette az utazásra, mint tudásvágya. Megszerzett tudását hazája javára igyekezett fordítani, hiszen szavai szerint minden, amit a török út során megfigyelt, tanítja népét vagy arról, hogy mi az a hiba, amelyet elkerüljenek, vagy arról, hogy mit érdemes utánozniuk.
Az út anyagi hátterét feltehetőleg I. Károly biztosította, de az is lehet, hogy részben vagy egészben Blount saját költségén utazott. Az mindenképp bizonyos, hogy az utazás jó befektetésnek bizonyult későbbi karrierje szempontjából. Blount korának művelt embereként mutatja be magát, aki tanult, de mégis elfogulatlan megfigyelőként igyekszik hozzájárulni a mások által addig megszerzett ismeretek gyarapításához. Módszere jóval megelőzi az iszlám világ racionális vizsgálatának korszakát. Alapvető feltételezése az volt, hogy a törökök talán nem bizonyulnak olyan elvetemültnek és barbárnak, mint amilyennek tartották őket.
Tizenegy hónapnyi távolléte során a Split, Nándorfehérvár, Szófia, Drinápoly, Konstantinápoly, Alexandria, Kairó, Alexandria, Velence útvonalat követte, az útja során látottakról és tapasztaltakról leírást készített, melyben hangsúlyos helyet kap a földrajzi környezet leírása, bemutatása is. Útját és személyét a kíváncsiság, a vakmerőség, az álca, a kalandvágy, a megfigyelés, a merészség és a szerencse egyaránt jellemezte. Megannyi izgalmas, és gyakran életveszélyes helyzetbe került, Egyiptomban például sírkamrákba kúszott be, kegyetlen kivégzések szemtanúja lett, és teveháton homokviharba került. Útja során intellektuális érdeklődését többek közt a Római Birodalom emlékeinek meglátogatása kötötte le, de a törökök kávéfogyasztása is nagy hatással volt rá, ő lett az angol kávéházi kultúra egyik megteremtője.
Henry Blount 1634 nyár elején Magyarország déli részén áthaladva Nándorfehérváron töltött el néhány napot, a várost a legjobb fekvésű településnek tartotta, amelyet valaha látott, a Dunát pedig a világ leghosszabb folyójának. Noha racionális gondolkodónak tartotta magát, két csodálatos jelenséget is feljegyzett a Dunával kapcsolatban.

belgrad_latkepe_a_17_szazadban_opti.jpgNándorfehérvár látképe a 17. században. Griechisch Weisenbvrg belägert 1440. 1456. erobert vom | Türcken im Jahr 1521). S. l.], [post 1664]. Rézkarc. Jelzet: TA 53 A-16, ST, 66 – Térkép-, Plakát és Kisnyomtatványtár. Icones civitates Hungaricas repraesentantes. Jelzet: App. H. 3029: 17. kép. – Régi Nyomtatványok Tára.  A kép forrása: Régi Ritka. Digitális tartalomszolgáltatás

„A Dunát régebben Isternek vagy Dunynak nevezték, és a világ legnagyobb folyójának tartják. Mély és a hajózás szempontjából veszélyes, kelet felé folyik, bele az Euxine- vagy más néven a Fekete-tengerbe, útközben magába fogad ötvenvalahány többségében hajózható folyót. Két különös dolgot meséltek nekem erről a folyóról, és saját tapasztalataim alapján ezek igaznak bizonyultak. Az egyik az, hogy délben és éjfélkor sokkal lassabb a Duna sodrása, mint a nap többi időszakában. Ezt onnan tudják, hogy a hajómalmok – amelyből körülbelül húsz található itt, olyanok, mint a Rajnán Lyonnál – sokkal halkabbak ilyenkor, a kattogásuk jóval lassabb éjfélkor és délben, mint máskor. Az ok a malomkerék mozgásának változásában rejlik, ami pedig a sodrás következménye. Nem valamiféle visszafolyás miatt van ez, vagy azért, mert a szél megállítja az áramlatot vagy bármi egyéb miatt, mivel nem figyeltek meg vízszintemelkedést.
A másik csoda az, hogy ahol az a két nagy áramlat találkozik, a folyók vizei egyáltalán nem keverednek össze, mint az olaj és a víz. Nem azért, mert az egyik folyik felül, a másik meg alatta, egyszerűen összekeveredés nélkül áramlanak egymás mellett. A folyó közepére eveztem egy csónakban és megkóstoltam a Duna vizét, ez tiszta és átlátszó volt, aztán a kezemet alig egy hüvelyknyire ismét a folyóba mártottam és megéreztem, hogy a Száva vize olyan zavaros, mint egy csatorna vize, éreztem az üledéket a számban, ennek ellenére nem éreztem rossz ízűnek, ahogy azt vártam. Valami titkos, kitalálhatatlan oka van annak, hogy nem vegyül a két folyó vize, így elkülönülve haladnak egymás mellett hatvan mérfölden keresztül, egynapos utam alatt ennek lettem a szemtanúja.”

