Az egri könyvtárigazgató és szakíró, Ebergényi Tibor – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 21. rész

2022. április 07. 06:00 - nemzetikonyvtar

Munkák és napok – és kincsek. 75. rész

Sorozatunk címe Hésziodosz Munkák és napok című művére utal. Az ókori szerző a földműves kitartó, gondos munkáját jelenítette meg. Könyvtárunk kutató munkatársai ehhez hasonló szorgalommal tárják fel a gyűjtemények mélyén rejlő kincseket. Ezekből a folyamatos feldolgozó munka nyomán felbukkanó kincsekből, témákból, érdekességekből adunk közre egyet-egyet blogunkban. A sorozat hetvenötödik részében Vasné dr. Tóth Kornélia, a Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár tudományos munkatársa „Ex libris gyűjtők, gyűjtemények” címmel indított alsorozatában a tárban található ex librisek készíttetői közül ezúttal Ebergényi Tibort és gyűjteményét mutatja be.

1_kep-ebergenyi-agria_1552_graf_daniel_viktor_64x73_j_opti.jpgDániel Viktor grafikája – Palásthy Lajos ex libris gyűjteménye

Ebergényi Tibor (1912–1987) tanár és könyvtáros 1912-ben született Egerben. A város Ciszterci Rend Szent Bernát Gimnáziumába járt, ahol osztálytársa volt Kálnoky László, a későbbi költő. A Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett magyar–német szakos bölcsészdiplomát. 1939-től az Egri Római Katolikus Felsőkereskedelmi Iskolában, majd 1948-tól a Dobó István Gimnáziumban tanított. 1959-ben kinevezték a Heves Megyei Könyvtár igazgatójának Egerbe, 1973. december 31-ig töltötte be ezt a posztot.
Sokat publikált. Első cikkei az Eger című lapban láttak napvilágot. Felelős szerkesztője volt a Nemzedékek című folyóiratnak, melynek első száma 1945 márciusában jelent meg. 1973 áprilisától a Hevesi Szemle szerkesztőbizottsági tagja, a Heves megyei Népújságban éveken keresztül A hangszóró mellett című rovat vezetője volt. Verseket is írt.
Az irodalom mellett Ebergényi művészeti érdeklődése kiterjedt a képzőművészetre, a grafikákra is. Könyvtárigazgatóként az ő ideje alatt, 1968–1970 között zajlott a könyvtárépület korszerűsítése Veres Zoltán egri építész tervei alapján. Ennek során a belső térben kiváló művészek (Kass János, Csohány Kálmán, Diskay Lenke, Würtz Ádám) grafikáit, réz- és fametszeteit helyezték el.

2_kep-diskay-110-v2_j_opti.jpgDiskay Lenke grafikája (1967), Jelzet: Diskay/110/v2 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Ebergényi aktívan jelen volt a hazai kisgrafikaéletben. 1970-ben részt vett a Budapest központtal megrendezett XIII. Nemzetközi Ex libris Kongresszuson. Ehhez kapcsolódóan a kongresszus résztvevői számára szervezett egri kirándulásnak, és a Heves Megyei Könyvtár két világháború közti magyar ex libris művészetet bemutató kiállításának, illetve az Eger nevezetességeit ismertető négynyelvű kiadványnak is értelmi szerzője volt. A tárlathoz katalógust is megjelentettek Magyar ex libris müvészet a két világháboru között 1919–1945 (Eger, Megyei Könyvtár, 1970.) címmel. Az egri kiállítás artisztikusan szép környezetben, a könyvtár előcsarnokában volt megtekinthető. Jórészt fametszetű lapokat mutattak be többek között Vadász Endre, Drahos István, Buday György, Fery Antal, Varga Mátyás és Bordás Ferenc grafikusok műveiből, főként az 1930-as évekből. Galambos Ferenc ajánlotta fel e grafikákat a kiállítás céljaira a saját gyűjteményéből.

