Az irodalmár Boros Edit, avagy haikuk a grafika nyelvén – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 11. rész

2021. július 06. 07:30 - nemzetikonyvtar

Munkák és napok – és kincsek. 58. rész

Sorozatunk címe Hésziodosz Munkák és napok című művére utal. Az ókori szerző a földműves kitartó, gondos munkáját jelenítette meg. Könyvtárunk kutató munkatársai ehhez hasonló szorgalommal tárják fel a gyűjtemények mélyén rejlő kincseket. Ezekből a folyamatos feldolgozó munka nyomán felbukkanó kincsekből, témákból, érdekességekből adunk közre egyet-egyet blogunkban. A sorozat ötvennyolcadik részében Vasné dr. Tóth Kornélia, a Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár tudományos munkatársa „Ex libris gyűjtők, gyűjtemények” címmel indított alsorozatában a tárban található ex librisek készíttetői közül ezúttal Boros Editet és gyűjteményét mutatja be.

Tavaly hunyt el az ex libris műfajához sok szállal kötődő Boros Edit (1949–2020) celldömölki születésű magyartanár, költő, műfordító, újságíró. Középiskolai tanulmányokat Ajkán a Bródy Imre Gimnáziumban folytatott, majd a szegedi tanárképző főiskolán magyar–orosz, az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar–orosz–esztétika szakot végzett. 1994-ben doktorált.

1_kep_boros_edit-gr_fery_a_b_634_opti.jpgFery Antal fametszete (1981). Jelzet: Exl.B/634 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

1971–1972-ben Somlóvásárhelyen volt tanár, 1973-ban az ajkai Nagy László Városi Művelődési Központban népművelőként dolgozott. 1974-től 1982-ig az ajkai Bródy Imre Gimnáziumban, 1982-től 1989-ig Veszprémben, a Közlekedésgépészeti Szakközépiskolában, 1989 és 1994 között a budapesti Városmajori Gimnáziumban tanított. 1995-től szellemi szabadfoglalkozású tanár, újságíró; helytörténeti, irodalmi, filmművészeti társaságok, fórumok résztvevője, tagja volt.
Nyelvészeti, helytörténeti tárgyú művei jelentek meg, például a Helytörténeti füzetek sorozatban Beszélő nevek a Káli-medencében (Veszprém, 1986), A Káli-medence helynevei Pesty Frigyes gyűjteményében (Veszprém, 1987) címmel. A Magyar Névtani Dolgozatok keretében került kiadásra az Ajka utcanevei (Budapest, 1987) című munkája. 
Költeményeit 1994 óta közölték különféle lapokban. Első verseskötete a Próbarepülés a tűzmadárral (Nyíregyháza, 1996) címmel jelent meg, majd ezt követte az Ex libris B. (Veszprém, 1997), a Borongoló (Veszprém, 1998), a Más képmás (Veszprém, 1999). Antológiát szerkesztett Boros-tükör címmel 1997-ben (Nyíregyháza), Kis borostükör címmel 1999-ben (Veszprém).

2_kep_boros_edit-inm_juhasz_gy-gr_nagy_lo_lazar_1982_x2_b_630_opti.jpg

Nagy László Lázár fametszete (1982), Juhász Gyula. Jelzet: Exl.B/630 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Művészeti érdeklődése vezette el a kisgrafika, az ex libris szeretetéig. 1980-ban lépett be a Kisgrafika Barátok Köre ajkai csoportjába. Egy kiállítás margójára címmel 1983-ban így mutatta be az Írók, költők – irodalmi hősök című veszprémi kiállítást, és e kapcsán saját gyűjtői attitűdjét:

„A gyönyörködésen túl a gyönyörködtetés vágya is a felszínre tör, amikor »borítékoljuk«, mappákba, dobozokba rendezzük mi gyűjtők az ex libriseket, kisgrafikákat. Talán szinte az alkotás öröméhez hasonlatos az az érzés, amellyel a szépség szerény megszállottjai felmutatni igyekeznek azt a művészi gazdagságot, emberformáló erőt, amely a kisgrafikákból sugárzik.
Az ünnepi könyvhét igazán jó alkalmat adott arra, hogy a mindössze két éve gyűjtött, féltve őrzött, gyarapított ex libris gyűjteményem egy részét csodálkozó – elismerő diákszemek elé tárjam.
[…] A kölcsönzött vándorkiállítás a könyv fejlődését reprezentálta és szinte kronológiai sorrendben mutatta be a könyvnyomtatás fejlődéstörténetét, a nagy nemzeti és külföldi, városi és megyei könyvtárak ex libriseit. […] Az ugyancsak 12 tablóból álló önálló kiállítás anyagában az ex librisek jelképtárából azokat a könyvjegyeket emeltük ki, amelyek tematikusan is kapcsolódnak a középiskolai irodalmi-művészeti tananyaghoz. […] A kiállítás e része jelentős teret biztosított az utóbbi évek egyre gazdagodó kisgrafikai ágának, a portrénak. […] A hagyományteremtő céllal megrendezett kiállítás jól szolgálta az ismeretterjesztés és művészi élményszerzés kettős szerepét: intellektuális és esztétikai szempontból is kivételes hatást gyakorolt tanítványaimra.”

Dr. Boros Edit: Egy kiállítás margójára, Kisgrafika, 1983/1–2. sz., 43–44. – Törzsgyűjtemény

Boros Edit az évek során kiterjedt, a magyaron túl nemzetközi gyűjteményt hozott létre. Az ajkai mellett debreceni, ceglédi, budapesti, szombathelyi, erdélyi művészekkel is készíttetett a nevére szólóan ex libriseket, köztük Andruskó Károly, Árkossy István, Bagarus Zoltán, Bálint Ferenc, Cseh Gusztáv, Csiby Mihály, Fery Antal, Karancsi Sándor, Kékesi László, Kamper Lajos, Makkai Piroska, Nagy László Lázár, Petry Béla, Stettner Béla, Plugor Sándor és Várkonyi Károly grafikusokkal.