Henry Blount: A voyage into the Levant. A breife relation of a Journey, lately performed by Master H.B. Gentlemen, from England by the way of Venice, into Dalmatia, Sclavonia, Bosnah, Hungary, Macedonia, Thessaly, Thrace, Rhodes and Egypt, unto Gran Cairo: with particular observations concerning the moderne condition of the Turkes, and other people under that Empire, London, J[ohn] L[egat] for Andrew Crooke, 1636, 9–10. Ford.: Bakonyi Zsuzsanna – Régi Nyomtatványok Tára

A fent leírtak kitűnő példával szolgálnak arra, hogy csupán a tapasztalat útján megszerzett tudás, tehát az, hogy csak annak hitt az utazó, amit a saját szemével látott, ugyanúgy félrevezet, mint az előítéletekkel teli megítélés. Nem lehet tehát az iskolázottságtól és az addig megtapasztaltaktól függetlenül érzékelni és véleményt alkotni, nincs befolyásoltságtól mentes gondolkodó. Noha Blount minden addig megszerzett tudását félretéve igyekezett tapasztalatait világosan átadni, a Dunával kapcsolatos megfigyeléseivel mégis sötétben tapogatózott.
Az a néhány csodás megfigyelés, amelyet még ezeken kívül feljegyzett útleírásában, nem kisebbíti érdekes, informatív, fordulatokkal és izgalmas eseményekkel teli műve értékét. Az Utazás a Közel-Keleten című beszámolót már megjelenése évében kétszer adták ki, igazi bestsellerré vált, a 17. században angolul hétszer jelent meg, és németre is lefordították. Később francia, holland és török nyelvre ültették át, készül a magyar fordítása is.

Felhasznált irodalom:

Bakonyi Zsuzsanna (Régi Nyomtatványok Tára)

komment

„Ha valaki felül egy ilyen vonatra, azt látja, hogy ma is örömtől csillogó arcok csodálják a zötyögő kocsik ablakain keresztül a természetet, keresik az erdei állatokat”

2024. március 21. 06:00 - nemzetikonyvtar

Az erdők nemzetközi napja

Az erdők nemzetközi napja alkalmából a Kispöfögők című gyermeknek szóló ismeretterjesztő könyvsorozatot mutatjuk be.

1_03_21_az_erdok_nemzetkozi_napja_opti.jpgA Kispöfögők sorozat első két részének témája a Lillafüredi Állami Erdei Vasút és a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút. A kép forrása: A Kispöfögők sorozat részeinek felhasználásával a szerző által készített montázs

Az erdész szakma egyik „Bibliájának” számító, Magyar erdők című művében a 20. század második felének emblematikus erdész-akadémikusa, a többek között a jóléti erdőgazdálkodás és az erdőesztétika kérdéskörének tudományos igényű tanulmányairól is ismertté vált Keresztesi Béla az alábbiakat írta 1968-ban:

„Szeretném e könyvben megismertetni a magyar erdőket, és közelebb hozni őket a modern emberhez, akiben a városi élet, az ipari termelés, a civilizáció természetes ellenhatásaként egyre erősebben megnyilvánul a természettel való kapcsolat utáni vágy, az erdő szeretete. Szeretném továbbá felvázolni új, korszerű erdőgazdálkodásnak a körvonalait, amely a legnagyobb mennyiségű, legjobb minőségű fa és egyéb erdei termék tartamos és gazdaságos termelése mellett következetesen számol az erdő esztétikai és közjóléti hatásaival, amely az erdőt nem csupán faanyagforrásnak, hanem az ember természetes életkörnyezete egyik legfontosabb részének tekinti, s e szerint óvja, ápolja és hasznosítja az egész társadalom érdekében.”

Keresztesi Béla: Magyar erdők. Jóléti erdőgazdálkodás, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1968, 5. – Törzsgyűjtemény

Hogy az ő tudományos tevékenységének korszakalkotó mivolta miatt változott az erdőt kizárólag faanyagraktárnak tekintő erdőgazdálkodási szemlélet, vagy mert már amúgy is küszöbön állt ezen elképzelések szülte erdőhasznosítási szemlélet leváltása? Laikusként ezt megítélni nem tudom. Az tény, hogy a Turista magazin 1969. májusi száma már kitörő lelkesedéssel ír Keresztesi akkor megjelent könyvéről és annak szemléletmódjáról:

„1950 májusában feltűnést keltő cikk jelent meg az Erdészeti Lapokban. Már a címlap is megkapó volt. Egy igen szép fénykép díszítette: Klotz Károly »Napfény az erdőben« című felvétele. Érezni lehetett, hogy a címkép és a tartalom között összefüggés van. Mohó érdeklődéssel lapoztam fel a folyóiratot s egy kitűnő tanulmányt találtam benne »Esztétika az erdőgazdaságban« címmel. Egy fiatal erdőmérnök, Keresztesi Béla írta. Ismétlem, ez 1950-ben volt, amikor még rengeteg gonddal, bajjal küszködtünk. Amikor nem úgy néztünk az erdőre, mint a szépség és az egészség forrására, hanem mint fatermelő üzemre, melynek hozamát állandóan növelni kell. Gyorsított ütemben folyt az erdők kitermelése. Lekopasztott hegyoldalak, nagy tarvágások éktelenkedtek a főváros közvetlen környékén is. S a szépért epedező turista szomorúan látta, hogy felújítás híján mint mennek tönkre a budai hegyek szép sétaútjai, elpusztulnak az esőházak, szétkorhadnak a padok. Ebbe a reménytelen állapotba világított be, mint napsugár a sötét erdőbe, ez az emlékezetes tanulmány, melyben az erdő szakembere, s egyben az erdő szerelmese már rámutat a jövő útjára…”

Pápa Miklós, dr.: Magyar írók. In: Turista, 15. évf. 5. sz. (1969. május) – Törzsgyűjtemény

Bizony az erdőért, a természetért való rajongás „rámutatott a jövő útjára”. Ma már természetes a többcélú erdőgazdálkodás, melynek részét képezik a természetvédelmi és turisztikai szempontok is. Ha megnézzük, a Remetei Kőváry János Vadásznaptára  által inspirált, 1988 és 1989 között Rácz Gábor rendezésében készült, nagy sikerű Tizenkét hónap az erdőn című természetfilm-sorozatot, akkor bizony észre kell vennünk, hogy a benne bemutatott vadászati és erdészeti szemléletmód egyáltalán nem a „lőjünk ki minél több vadat!” és „vágjuk ki a legtöbb fát, amit tudunk!” kategóriába sorolható. A Mécs Károly színművész markáns orgánumával narrált varázslatosan gyönyörű képvilág láttán szinte a fotelben ülve is az erdőben érezhette magát a néző. A film – egyik, nem titkolt – szándékát, pedig a záró, tizenkettedik (július hónapot bemutató) részében hallhattuk is: „Sikerünknek azt tekintenők, ha netán kedvet szítottunk valódi kirándulásra.”

