Az erdélyi főorvos, Demeter Jenő – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 17. rész

2021. december 06. 06:00 - nemzetikonyvtar

Munkák és napok – és kincsek. 69. rész

Sorozatunk címe Hésziodosz Munkák és napok című művére utal. Az ókori szerző a földműves kitartó, gondos munkáját jelenítette meg. Könyvtárunk kutató munkatársai ehhez hasonló szorgalommal tárják fel a gyűjtemények mélyén rejlő kincseket. Ezekből a folyamatos feldolgozó munka nyomán felbukkanó kincsekből, témákból, érdekességekből adunk közre egyet-egyet blogunkban. A sorozat hatvankilencedik részében Vasné dr. Tóth Kornélia, a Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár tudományos munkatársa „Ex libris gyűjtők, gyűjtemények” címmel indított alsorozatában a tárban található ex librisek készíttetői közül ezúttal Demeter Jenőt és gyűjteményét mutatja be.

Demeter Jenő (1934–1984) Erdélyben, Baróton élő belgyógyászati osztályvezető főorvos volt, kardiológiára szakosodott. Első ex librisét Bíró Iván Géza készítette 1973-ban linóleumba metszve, ennek példányait be is ragasztotta könyvtára köteteibe. A következő nagy impulzust a Gábor Dénes erdélyi könyvtáros-bibliográfus, szakíró, ex libris gyűjtővel való találkozás adta a számára, aki 76 ex librisszel ajándékozta meg. Így lépett rá a gyűjtés útjára. Jó kapcsolatba került a brassói orvos, gyűjtő Virágh Zoltánnal is. Levelezésbe kezdett a Kisgrafika Barátok Köre akkori titkárával, Réthy Istvánnal, és 1974-ben belépett a kisgrafikakörbe. Gyűjtői tevékenységéhez Galambos Ferenc Egy és más az ex libris gyüjtésről című többrészes cikke szolgált vezérfonalul.

„Mit gyüjtsünk? A kezdő gyüjtők, mint minden más gyüjtési ágban, az exlibrisgyüjtés terén is beleesnek abba a hibába, hogy mindent gyüjtenek. Mindent gyüjteni csak a nagy közgyüjteményeknek – könyvtáraknak és muzeumoknak – a feladata. Erre kötelezi őket gyüjtési körük, amely a teljességre való törekvést is előirja, azonkivül a szükséges anyagi eszközökkel is rendelkeznek. A magángyüjtők felé azonban nem lehet eléggé hangsulyozni azt a jó magyar közmondást, hogy »Aki sokat markol, keveset fog«. Vonjuk tehát szükebbre a gyüjtés körét és ezen belül törekedjünk viszonylagos teljességre; csak igy tehetünk szert olyan gyüjteményre, amely a gyüjtőszenvedély kielégitése mellett komoly kulturértéket is képvisel. […] Sok örömöt és tanulságot nyújt a témakörök (zenész, orvos, jogász, szinész stb. exlibrisek) szerinti gyüjtés…[…] Az ilyen gyüjtemény egy-egy foglalkozási ág szimbolikájának történeti fejlődését is adja és komoly müvelődéstörténeti értéket képvisel.”*

Galambos Ferenc: Egy és más az ex libris gyüjtésről, KBK Értesítő, 1963. május, 33–34.

Demeter Jenő gyűjteményében foglalkozásának megfelelően kiemelkedett az orvosi könyvjegyek aránya.

1_kep_demeter_jeno_gr_sos_zsigmond_takacsg_exlib_opti.jpg

Sós Zsigmond fametszete. Forrás: Takács Gábor: Ex Libris, Marosváráshely, Mentor K., 2011., XXIX. tábla/4.

Emellett kollekciójában a legváltozatosabb tematikában – többek között irodalmi, néprajzi és képzőművészeti vonatkozásban – szerepeltek könyvjegyek. Lapokat készíttetett Vecserka Zsolt, Paulovics László, Plugor Sándor, Kós Károly, Kósa Bálint, Karancsi Sándor, Imets László, Simó Enikő, Torró Vilmos, Árkossy István, Stettner Béla, Várkonyi Károly, Gyulai Líviusz és Sós Zsigmond grafikusokkal, némelyikükkel többet is. Ezek közül néhányat őriz az Országos Széchényi Könyvtár Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtára.
Kós Károly építész, író, grafikus ex librise Olosz Lajos A leány és a halál című verse nyomán az életet szembesíti az elmúlással, a lány és a virág az életet, a fa tövében hegedülő csontváz a halált testesíti meg. E grafikát Demeter Jenő a legkedvesebb lapjának tartotta a nevére készültek közül.

2_kep_demeter_jeno_gr_kos_karoly_d_265_opti.jpgKós Károly grafikája, Jelzet: Exl.D/265 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Stettner Béla, 1959 és 1984 közt a Kisgrafika Barátok Köre művészeti vezetője ex librisén fatörzsön ülő, olvasó férfi látható a művészre jellemző megnyújtott testű, aszkétikus emberábrázolással.

