„Vivat vicepraeses!”. A cserkész, jogász Illyés Sándor László – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 38. rész

2023. szeptember 05. 09:16 - nemzetikonyvtar

Munkák és napok – és kincsek. 104. rész

Sorozatunk címe Hésziodosz Munkák és napok című művére utal. Az ókori szerző a földműves kitartó, gondos munkáját jelenítette meg. Könyvtárunk kutató munkatársai ehhez hasonló szorgalommal tárják fel a gyűjtemények mélyén rejlő kincseket. Ezekből a folyamatos feldolgozó munka nyomán felbukkanó kincsekből, témákból, érdekességekből adunk közre egyet-egyet blogunkban. A sorozat száznegyedik részében Vasné dr. Tóth Kornélia, a Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár tudományos munkatársa „Ex libris gyűjtők, gyűjtemények” címmel indított alsorozatában a tárban található ex librisek készíttetői közül ezúttal ezúttal Illyés Sándor Lászlót és gyűjteményét mutatja be.

1_kep_-nagy_laszlo_lazar_1972_x2_op_101_j_opti_varia.jpgNagy László Lázár fametszete Illyés Sándor László portréjával (1972). A kép forrása: Palásthy Lajos ex libris gyűjteménye 

Illyés Sándor László (1906–1978) jogász, az olasz követség jogtanácsosa volt. Budapesten, dr. Pallay Aladár irodájában dolgozott 1932–1959-ig. Az 1930-as évek elején találkozott először a kisgrafika műfajával, a családi eseményekhez kapcsolódó grafikák keltették fel az érdeklődését. A Lantos-féle antikvárium közleményeiben 1933-ban olvasott a Magyar Exlibrisgyűjtők és Grafikabarátok Egyesületéről (MEGE). Felvette a kapcsolatot Pinterits Tiborral, a MEGE főtitkárával, aki meghívta az egyesület összejöveteleire, melyeket szerdánként tartottak a Múzeum Kávéházban. Illyés Sándor hamarosan bekerült a tisztikarba, jó kapcsolata alakult ki Lyka Károly elnökkel és dr. Arady Kálmán ügyvezető alelnökkel. Többféle posztot viselt, volt felügyelőbizottsági tag, pénztáros, titkár, végül 1942-től – a MEGE 1947-es feloszlatásáig – alelnök.

2_kep-illyes_s_laszlo_gr_nemeth_n_i_48_83x55_j_varia.jpgNémeth Nándor grafikája (1935). Jelzet: Exl.I/48 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

1939. november 19-én kötött házasságot Németh Erzsébettel, a MEGE aktív tagjával, lelkes ex libris gyűjtővel. Házasságkötésükre Fery Antal metszett alkalmi grafikát a fasori református templom (Budapest, VII. kerület) ábrájával, ahol a szertartás zajlott. 1941-ben költöztek Budapesten a Jeszenák János utcába.
Érdekelte az érmészet, 1943-ban lépett be a Magyar Numizmatikai Társulatba, melynek haláláig tagja maradt. Érmeket nézegető férfit – magát Illyés Sándort – örökíti meg Vecserka Zsolt alábbi grafikája.

3_kep-illyes_s_laszlo_gr_vecserka_zsolt_i_53_114x68_j_opti.jpgVecserka Zsolt fametszete (1973). Jelzet: Exl.I/53 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Megalakulásától, 1959-től tagja volt a MEGE jogutódjaként megalakuló Kisgrafika Barátok Körének, Soó Rezső professzor elnök mellett hosszú időn át alelnökként tevékenykedett. Részt vett a KBK számos budapesti és vidéki rendezvényén, előadásokat tartott, kiállításokat szervezett. A családi kisgrafikák népszerűsítésére Kisgrafika a családban címmel tartott előadást. A nemzetközi ex libris kongresszusok közül kiemelkedett a budapesti XIII. FISAE Nemzetközi Ex libris Kongresszus (1970), ennek elnökségében is ott szerepelt, a pénztárosi posztot töltötte be Semsey Andor elnök és Réthy István titkár mellett. A KBK-ban és a FISAE-ben fontos szerepet betöltő személyekről Stettner Béla metszett sorozatot, melyben Semsey, Réthy és Illyés mellett negyedikként Galambos Ferenc mint a Kisgrafika folyóirat szerkesztője jelenik meg.