2_03_21_az_erdok_nemzetkozi_napja_opti.jpgAz erdei túrák kihagyhatatlan részét képezik a kisvasutak. A kép forrása: A Digitális Képarchívum képeinek felhasználásával a szerző által készített montázs

Ha egy ilyen nagyszerű és ikonikus filmsorozat fontos szempontnak találja az erdei túrázást, vagy kirándulást, akkor hadd adózzak én is az erdők nemzetközi napján az ERDŐNEK egy, az erdei túrákhoz/kirándulásokhoz – véleményem szerint szimbióta módon – kapcsolódó témával. Vagy hogy egészen pontos legyek, a témával kapcsolatban megjelent – végtelenül bájos és kedves – gyerekkönyv-sorozat bemutatásával. De előbb hadd magyarázzam meg, mit értek azon a bizonyos, a túrázással szimbióta módon összekapcsolódó témán! Gyermekkoromban a szüleimnek megvolt az a jó szokása, hogy sokszor vittek ki a természetbe, az erdőbe túrázni. Iskolai szünetekben lehetőség volt hosszabb időre és távolabbi vidékekre is elutazni. Ha nem vízpartra utaztunk, akkor a helyszín kiválasztásában fontos szerepet játszott, hogy a környezetben legyen turistaösvényekkel behálózott erdő. Így nem csoda, hogy a „Füred” helységnév számomra elsősorban nem a Balaton északi partjának „fővárosát” jelentette, hanem azt a két hegyvidéki nyaralóhelyet, ahonnét a „bordó mozdony” és a „sárgacsíkos piros” mozdony által vontatott kisvonat indult az erdőben kanyargó útjára. A mozdonyok mellett az előbbinél a három-négy összekötött vagon külső peremén egyensúlyozó kalauzok, az utóbbinál az – általam akkor nagyon kedvelt és az út elejétől a végéig használt – nyitott kocsiperonok szolgáltak „örök életre bevésődött” emlékekkel. De – vidéken felnőtt ember lévén – örök életre bevésődött emlékek voltak a „Pestre menetelek” is. Annak idején ugyanis csak így hívtuk fővárosunkat, mit sem tudva arról, hogy ezzel több százezer önérzetes budai polgár lelki világába gázolunk bele. Pedig „pesti utunk” egyik – a Fővárosi Állat- és Növénykerttel azonos értékű – kihagyhatatlan stációja pont a Budai-hegyekben kanyargó úttörővasút volt, melynek mai elnevezése, a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút, ugyanúgy „joggal sértheti” a János-hegy, vagy a Hárs-hegy körül lakók „önérzetét”. Ez utóbbiakét már csak azért is, mert ezen vasúti pálya távjának mintegy harmada a Makovecz Imre- és a Kaán Károly-kilátókkal megkoronázott Hárs-hegy körül tekereg. Gyakorlatilag gyerekfejjel személyesen átéltem azt, amit a Szilvási Éva és Kovách László által írt Kisvasutakkal Magyarországon című gyűjteményes ismeretterjesztő könyvecske mottójaként is olvashatunk a könyv előszavában:

„Szeretjük a kisvasutakat. Hazánkban évente sok százezren-milliónan kelnek útra, hogy egy kis vonatozással örömet nyújtsanak gyermekeiknek, kellemes kikapcsolódást szerezzenek önmaguknak és az egész családnak. A gyerekek rácsodálkozva, különleges élményekkel gazdagodva élvezik az utazást, integetnek ismerősnek, egyaránt…
Mindegyik kisvasutunk gyönyörű helyen fut, hiszen hazánk a természeti kincsek gazdag tárháza. Gyönyörködhetünk csodálatos hegyeinkben, utazhatunk patakok partjain, erdők rejtekén. Igazi feltöltődést jelent az utazás során erdeink, tavaink változatos élővilágának felfedezése, megcsodálhatjuk hazánk kivételesen gazdag természeti kincseit.”

Szilvási Éva – Kovách László: Kisvasutakkal Magyarországon, 2. bővített kiadás, Budapest, Top Card, 2013, 7. – Törzsgyűjtemény

3_03_21_az_erdok_nemzetkozi_napja_opti.jpgA Kispöfögők sorozat varázslatos képvilága szinte predesztinálja kis és nagy olvasóit egyaránt az erdő szeretetére. A Kispöfögők sorozat részeinek felhasználásával a szerző által készített montázs