3_kep-megyei_konyvtar_eger_1970_borito_keret_opti.jpgMagyar ex libris müvészet a két világháboru között 1919–1945, Eger, Megyei Könyvtár, 1970. (a katalógus címlapja, rajta Diskay Lenke a könyvtár számára készített ex librise)

Az 1970-es kongresszus egri eseményeiről Réthy István titkár így számolt be a Kisgrafika Értesítő hasábjain:

„A gazdag programmal telített XIII. Kongresszus méltó befejezése volt az egri kirándulás. A négy nap, a búcsúest későbe nyúló órái után fáradtan ültünk be kb. harmincan az Egerbe induló különautóbuszba. Vendégeink arcán a fáradtság mellett a kiváncsiság látszott. Mit kapunk még ajándékul a jól sikerült kongresszus után? Tud-e még ujabbat is nyujtani a vezetőség és az IBUSZ? […] Ujabb csemege a gyüjtőknek: a Megyei Könyvtár kiállitása a két háború közötti exlibrisekről. Milyen is volt a kiállitás az Ernst Múzeum gazdag anyagához képest? Kicsi – de gonddal és szeretettel megrendezett, s felölelte az emlitett időszakban készitett legjobb munkákat. Külön köszönet Ebergényi Tibor gyüjtőtársnak, a könyvtár igazgatójának, a szép könyvért, amely gazdag képanyaggal, 4 nyelven ismerteti Eger gazdagságát. […] A sok szépségtől fáradtan ültünk be a székesegyház gyönyörü falai közé. […] A hangverseny után próbáltuk a nap szépségeit összegezni, mikor sétánk a „Taverná”-hoz vezetett. Az izlésesen berendezett pincében a hangulatosan megteritett asztalok mellett vendégeink nagy élvezettel kóstolgatták Eger aranyát, a jó és különféle borokat. Dr. Kreyenberg másodizben is megerősítette állitását. A borok királyát Magyarországon lehet megtalálni. S ahol bor van, onnét a cigányzene sem hiányozhat. Volt az is. Hangulatos, talp alá való. S ezt bizonyítja, hogy hamarosan táncraperdült fiatalja, öregje. S a jó vidám hangulat kitartott Pestig. Hét nyelven, de egy szivvel énekelt a jókedvü társaság egész uton hazáig.”

Réthy István: Egerben, Kisgrafika Értesítő, 1970. december, 730–731. – Törzsgyűjtemény

4_kep-ebergenyi_tibor_gr_stettner_b_e_226_92x88_opti.jpg

Stettner Béla linómetszete (1971), Jelzet: Exl.E/226 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

A kongresszus eseményei fellendítették a fővárosi mellett a vidéki ex libris életet. Hosszas tervezgetések után, Ebergényi irányításával – és Nagy István titkárrá választásával – alakult meg az egri (Heves megyei) kisgrafikakör 1971 októberében a Dobó István Vármúzeum klubtermében, az Egerben élő lengyel származású Trojan Marian József tárlatával egybekötve. A kiállító grafikus dolgozott a Műemléki Felügyelőségen és az egri vármúzeum restaurátoraként. Fa- és linómetszeteket egyaránt alkotott. Városképeket idéző kisgrafikái mellett lapjainak gyakori témája a könyv, valamint a könyvjegytulajdonos szakmájára utaló jelképek megjelenítése. Ebergényi számára is ilyent alkotott.

5_kep_-ebergenyi_trojan_mjozsef_e_12_78x58_opti.jpgTrojan Marian József grafikája (1969), Jelzet: Exl.E/12 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Ebergényi a későbbiekben is számos kiállítást rendezett, ex libris témájú műveket jelentetett meg, például 1972-ben Galambos Ferenc ex libris bibliográfiáját A magyar ex libris irodalom bibliográfiája (1920–1970) címmel, melyhez ő írta a bevezetőt. A kiadvány Heves Megyei Könyvtár füzeteinek 25. számaként látott napvilágot. Ex libris szakíróként számos cikke jelent meg a Kisgrafika Értesítőben és a Könyvtárosban. Beszámolt az egri kisgrafikai eseményekről, a grafikusok számára javasolta, hogy – Diskay Lenke és a lengyel Edward Grabowski példáját követve – volt iskolájuk könyvtárai számára készítsenek ex librist, így népszerűsítve a műfajt a fiatalok körében.