4_kep-kbk_vezerkar_1970-gr_stettnerb_kisg_1984_1-2_j_opti.jpgStettner Béla négy linómetszete (1970). A kép forrása: Kisgrafika, 1984/1–2. sz., 2. – Törzsgyűjtemény 

Illyés Sándor a budapesti mellett jelen volt a nemzetközi ex libris kongresszusokon Helsingørben (1972) és Bledben (1974). A helsingøri kongresszusról Cegléden tartott beszámolója a tárgya Nagy László Lázár egy alkalmi grafikájának 1972-ből. (Ez látható cikkünk nyitóképeként.) Csiby Mihály az 1974-es bledi rendezvényre alkotott a nevére ex librist, szlovén népviseletbe öltözött nőalakkal.

5_kep_-csiby_mihaly_1974_j_opti.jpgCsiby Mihály linómetszete (1974). Jelzet: Csiby/27 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Gyűjteménye pontos számadatai nem ismertek, 10–15 ezer darab körül lehetett. Több mint 200 kisgrafikát készíttetett a saját nevére szólóan, többek között Andruskó Károly, Fery Antal, Németh Nándor, Szűcs Pál, Petry Béla, Tempinszky István, Moskál Tibor, Radványi-Román Károly, Nechánszky József, Bordás Ferenc, Dániel Viktor, Várkonyi Károly, Vadász Endre és Vecserka Zsolt grafikusokkal. Pallay Aladár révén jó kapcsolatokat ápolt olasz művészekkel, köztük Enrico Vannuccinival, tőle is maradt fenn ex librise.
Teljeskörűen igyekezett beszerezni Nemes Török János, Drahos István, Nagy Árpád, Willi* Geiger és Michel Fingesten grafikusok műveit, utóbbi kollekciója 550 darabbal az országban az egyik legnagyobb Fingesten-gyűjteménynek számított. Egy ceglédi Fingesten-kiállításon kb. 200 lapot mutatott be a kollekcióból. Művészek önarcképeit is gyűjtötte. Nemes Török Jánossal való kapcsolata barátsággá mélyült, a grafikus újévi, húsvéti üdvözlőket, házassági évfordulós alkalmi grafikákat, születésnapi köszöntőlapokat készített Illyés Sándornak és feleségének.
Illyés Sándor fő gyűjtési köre a joggal, a Szent Györggyel kapcsolatos és a cserkészeti vonatkozású grafikák, illetve az alkalmi lapok, üdvözlők voltak – ezek külön egységet képeztek gyűjteményében.
Foglalkozására, a jogra utal Tempinszky István rézkarca, melyen bekötött szemű Iustitia alakja látható karddal, mérleggel, az „Ex libris Dr. Jur. A. L. Illyés. Gutta cavat lapidem” [a csepp kivájja a követ] felirattal.

6_kep-_illyes_gr_tempi_i_31_68x46_j_opti.jpgTempinszky István grafikája. Jelzet: Exl.I/31 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Ugyanez az idézet szerepel magyarul, „Sok csepp követ váj” változatban az olasz Enrico Vannuccini egy alkotásán is. A közmondás jelentése: gyakoriságával vagy sokadmagával az is nagy hatást érhet el, ami önmagában nem jelentős.
Illyés Sándor László aktív cserkészként részt vett többféle cserkészmegmozdulásban, mint a cserkészszövetség tiszti fegyelmi bíróságának tagja is kedvelte az ilyen vonatkozású szimbólumok grafikán való megjelentetését. Cserkésztábor, sátor bejáratánál olvasó fiú látható Szűcs Pál alkotásán.