Szóval abban, hogy az erdő szeretete kialakult bennem, nagy szerepet játszottak azok a „Kispöfögők”, amelyek az általam bemutatni kívánt könyvsorozat címét és témáit adták és remélhetőleg adják még a jövőben megjelenő újabb kiadványokban is. És remélhetőleg sikerült megmagyaráznom azt is, hogy az erdei kisvasutak üzemeltetése miért képez (vélhetőleg nemcsak) lelkem mélyén szimbióta együttélést az erdőkkel. De ha volna még olyan olvasó, aki váltig úgy gondolja, hogy az erdő és a kisvasút semmi esetre sem férnek meg egymással, annak javaslom Pete Gábornak a 310. számú vonal, a Gemenci Erdei Vasút Lassi és Vadmegfigyelő közötti szakaszának a mozdonyvezető szemszögéből bemutatott videóját. Ha valaki felülvén egy ilyen, sűrű, dús lombozatú fák között kanyargó kisvasútra és az átélt élmények hatása sem szeretetti meg vele az erdőt, akkor komoly kérdésként merül fel, hogy létezik-e bármi egyáltalán, ami képes lenne erre. Számomra mindenesetre az erdei légkör vonzó hatása az erdei kisvasutazások során kezdődött el. Szinte a mai napig él bennem az a képzet, hogy egy valamirevaló erdő elképzelhetetlen kisvasút nélkül. És hogy igazoljam magam, hogy talán mégsem vetettem el teljesen a sulykot ezzel a képzettel, hadd idézzem Zámbó Péter erdőkért felelős államtitkár úrnak az ikonikus lillafüredi kisvasút felújítása kapcsán elhangzott szavait: „Az ország kisvasútjain évente több mint egymillióan utaznak, így az erdők az aktív turizmus fontos helyszínei.”
De hogy kerültek az erdőbe a kisvasutak? És mit nevezünk egyáltalán kisvasútnak? A vasutas szakzsargon egészen pontosan keskeny nyomközű vagy keskeny nyomtávolságú vasútnak hívja ezt az üzemmódot. Az Urbán Lajos szerkesztette Vasúti lexikonban a következőket olvashatjuk erről:

„Keskeny nyomtávolságú vasút: az 1435 mm-nél kisebb nyomtávolságú vasút. [esetünkben 750 mm – H-K. G.] A közforgalmú közlekedés régi építésű, kevésbé terhelt vonalain turisztikai, gazdasági, ipari, vagy egyéb célból építették.”

Urbán Lajos (szerk.): Vasúti lexikon, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1984, 387. – Törzsgyűjtemény

A Magyarországon üzemelő keskeny nyomközű vasutakról szól a Kispöfögők című gyermekeknek szóló ismeretterjesztő könyvsorozat. A vasútbarátok előtt nem ismeretlen a Wilbert Awdry anglikán lelkész The Railway Series című könyvsorozata alapján készült Thomas a gőzmozdony című, 1984 és 2020 között vetített angol televíziós tárgymozgatásos animációs, később 3D-s számítógépes animációs sorozat. A megszemélyesített beszélő mozdonyok ötlete alapján készült a Kispöfögők sorozat is, hiszen egy-egy mozdony szemszögéből kaphat betekintést a jövő vasutas-, erdész-, vadász- vagy csak egyszerűen természetbarát generációja a hazai keskeny nyomtávú vasutak világa mellett az azokba a természeti és kulturális értékekbe, melyekben hazánk oly szépen bővelkedik. Azonban, amíg a Thomas-sorozat mozdonyai csupán fantáziaszülte, fiktív szereplők (ahogy a helyszínül szolgáló „Sodor-sziget” is), addig ezzel szemben a kispöfögők a valóságban is létező erőgépekről lettek mintázva. Ahogy a valóságban léteznek az általuk bemutatott tájegységek is.
A mozdonyvezetőknek megvan az a jó szokása, hogy az általuk irányított erőgépeknek szeretnek nevet adni. Így szinte minden mozdonytípusnak van valamilyen beceneve. A pont száz éve üzembe helyezett 424-es gőzmozdony például a „Bivaly” és – az egykori finn futóbajnok után – a „Nurmi” nevet viselte. De egy vérbeli vasutasnak vagy egy vasútbarátnak lelki szemei előtt nagy valószínűséggel egy-egy mozdonytípus képe jelenik meg, például a „Szergej”, a „Púpos”, a „Csörgő”, a „Bobo”, a „Szili”, a „Gigant” vagy a „Szöcske” nevek hallatán is. De senki ne gondolja, hogy csak az egyes típusok kaptak nevet üzemeltetőiktől. Sokszor réztábla vagy cirkalmas betűkkel történt festés hirdeti egy-egy mozdony oldalán, hogy bizony ezt a gépet a pályaszámon kívül másként is azonosítják. Így nem véletlen, hogy a bemutatott sorozat címeiben két Mk48-as és egy Mk45-ös dízelmozdony, valamint egy 490-es gőzmozdony neve szerepel. Mint mondottam, a Kispöfögők sorozatban szereplők a valóságban is létező és üzemben tartott mozdonyok. Nevüket a könyvek címe is tartalmazza és egyúttal utal rá, hol közlekednek:

Csohány Domitilla – Győry Zsolt: Kispöfögők. Miki és a lillafüredi kisvasút, Szada, Beszédírók, 2018.

Csohány Domítilla – Győry Zsolt: Kispöfögők. Bendegúz és a gyermekvasút, Szada, Beszédírók, 2019.

Csohány Domítilla – Győry Zsolt: Kispöfögők. Rezét gőzős és a gemenci kisvasút, Szada, Beszédírók, 2018.

Csohány Domítilla – Győry Zsolt: Kispöfögők. Berci és a balatonfenyvesi kisvasút, Pécs, Beszédírók, 2022.

4_03_21_az_erdok_nemzetkozi_napja_opti.jpgAz első könyv megszemélyesített mozdonya, Miki a könyv lapjain és a valóságban. A kép forrása: A Kispöfögők sorozat részeinek és a Digitális Képarchívum képeinek felhasználásával a szerző által készítettmontázs