3_kep_demeter_jeno_gr_stettner_b_d_306_103x58_opti.jpgStettner Béla linómetszete (1980), Jelzet: Exl.D/306 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Demeter Jenő sokat levelezett, a magyarok mellett külföldi gyűjtőkkel is. Kedvelt grafikusai Bíró Iván Géza, Deák Ferenc, Diskay Lenke, Cseh Gusztáv, Feszt László, Vecserka Zsolt, az orosz Anatolij Kalasnyikov, a belga G. Gaudaen és a lengyel W. Jakubowski voltak. Gyűjteménye különleges kincseinek a színes japán fametszeteket és a Baltikumból származó ex libriseket, legszebb lapjának a litván Antanas Kmieliauskasnak a vilniusi egyetemi könyvtár alapítása 400 éves jubileumára készített remekművét tartotta. Történelmi grafikái közül expresszivitásával kiemelkedik a Dózsa-lap, Vecserka Zsolt színes fametszete.

4_kep_demeter_jeno_graf_vecserka_zsolt_168x88_jav_opti_1.jpgVecserka Zsolt fametszete (1975). Forrás: magángyűjtemény

Felesége, Demeterné dr. Ungváry Julianna részére is készült több ex libris, például Paulovics László, Deák Ferenc, Kósa Bálint grafikusoktól. Huszonöt éves házassági évfordulójukra 1983-ban Petry Béla készített alkalmi grafikát, mely szívben galambpárt ábrázol.

5_kep_demeter_jeno_es_ungvary_julianna_gr_petry_bela_95x75_opti.jpgPetry Béla grafikája (1983). Forrás: Palásthy Lajos ex libris gyűjteménye

Gyűjteményéből számos kiállítást rendezett, például az Erdővidéki Orvosi Napokon orvosi könyvjegyeiből, az alkoholártalom mediko-szociális problémáinak szentelt szimpóziumon szőlős-boros témájú lapokból. A Városi Művelődési Házban Baróton és a Kovászna Megyei Könyvtárban (mai nevén Bod Péter Megyei Könyvtárban) Sepsiszentgyörgyön vegyes témájú és újévi kisgrafikai lapjait mutatta be. Az erdélyi Kósa Bálint Furcsa halak című ex libris mappájáról a Kisgrafika folyóirat 1979. évi számában méltatást írt Kósa Bálint szivárványai címmel, illusztrációként két Kósa-fametszettel.
1984-ben hunyt el szívbetegségben. Barátja, Gábor Dénes búcsúztatta a Művelődés című újságban. Bálint Ferenc és Petry Béla in memoriam lapot alkotott a nevére.
Demeter halála után gyűjteménye sorsáról annyi tudható, hogy az Iparművészeti Múzeum 2004-ben 400 darab ex librist vásárolt az özvegytől, Ungváry Juliannától, főként az erdélyi grafikusok alkotásait. 2015-ben újabb, 455 darabos vételre került sor, mely elsősorban külföldi alkotók és több jeles magyar grafikus műveit tartalmazta. A kollekcióból a budapesti Harmath Gábor is vásárolt többezres ex libris anyagot. Így napjainkban többféle gyűjtemény részét képezik a Demeter gyűjtői szorgalmát tanúsító, jelentős kultúrtörténeti értéket képviselő kisgrafikák.

6_kep-demeter_jeno_gr_gyulai_liviusz_x3_1980_120x119_opti.jpgGyulai Líviusz linómetszete (1980). Forrás: Palásthy Lajos ex libris gyűjteménye 

Irodalom:

  • Demeter Jenő belépési nyilatkozata, 1974, KBK Irattár
  • Demeter Jenő: Vallomás ex libris ügyben, Kisgrafika, 1982/2–3. sz., 41–45.
  • Elhunyt Demeter Jenő, Kisgrafika, 1985/1. sz., 36–37. (nekrológ)
  • Ex libris expoziţie / Ex libris kiállítás, Muzeul Judeţean, Miercurea Ciuc [Megyei Múzeum, Csíkszereda], 1978. (katalógus)
  • Gábor Dénes: In memoriam dr. Demeter Jenő, Kisgrafika, 2004/2. sz., 9.
  • Új tagok, Kisgrafika, 1974/2. sz., 40.
  • Vasné dr. Tóth Kornélia: Demeter Jenő (1934–1984). In. Uő.: Múltunk neves ex libris gyűjtői, lexikon, Budapest, Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, 2019, 42–43.


Vasné dr. Tóth Kornélia (Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár)

A blogbejegyzésben idézett szövegek korabeli helyesírással szerepelnek.

Az Ex libris gyűjtők, gyűjtemények című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész

A Munkák és napok – és kincsek című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész; 27. rész; 28. rész; 29. rész; 30. rész; 31. rész; 32. rész; 33. rész; 34. rész; 35. rész; 36. rész; 37. rész; 38. rész; 39. rész; 40. rész; 41. rész; 42. rész; 43. rész; 44. rész; 45. rész; 46. rész; 47. rész; 48. rész; 49. rész; 50. rész; 51. rész; 52. rész; 53. rész; 54. rész; 55. rész; 56. rész; 57. rész; 58. rész; 59. rész; 60. rész; 61. rész; 62. rész; 63. rész; 64. rész; 65. rész; 66. rész; 67. rész; 68. rész; 69. rész; 70. rész; 71. rész; 72. rész; 73. rész; 74. rész; 75. rész; 76. rész; 77. rész; 78. rész; 79. rész; 80. rész; 81. rész; 82. rész; 83. rész

komment

A bejegyzés trackback címe:

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/api/trackback/id/tr6716758614

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

süti beállítások módosítása