7_kep-illyes_sandor_laszlo-gr_szucs_pal_i_44v1_j_opti.jpgSzűcs Pál grafikája. Jelzet: Exl.I/44/v1 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Radványi-Román Károly 1936-os fametszete fegyelmezetten, egy sorban menetelő egyenruhás cserkészeket mutat be. A felirat alatt elmaradhatatlan a jogra utaló szimbólumként a paragrafusjel.

8_kep-illyes_s_laszlo_gr_r_r_k_i_51_170x53_j2_varia.jpgRadványi-Román Károly fametszete (1936). Jelzet: Exl.I/51 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

A cserkészliliom a cserkészet legismertebb jelképe, a helyes irányt mutatja. A liliom három ága a cserkészfogadalom három részét szimbolizálja: kötelességteljesítés Isten, haza és embertárs iránt; segítőkészség; a cserkésztörvény megtartása.

9_kep-illyes_s_laszlo_gr-fery_a_i_43_55x40_j_opti.jpgFery Antal fametszete (1941). Jelzet: Exl.I/43 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

A magyar cserkészliliomot hivatalosan a Szent Korona fogja össze, így látható Petry Béla alkotásán, mely kombinálja a jogra utaló paragrafusjel és az íróeszközként használt lúdtoll motívumát a cserkészjelképpel.

10_kep-illyes_sandor_laszlo_gr_petry_i_45_71x47_j_opti.jpgPetry Béla grafikája. Jelzet: Exl.I/45 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Illyés Sándor Lászlót 70. születésnapján több grafikus, köztük Nagy László Lázár és Csiby Mihály is alkalmi lappal köszöntötte. Stettner Béla „Vivat vicepraeses!” [Éljen az alelnök!] feliratú grafikát készített a KBK-ban és a kisgrafikaéletben fontos szerepet betöltő jogász számára, aki sajnálatos módon két év múlva, 1978-ban elhunyt.

11_kep-illyes_sandor_laszlo_70_gr_stettnerb_oszk-kny_szkenn_j_opti.jpgStettner Béla linómetszete (1976). A kép forrása: Magángyűjtemény

Irodalom: 


*A grafikus nevében Willi és Willy alak is használatos.

Vasné dr. Tóth Kornélia (Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár)

Az Ex libris gyűjtők, gyűjtemények című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész; 27. rész; 28. rész; 29. rész; 30. rész; 31. rész; 32. rész; 33. rész; 34. rész; 35. rész; 36. rész; 37. rész

A Munkák és napok – és kincsek című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész; 27. rész; 28. rész; 29. rész; 30. rész; 31. rész; 32. rész; 33. rész; 34. rész; 35. rész; 36. rész; 37. rész; 38. rész; 39. rész; 40. rész; 41. rész; 42. rész; 43. rész; 44. rész; 45. rész; 46. rész; 47. rész; 48. rész; 49. rész; 50. rész; 51. rész; 52. rész; 53. rész; 54. rész; 55. rész; 56. rész; 57. rész; 58. rész; 59. rész; 60. rész; 61. rész; 62. rész; 63. rész; 64. rész; 65. rész; 66. rész; 67. rész; 68. rész; 69. rész; 70. rész; 71. rész; 72. rész; 73. rész; 74. rész; 75. rész; 76. rész; 77. rész; 78. rész; 79. rész; 80. rész; 81. rész; 82. rész; 83. rész; 84. rész; 85. rész; 86. rész; 87. rész; 88. rész; 89. rész; 90. rész; 91. rész; 92. rész; 93. rész; 94. rész; 97. rész; 98. rész; 99. rész; 100. rész; 101. rész; 102. rész; 103. rész

komment

A bejegyzés trackback címe:

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/api/trackback/id/tr3618196339

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

süti beállítások módosítása