Miki a Lillafüreden üzemben lévő remotorizált Mk 48-as dízel-villamos „hibrid”, „aki” külsejében már jelentősen eltér a balatonfenyvesi berkeket járó „normál” társától, az eredeti dízel-hidraulikus meghajtású Bercitől. Ez a két név ugyan csak írói fantázia szüleménye, de a másik kettő „hivatalosan” is ismert az üzemeltetők körében. A Rideg Sándor Indul a bakterház című regényének főszereplőjéről elnevezett Bendegúz a Széchényi-hegy – János-hegy – Hárs-hegy képezte – szó szerinti értelemben vett – „hullámvasút” Mk45-ös erős erőgépe, Rezét pedig egy, az utasait a Gemenci-erdő látványával elkápráztató 490-es gőzös. A sorozat eddig megjelent négy részében ezek a megszemélyesített kismozdonyok igyekeznek megszerettetni az általuk rendszeresen keresztül-kasul rótt tájegységet kis olvasóikkal. A könyvek belső borítójában mind a gyermekszemek számára „jól emészthető”, mind a vizuális esztétikai élményre vágyó felnőtt olvasók számára szemet gyönyörködtető vonaltérkép mutatja be az adott vasúti pályát és környezetét. A hátsó belső borító Tudtad róluk? címszó alatt interaktív természetfürkészésre hívja kis olvasóit. A magyarországi tájegységek jellegzetes flórájának és faunájának rövid bemutatása, azt hiszem, nagyon jól példázza azt a bizonyos szimbiózist, ami a kisvasutak és az erdő között fennáll.
Az első könyv címe: Miki és a lillafüredi kisvasút. A mesés ismeretterjesztő könyv hátteréről azt kell tudni, hogy a Lillafüredi Állami Erdei Vasút 1919 után jött létre, mikor fokozódott a Bükkben fakitermelés, és sorban nyíltak a mészkőbányák. Eredeti funkciója az erdei termékek teherszállítása volt, létrehozásában nagy szerepet játszott a Magyarország számára tragikus Trianoni béke területcsonkításaival járó nyersanyaglelőhelyek megszűnése. 1919 és 1922 között épült meg látványos vonalvezetésű, eredeti nevén Szinva-völgyi kisvasút (A Lillafüredi Állami Erdei Vasút elnevezést 1929 óta használják) Ezen keskenynyomtávú (750 mm-es) vasút bravúros műszaki megoldások alkalmazásával épült fel, olyan objektumok megépítésével, mint a Mély-völgyi viadukt; a Lillafürednél lévő két alagút vagy a Hámori-tó melletti ívhíd. A turisták által kedvelt, legnépszerűbb szakaszát (ma 330. sz vasútvonal) a Miskolc – Fáskert – Papírgyár – Lillafüred – Garadna vonalat 1921. május 17-én nyitották meg, először a teherszállítás számára, hiszen kellett a faanyag a papírgyár és a dolomit a vasgyár számára. A személyforgalom ezen a vonalon 1923. augusztus 18-tól létezik. Nem véletlen, hogy sokan a Lillafüredi Állami Erdei Vasútat (LÁEV) tartják az ország legszebb kisvasútvonalának. Az utazó turista a vonatból nemcsak a sejtelmes és sűrű bükkerdő látványában gyönyörködhet, hiszen ahogy a nemrég felújított vonal üzemigazgatója, Pintyili Gergely is nyilatkozta a TV Híradónak:

„14 kilométer hosszan kanyargunk végig Miskolcnak … a külvárosi részétől egészen az erdős részeken át fel Lillafürednek a Garadna-völgyben, több látnivalót is felsorakoztat a vonalhálózatunk, legyen ez a Palotaszálló, vagy maga Lillafüred és a panoráma, legyen ez maga az erdő, a Fazola-kohó vagy akár a Lillafüredi Pisztrángtelep”.

Pintyili Gergely, a Lillafüredi Állami Erdei Vasút üzemigazgatójának nyilatkozata az M1 Híradónak – Youtube

És akkor még híres lovagkirályunk, I. (Nagy) Lajos diósgyőri lovagvárát meg sem említette. De említi a Kispöfögők a várárokban talált középkori kulccsal együtt. És hogy mit nyitott ez a kulcs? Hát a könyvből ezt is megtudhatják a gyerekek és a nekik felolvasó kíváncsi felnőttek egyaránt. Ahogy betekintést nyerhetnek a Bükk-hegység négy évszakának arculatába, dús erdei élővilágába és kiderülhet számukra, hogy az Ottó bácsi nevű mozdony a híres polihisztor, a környéken is madarak után kutató Herman Ottó nevét viseli. A vasútbarátoknak külön kuriózum lehet a vasúttársaság féltve őrzött kincse, az időnként ünnepélyes keretek között üzembe állított, az ország egyetlen megmaradt 447-es sorozatú, 401 pályaszámú szerkocsis gőzmozdonya, amely stílszerűen a Lilla nevet viseli.
Egyébként a Miskolc Dorottya utca – Garadna között húzódó 330-as vasútvonalnak, a mozdonyvezető szemszögéből bemutatott, a valóságos menetidőhöz képest felgyorsított felvételét az oda- és visszaútról szintén megtekinthetjük a világhálón.

5_03_21_az_erdok_nemzetkozi_napja_opti.jpg„Bendegúz a film főszereplőjeként egy rakoncátlan fiatal főszereplő volt a maga kis bájával, azt hiszem hogy ez erre a mozdonyra is igaz A kép forrása: A Kispöfögők sorozat részeinek és a Digitális Képarchívum képeinek felhasználásával a szerző által készített montázs