„Az O r s z á g o s  P e d a g ó g i a i  K ö n y v t á r folyóirata, a Könyv és Nevelés ez évi harmadik száma közli Diskay Lenkének a siroki általános iskola /Heves m./ ifjusági könyvtára számára készitett fametszetét. A kitünő kis alkotás egyrészt a középkori siroki vár egy-két falmaradványát, másrészt a Fémművek – a múlt és a jövő – jelenlétét fejezi ki.
A siroki uttörők szeretik is könyvtárukat, mert azóta a tavaszi szünetben a könyvtár 2000 könyvébe be is ragasztották a lapokat. Érdekes és szép lenne, ha grafikusaink a lengyel Grabowski és Diskay Lenke példáját követve volt iskolájuk könyvtárainak hasonló könyvjegyeket készítenének.”

Ebergényi Tibor: Iskolai könyvtárak és az exlibris, Kisgrafika Értesítő, 1969. december, 61[7].  – Törzsgyűjtemény

Alább látható Diskay Lenke a siroki iskolai könyvtár számára készített fametszetű ex librise 1968-ból.

6_kep-diskay-132_j_opti.jpgDiskay Lenke fametszete (1968), Jelzet: Diskay/132– Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Ebergényi tizennyolc ország gyűjtőivel levelezett, így tett szert jelentős, kb. 25 000 darabos saját ex libris gyűjteményre. A kollekció minőségi lapokat, főleg rézkarcokat és fametszetű lapokat tartalmazott, tematikailag kiemelten a szőlőtermesztő hobbijára utaló szőlős-boros ex libriseket. Az egri minaret, a könyv és az olvasás motívuma is gyakori a könyvjegyein. Emellett érdekelték a magyar és az osztrák szecesszióval összefüggő lapok. Nevére szóló ex librist készített többek között Andruskó Károly, Kertes-Kollmann Jenő, Kopasz Márta, Fery Antal, Stettner Béla, Trojan Marian József, Prohászka Antal, Diskay Lenke, Csiby Mihály, Deák Ferenc, Hervai Katalin, Vén Zoltán és a spanyol Oriol M. Diví.

7_kep_-ebergenyi-csibym_op_148_opti.jpgCsiby Mihály linómetszete (1981), Jelzet: Csiby/114 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Ebergényi 1987-ben hunyt el, haláláról a Kisgrafika folyóirat is megemlékezett, a gyászhír mellett Vén Zoltán Ebergényi nevére szóló Karinthy Frigyes-lapját közölve. Ebergényi Tibort nemcsak mint könyvtárost, könyvtárigazgatót, hanem mint ex libris gyűjtőt és szakírót is megőrizzük az emlékezetünkben!

8_kep-ven_zoltan_053_40835_kisebb_j2_opti.jpgVén Zoltán rézmetszete (1985) – Palásthy Lajos ex libris gyűjteménye

Irodalom:

Vasné dr. Tóth Kornélia (Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár)

A blogbejegyzésben idézett szövegek korabeli helyesírással és formázással szerepelnek.

Az Ex libris gyűjtők, gyűjtemények című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész

A Munkák és napok – és kincsek című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész; 27. rész; 28. rész; 29. rész; 30. rész; 31. rész; 32. rész; 33. rész; 34. rész; 35. rész; 36. rész; 37. rész; 38. rész; 39. rész; 40. rész; 41. rész; 42. rész; 43. rész; 44. rész; 45. rész; 46. rész; 47. rész; 48. rész; 49. rész; 50. rész; 51. rész; 52. rész; 53. rész; 54. rész; 55. rész; 56. rész; 57. rész; 58. rész; 59. rész; 60. rész; 61. rész; 62. rész; 63. rész; 64. rész; 65. rész; 66. rész; 67. rész; 68. rész; 69. rész; 70. rész; 71. rész; 72. rész; 73. rész; 74. rész; 76. rész; 77. rész; 78. rész; 79. rész; 80. rész; 81. rész; 82. rész; 83. rész

komment

A bejegyzés trackback címe:

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/api/trackback/id/tr9817773042

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

süti beállítások módosítása