3_kep_-boros_edit_-gr_varkonyik_1981_b_626_103_x61_opti.jpg

Várkonyi Károly fametszete (1981). Jelzet: Exl.B/626 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Szerteágazó külföldi kapcsolatait mutatja, hogy a cseh Pavel Hlavatý, a lett Peteris Upitis, a bolgár Pencso Kulekov, a japán Peter Hosokawa is alkotott a számára ex librist. Utóbbi színes fametszeten jellegzetes japán viseletbe, kimonóba öltözött nő látható.

4_kep_peter_hosokawa_boros_edit_60_62_exl_b_624_opti.jpg
Peter Hosokawa fametszete. Jelzet: Exl.B/624 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

A Boros Edit nevére szóló lapokon a realisztikus, időnként népies stílus és a groteszk, szürrealisztikus ábrázolás egyaránt szerepet kap. Láthatunk mindenekelőtt irodalmi vonatkozású grafikákat (Babits Mihály, Juhász Gyula portréja, Arany János alakja), a Kőmíves Kelemen népballada, az Europé elrablása mitológiai történet is képi megjelenítésre kerül. Az „Ex libris Boros Edit. In memoriam Fekete István 1900–1970” feliratú lap az író műveinek (Kele, Vuk, Hú) fő motívumaival Kékesi László alkotása. A grafikus 1982-es ajkai kiállítása alkalmával ez az ex libris a meghívón is szerepelt.

5_kep_boros_edit_-gr_kekesi_l_1982_x3_b_623_opti.jpg

Kékesi László linómetszete (1982). Jelzet: Exl.B/623 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

M. Kiss József festő, grafikus Csehov-arcképe a portrés ex librisek szép példája. Perei Zoltán – Homérosz Odüsszeiájára utalóan – Penelopét, az asszonyi hűség megtestesítőjét ábrázolta könyvjegyen.

6_kep_boros_edit_gr_perei_zoltan_x1_kisgraf_1983_1-2_opti.jpg

Perei Zoltán fametszete. Forrás: Kisgrafika, 1983/1–2. sz., 42. – Törzsgyűjtemény

A magyar nemzeti értékek, önazonosság hirdetője az erdélyi származású, az Amerikai Egyesült Államokba kivándorolt, de magyarságát ott is megőrző Petry Béla ex librise erdélyi négy fiatornyos templommal, díszesen faragott kopjafával és magyaros viseletbe öltözött nőalakkal.

7_kep-boros_edit_gr_petry_b_137x80_opti.jpg

Petry Béla grafikája. Forrás: magángyűjtemény

Boros Edit ex librisei közül külön figyelmet érdemel Deák Ferenc – a romániai magyar folyóirat- és könyvgrafika egyik legtöbbet foglalkoztatott és legsokoldalúbb alakja – Évszakok-ciklusa (Tavasz, Nyár, Ősz, Tél), és a kolozsvári Cseh Gusztáv különleges vonalvezetésű rézkarc kompozíciója apácával, várral.

8_kep_boros_edit_cseh_gusztav_gr_b_621_opti.jpg

Cseh Gusztáv rézkarca. Jelzet: Exl.B/621 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Boros Edit kisgrafikai gyűjteményéből kiállítások sorát rendezte. Az ajkai kisgrafikakör több közös tárlatának részese volt, például a 2016-os költészet napinak a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárban, ahol többek között az általa írt haikukhoz (japán versforma) készült ex librisek is szerepeltek – köztük stílusosan a japán Motoi Yanagida grafikája a Pillangókisasszony című háromsoros költeményhez: „Tengermessze jársz / Nem virágzik énnékem / cseresznyevirág.”

9_kep-motoi_yanagida_jap_boros_edit_fam-ajand_ez_a_sz_opti.jpgMotoi Yanagida (japán) fametszete. Forrás: „Ajándék ez a szó”, szerk. Krajcsi Tiborné, Pápa, 2016., [12.] (katalógus)

A sokoldalú, érzékeny lelkű pedagógus, gyűjtő 2020-ban hunyt el. Emlékét írásai és a nevére készített grafikák őrzik. 

Irodalom:

Vasné dr. Tóth Kornélia (Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár)

Az Ex libris gyűjtők, gyűjtemények című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész

A Munkák és napok – és kincsek című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész; 27. rész; 28. rész; 29. rész; 30. rész; 31. rész; 32. rész; 33. rész; 34. rész; 35. rész; 36. rész; 37. rész; 38. rész; 39. rész; 40. rész; 41. rész; 42. rész; 43. rész; 44. rész; 45. rész; 46. rész; 47. rész; 48. rész; 49. rész; 50. rész; 51. rész; 52. rész; 53. rész; 54. rész; 55. rész; 56. rész; 57. rész; 58. rész; 59. rész; 60. rész; 61. rész; 62. rész; 63. rész; 64. rész; 65. rész; 66. rész; 67. rész; 68. rész; 69. rész; 70. rész; 71. rész; 72. rész; 73. rész; 74. rész; 75. rész; 76. rész; 77. rész; 78. rész; 79. rész; 80. rész; 81. rész; 82. rész; 83. rész

komment

A bejegyzés trackback címe:

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/api/trackback/id/tr916601436

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

süti beállítások módosítása