„Bendegúz a[z Indul a bakterház című] film főszereplőjeként egy rakoncátlan fiatal főszereplő volt a maga kis bájával, azt hiszem, hogy ez erre a mozdonyra is igaz” – állítja Besztercán Kornél, a gyermekvasút vezetője a Vasparipák filmsorozat Bendegúz című részében. Ezért nem meglepő, hogy Bendegúz és a Gyermekvasút címmel jelent meg a második kötet. Ha valamely kisvasút eséllyel versenyezhet a Lillafüred–Garadna vonallal az „Ország legszebb kisvasútvonala” címért, akkor az, azt hiszem, a – vasutas zsargonnal élve – 7. számú vonal, közismerten a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút lehet. Mindkét vonal paradoxjellegű érdekessége, hogy „otthonuk”, Budapest és Miskolc egy szmoggal szennyezett levegőjű, nagyforgalmú, zajjal terhelt, ipari létesítményekkel telezsúfolt városként él a köztudatban. Ennek ellenére mindkettő rendelkezik gyönyörű erdőkkel. Amelyek természetesen árnyas fák között, meredek sziklafalak mentén húzódó kisvasútvonalat rejtenek magukban.
„Annak idején ilyen szocialista eszmények alapján próbálták ezt működtetni, de hát nem ez volt a lényege, hanem hogy megszerettessék a vasútat, meg megtanulják a gyerekek azt, hogy mi a kötelesség, a biztonság, meg a munka” mondotta a legendás magyar villanymozdony, a V63-as Gigant egyik formatervezője, Budavári István a Bendegúz nevű Mk 45-ös sorozatú keskeny nyomközű mozdonytípust és a Széchenyi-hegyi Gyermekvasutat bemutató Vasparipák epizódban. Az egykori Úttörővasút első szakasza 1948-ban készült el, teljes hosszában, a Széchenyi-hegytől Hűvösvölgyig 1950. augusztus 20-tól üzemel. Ezen vonal létrehozásával az eredeti cél – a jövő vasutas nemzedék kinevelése mellett – kifejezetten a turisztika kiszolgálása volt. Tehát itt nem bonyolítottak le teherforgalmat, mint Lillafüreden, Gemencen, Balatonfenyvesen és az ország számtalan más helyén. A maga 11,2 kilométeres szakaszával ez a világ leghosszabb, gyerekek által üzemeltett vasútvonala, aminek köszönhetően 2015-ben bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe is. Természetesen ez a vonal is fel tud mutatni jelentősebb megcsodálni való műtárgyakat, úgymint a Budakeszi út felett átívelő híd, a Hárs-hegy gyomrán átvezető alagút, és a Nagykovácsi út feletti viadukt. A vonat útja során 238 méter szintkülönbséget megtéve négyszer kapaszkodik fel a hegyre és négyszer ereszkedik le onnan. Ez egy kisvasúti forgalom mércéjével mérve iszonyatosan nagy terhelés. Ezért nem véletlen, hogy ezen a vonalon a máshol megszokott, Győri Rába Vagon- és Gépgyár futószalagjairól lekerült (100 kW teljesítményű) Mk 48-asok helyett – a nosztalgiajáratok kivételével – a bukaresti Augusztus 23 Gépgyárban gyártott L45H típusjelzésű, de a magyar vasúti forgalomban Mk45-ösként ismert, 331 kW (kb.500 lóerős) névleges teljesítményű dízelek teljesítenek szolgálatot. Bendegúz is ezek közé a mozdonyok közé tartozik, bár – ahogy Mikit – őt is remotorizálták már, így nem az eredeti típusnak felel meg. Egyébként a pálya mozdonyokra gyakorolt igénybevételét nagyon jól érzékelteti Pete Gábor videója, melyet a felfele kapaszkodó mozdonyból készített. A néző szinte együtt erőlködik Bendegúz társával, az Mk45,2005-ös pályaszámú erőgéppel. A dízelek mellett gőzmozdony a Budai-hegységben is pöfög, de ennek a fűtőháznak az igazi kuriozitása mégis egy dízel. Ugyanis a könyvben Piroska névre hallgató Mk49-es sorozatú dízelmozdonyból mindössze egy maradt meg az egész világon. De a vonalat környező táj is tele van kuriozitásokkal. Hűvösvölgytől a Szépjuhászné állomásig a Hárs-hegy körül tekereg véleményem szerint a legszebb pályaszakasz az alagúttal. A két csodálatos panorámájú kilátóval ellátott csúccsal is rendelkező hegy gyomrában rejtőzik a rejtelmes Bátori-barlang, melynek névadója az a Bátori László pálos szerzetes, aki először fordította le magyar nyelvre a Bibliát. A Szépjuhászné-állomásnál, még megvannak a pálos kolostor romjai, A János-hegyi Erzsébet-kilátóból pedig belátni egész Budapestet. A Széchenyi-hegytől a pálya melletti turista utat – érintve a túrázók kedvelt Normafáját, vagy kitérve egy kicsit Csillebércnél – még gyalog is érdemes bejárni. Ha pedig netán a csudamozdony Bendegúz, az egyedi festésű Bandi, vagy a csühögő-pöfögő-fújtató Panni és társaik vontatta vonattal utazunk, az már egy olyan „non plus ultra” élmény, amit nehéz felülmúlni.

Ha erdei kisvasutakról beszélünk, akkor szinte magunk előtt látjuk a szakadékokat átívelő viaduktokon keresztülhaladó, mély hegygyomrokban lévő sötét alagutakat átszelő, meredek sziklafalak mentén haladó pályákat. Mindezeket a 7-es és a 330-as vonalakon mind megtaláljuk. De létezhet-e erdei kisvasút és erdei kisvasúti élmény olyan helyen, ahol sem hegyek, sem viaduktok, sem alagutak, sem meredek sziklafalak nincsenek? Egyáltalán, létezhet valamirevaló erdő hegycsúcsok, meredek sziklafalak, mélyre nyúló sötét barlangok nélkül? Hát Magyarországnak van egy erdeje, amely geológiai értelemben véve olyan sík helyen terül el, mint egy papírlap. Ráadásul ez az erdő nem is akármilyen erdő. Talán ez Magyarország leghíresebb erdeje! Csak fák és rengeteg vízmosta sziget. Ez jellemzi ezt a Duna vize által mosott Gemenci ártéri erdőt gyöngyvirágtól lombhullásig. Ki ne ismerné a természetbarátok közül Homoki-Nagy Istvánnak, a Gemenci erdő világát bemutató, 1952-ben készült ikonikus, a Velencei Filmfesztiválon Ezüst Oroszlán díjat nyert filmjét? Nem tudom, más hogyan van vele, de engem személy szerint hetven év távlatából is teljesen el tud varázsolni ez a Sinkovits Imre ifjúkori hangjával narrált, sok helyütt még a felújítása után is fakó vagy túl sötét színvilágú filmköltemény. És vajon létezhet ez a varázslatos táj kisvasút nélkül? Azt hiszem, a Kispöfögők harmadik része megadja a választ erre a kérdésre is. Ugyanis a Rezét gőzös és a Gemenci kisvasút című könyv témája nem más, mint a címben szereplő 310-es számú vasútvonal, hivatalos nevén a Gemenci Erdei Vasút.

„Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdeje a Gemenci erdő, 20 ezer hektáros területe Paks-Kalocsa vonaltól az országhatárig a Duna jobb és bal partján terül el. Ebben a különleges síkvidéki, ártéri erdőben kanyarog 30 km hosszan a Gemenci Erdei Vasút vonala. Az ártéri területek alkotják a Duna–Dráva Nemzeti Park dunai szakaszát, mely csak vasúttal és gyalog járható be, közút nem vezet át rajta.”

Szilvási Éva – Kovách László: Kisvasutakkal Magyarországon, 2. bővített kiadás, Budapest, Top Card, 2013, 100. – Törzsgyűjtemény

8_03_21_az_erdok_nemzetkozi_napja_opti.jpg2000-ben érkezett meg a Kispöfögők harmadik részének főhőse, a Duna egyik mellékágáról elnevezett Rezét gőzös. A kép forrása: A Kispöfögők sorozat részeinek és a Digitális Képarchívum képeinek felhasználásával a szerző által készített montázs

Azt hiszem, az alábbi idézet nagyon jól megmagyarázza, hogy mi segített túlélni harmadik könyvünk kisvasútüzemének mind a Duna és mellékágai, mind a „racionális” szemléletű – nagy- és kisvasút-vonalfelszámoló – időknek a hömpölygő, rengeteg pusztulást maga után hozó áradatát. Az ártéri, nehézkes közlekedés szülte vasútvonal első szakaszát 1910-ben Mohács alatt, Izabellaföldön adták át. A fővonalról ideiglenes, ún. repülő vágányok ágaztak ki. Ez a vonal a ’60-as évekig az erdőből kitermelt faanyag szállítása mellett a környező települések utasforgalmát is bonyolította. A jelenlegi pálya építése, a könyv belső borítóján is látható Pörböly – Keselyűs (310. sz.) vonal 1963-66 között épült ki 24 km hosszúságban. Az 1990-es évektől a pálya nagy részét újjáépítették és a Gemenc Duna-part állomást is bekapcsolták a forgalomba. A meglévő C-50-es, kis dízelmozdonyokat korszerűsítették és 2000-ben érkezett meg történetünk főhőse, a Duna egyik mellékágáról elnevezett Rezét, a 490,2003-as pályaszámú gőzmozdony. Rezét mozdonytípusának, a 490-es sorozatnak az érdekessége, hogy noha eredetileg 1905 és 1950 közötti magyar gyártmányú mozdonyról van szó, ez mégis Borszékről, Erdélyből érkezett. Azt kell tudni ugyanis, hogy a román állam – amellett, hogy Trianon után is birtokába került a típusból – lemásolva ezeket, elkezdte gyártani és még az 1980-as években is került le belőlük a futószalagról. Később az erdei vasutak sorozatos felszámolásával mozdonyaikat eladták, így került belőlük a Gemenci mellett több Magyarországi vonalhoz (Csömödér, Gyöngyös, Debrecen, Királyrét). Ezek a mozdonyok szén helyet fatüzelésűek, ahogy a könyvecske elején láthatunk is erről egy rövid, gyerekléptékű ismertetőt. A könyv történeti szála a Duna és a víz mint élőhely mellett Gemenc legszebb évszakára, az őszre és a hóborította télre koncentrál. Nem maradhat el az erdő élővilágának bemutatása megszemélyesített állatok segítségével, így megtudjuk, hogy a hazánkban nagy számban élő gímszarvas, a vaddisznó vagy a róka mellett olyan, korábban megritkult, vagy eltűnt állatok is lakói az erdőnek, mint a rétisas, vagy az aranysakál. Egy aranyos történet keretein belül pedig azt is megtudhatjuk, milyen kedves Mikulás-napi szokás dívik a Gemenci-erdőben.
A negyedik rész a Berci és a Balatonfenyvesi kisvasút címet viseli. Ha nagyon szigorúan értelmeznénk a mai nap üzenetét, akkor azt mondhatnánk, hogy ez a rész mintha „kilógna a sorból”. Hiszen például Thorday Zoltán könyvében az „Erdei vasutak” helyett a „Gazdasági vasutak” közé van besorolva a 39. és 39B. számú vasútvonal, közismert nevén a Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút. Szóval itt nem egy sűrű erdő rengetegében kanyarognak a „Kispöfögők” mögé kapcsolt kocsik, itt nemhogy alagutakat és meredek sziklafalakat nem találunk, de még tömött sorokban egymás mellett álló, sudár törzsű, árnyas lombozatú fák sokaságát sem. Azonban ez a táj, mégis hihetetlenül fantasztikus természeti kincseket rejt magában. A már említett Homoki-Nagy István egy másik bájos természetfilmje a Cimborák nádi szélben (ez nem keverendő össze a folytatásával, a Hegyen-völgyön című epizóddal), melyben a főszereplő három „állatcimbora” a Kis-Balatonnál köt ki, ahonnét rengeteg kaland közepette megpróbálnak hazajutni. Ezt a tájat talán még jobban ismerhetjük a Fekete István írta, kétszer is megfilmesített Tüskevár című filmsorozatból. Talán nem túlzás, ha azt mondjuk, ez a táj felér egy lombos, sziklameredélyekkel tarkított hegyi erdő szépségével. Ahogy az esetleges utasok is gyarapodhatnak olyan élményekkel, mintha alagutakkal átfúrt sziklákon keresztül és magas szakadékokat átívelő viaduktokon átkelve csodálhatnák a mesékben lévőkhöz hasonlatos sejtelmes erdők sokaságát. Bár ezt inkább rábízom az Olvasóra – egyúttal potenciális utasra – ítélje meg saját maga. Hiszen Berci, a Balatonfenyvesi Kisvasút Mk48-as erőgépe, ha nem is pontosan itt, de a Kis-Balaton környéki tájon furikázik utasaival.

9_03_21_az_erdok_nemzetkozi_napja_opti.jpgBerci Balatonfenyvesi Mk 48-as dízelmozdony. A kép forrása: A Kispöfögők sorozat részeinek és a Digitális Képarchívum képeinek felhasználásával a szerző által készített montázs

Erről a vonalról azt kell tudni, hogy a MÁV utolsónak épült keskeny nyomtávolságú gazdasági vasútja. Építésére a Balatonfenyvesi Állami Gazdaság létrejöttét követően került sor 1950-ben, mintegy 5800 hektárt lefedő területen. A vasút mezőgazdasági terményeket, illetve tőzeget és lápi mésziszapot szállított a Balatonfenyvesen lévő, a nagyvasúti üzem mellé telepített állomásra. Emellett ellátta a majorok, állattenyésztő telepek belső anyagmozgatási feladatait is. A gőzvontatást 1953-tól dízelmozdonyokkal váltották fel. 1956 júliusától menetrend szerinti személyszállítás is üzemel a vonalon. Ma két pályaszakaszon utazhat az oda látogató, a 39. számú vonal Balatonfenyvesről Csisztafürdőre; a 39. B. számú pedig Somogyszentpálra szállítja a természetet ily módon megismerni vágyókat oda és vissza. 
A vonatból látható táj szépségének megítélésében talán segítségére lehet még egy újabb videó, mely ezt a szakaszt mutatja be a mozdonyvezető szemszögéből, de egy rövidke MÁV-reklámfilm is jól tükrözi, mire is számíthat az, aki ezen a vasúton adja utazásra a fejét.
Eddig ezeket a kisvasutakat és vidéküket ismerhettük meg a Kispöfögők sorozatból. Ahogy említettem már, a történetekben szereplő mozdonyok közül kettő, a Széchenyi-hegyi gyermekvasút Mk 45 2003-as pályaszámú mozdonya és a Gemenci Erdei Vasút 490,2003-as pályaszámú gőzöse hivatalosan is viseli a Bendegúz és a Rezét nevet. Bár létező mozdonyról mintázták, de a hibrid dízel-elektromos Mk48 2021 pályaszámú mozdonynak csak az írói fantázia adta a Miki nevet, Berciről pedig nem derül ki, hogy a három balatonfenyvesi Mk 48-as (2003; 2008; 2023 psz.) melyike lehet. Néhány (mellék)szereplő mozdonynak szintén „hivatalos” a könyvben viselt neve, például a 447, 401 pályaszámú gőzmozdony szerkocsijára a valóságban is rá van festve a „Lilla” felirat, vagy a „különc”, egyébként MÁV színekben pompázó MK 45, 2006 pályaszámú erőgépén ott díszeleg a „Bandi” feliratú réztábla. Így a valóságban is találkozhatnak vele a könyv kis olvasói. Személy szerint izgatottan várom a sorozat folytatását, hiszen az ország számos vonalán pöfögnek még felfedezni váró kis vasparipák. Remélhetőleg minél előbb olvashatunk a Debreceni Nagyerdő lakójáról, Zsuzsiról, a Mátrában túrázó Gyöngyiről; Csömödér dombjainak Ábeljéről vagy a vadregényes Börzsönyben pöfögő Morgóról, és még folytathatnám a sort sok egyéb mozdonnyal és pályájával. És remélhetőleg cikkemmel is sikerült felkeltenem mind egy nagyszerű gyermekkönyvsorozat, mind a sok ember szívéhez közel álló kisvasutaknak, azokon keresztül pedig a mai nap „ünnepeltjeinek”, az erdőknek a szeretetét. Zárszóként hadd idézzem Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár úr szavait, mellyel ismételten igazolni szeretném azon az elgondolásom tényszerűségét, hogy a kisvasutak és az erdők szimbiózisban állnak egymással.

„Ha valaki felül egy ilyen vonatra, azt látja, hogy ma is örömtől csillogó arcok csodálják a zötyögő kocsik ablakain keresztül a természetet, keresik az erdei állatokat, és fényképek ezreit készítik az utazásaik során…. A kisvasutak utasok ezreit viszik a természetbe, és ezzel hozzájárulnak, hogy természetszerető és a természetet jobban óvó társadalmunk legyen.

Kisvasútra fel! Magyarország kisvasútjai. Turisztikai reklámkiadvány. Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., 2023. – Aktív Magyarország portál

10_03_21_az_erdok_nemzetkozi_napja_opti.jpgAlagutak és meredek sziklafalak nélkül is lehet izgalmas egy kisvasút, ahogy a Kispöfögők harmadik és negyedik részében is olvashatjuk. A kép forrása: A Kispöfögők sorozat részeinek felhasználásával a szerző által készített montázs

Köszönjük a Beszédírók Könyvkiadónak a képek rendelkezésre bocsátását és közlési engedélyét!

Felhasznált dokumentumok:

Hamvai-Kovács Gábor (Olvasószolgálati és Tájékoztatási Főosztály)

komment
süti beállítások módosítása