Kertész Dénes, az irodalomkedvelő cibakházi állatorvos – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 43. rész

2024. február 06. 06:00 - nemzetikonyvtar

Munkák és napok – és kincsek. 109. rész

Sorozatunk címe Hésziodosz Munkák és napok című művére utal. Az ókori szerző a földműves kitartó, gondos munkáját jelenítette meg. Könyvtárunk kutató munkatársai ehhez hasonló szorgalommal tárják fel a gyűjtemények mélyén rejlő kincseket. Ezekből a folyamatos feldolgozó munka nyomán felbukkanó kincsekből, témákból, érdekességekből adunk közre egyet-egyet blogunkban. A sorozat 109. részében Vasné dr. Tóth Kornélia, a Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár tudományos munkatársa „Ex libris gyűjtők, gyűjtemények” címmel indított alsorozatában a tárban található ex librisek készíttetői közül ezúttal Kertész Dénest és gyűjteményét mutatja be.

Kertész Dénes (1930–1993), Cibakházán élő állatorvos foglalkozásán túl komoly érdeklődést mutatott a képzőművészet, az irodalom és a zene iránt is. Háromezer kötetes könyvtára volt, emellett előfizetett tizenhét napilapra és folyóiratra, a grafikai vonatkozású szakirodalmat a teljesség igényével gyűjtötte.

1_kep-kertesz_denes-gr_gacsi_m_k_267_j_opti.jpgGácsi Mihály grafikája. A kép forrása: magángyűjtemény

A magyar írókról napi- és hetilapokban megjelent cikkek lapkivágatait rendszerezve tárolta. Irodalmi érdeklődése még gyerekkorára nyúlt vissza. Könyvtára köteteit rendszeresen dedikáltatta, számos írót-költőt látott vendégül otthonában. Helytörténeti jellegű kutatást is folytatott, Gondolatok a Titanicról címmel írása jelent meg a Titanic-katasztrófa Cibakházán letelepedett túlélőivel kapcsolatban 1992 júniusában a Cibaki Hírek hasábjain.
A szomszédjában lakó Staibl Andorné, illetve annak elhunyt férje hagyatéka révén ismerkedett meg a kisgrafikával, mivel Staibl Andor (1877–1936) a Magyar Exlibrisgyűjtők és Grafikabarátok Egyesülete (MEGE) tagja és jeles gyűjtő volt. Kertész Dénes érdeklődését látva Staiblné rábízta a kb. 2500 darabos kisgrafikai hagyatékot.
Kertész Dénes 1960 tavaszán megismerkedett a szentesi Drahos családdal, köztük a számos kisgrafikát alkotó Drahos István grafikussal. E kapcsolat megpecsételte érdeklődését az ex libris, a kisgrafika irányában. A szoros ismeretség révén ő tett szert a legteljesebb Drahos-gyűjteményre – benne a grafikák mellett kéziratokkal, vázlatokkal is.

2_kep-kertesz_denes_gr_drahos_i_72x40-k_282_j_opti.jpgDrahos István fametszete (1961). Jelzet: Exl.K/282 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Tagja lett a Kisgrafika Barátok Körének, aktív gyűjtővé vált. Ez irányú tevékenységét felesége, Kertész Dénesné Galvács Éva (1934–) pedagógus is támogatta, aki szintén részt vett a kisgrafikai rendezvényeken. Kertész Dénest az ex libris mellett az alkalmi grafikák, valamint nagyobb méretű grafikai lapok és vonatkozó szakirodalmak is érdekelték. Kezdetben mindent gyűjtött, később szelektált minőség és téma szerint.
Aktív levelezést folytatva az 1970-es években több mint 300 cserepartnere volt. Gyakran váltott levelet Sz. G. Ivenszkijjel, a vologdai Állami Képtár igazgatójával, tőle az évek során több mint félszáz kisgrafikát kapott. A grafikusok közül baráti köréhez tartozott Fery Antal, Kékesi László és Várkonyi Károly. Egyre több lapot készíttetett a saját nevére, ezek alkotói közt Drahos István mellett Andruskó Károly, Fery Antal, Gácsi Mihály, Kékesi László, Kertes-Kollmann Jenő, Menyhárt József, Németh Nándor, Póka György, Sáros András Miklós, Torró Vilmos és Tempinszky István említhető.

3_kep-szekely_mihaly-graf_k_l-142x88_mm_k_1050_opti.jpgKékesi László linómetszete. Jelzet: Exl.K/1050 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

A lengyel származású Trojan Marian József, a román Klein Ervin, az orosz V. A. Frolov, Sz. G. Ivenszkij és A. Kalasnyikov is készített a nevére ex libriseket. Az évek során gyűjteménye közel húszezer lapra növekedett, ezekből kb. tíz-tizenegyezer darabot rendszerezett nemzetek, ezen belül művészek szerint. A grafikákat paszpartuzva tárolta. A pontos adatokat ismerve 1974-re 180 magyar és 530 külföldi művésztől voltak lapjai. Kiemelkedően sok grafikát szerzett be a már említett Drahos István mellett Buday György, Gy. Szabó Béla, Haranghy Jenő, Nagy Árpád, Németh Nándor, Radványi-Román Károly, Selmeczi-Skonda Károly, Sterbenz Károly és Várkonyi Károly munkáiból.
Grafikáinak témavilága részben a foglalkozásához kapcsolódik, gyakoriak az állatábrázolások, az állatorvosi vonatkozások. Az alábbi humoros grafikán állatorvosi ló – amelyen minden lehetséges betegség fellelhető – vizsgálata folyik sztetoszkóppal, a grafikus Gácsi Mihály. 

4_kep-kertesz_denes_graf_gacsi_m-k_1059_opti.jpgGácsi Mihály rézkarca (1962). Jelzet: Exl.K/1059 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Állatorvosi rendelő várótermében ülő állatok láthatók egy másik tréfás Gácsi-grafikán. „Ex libris ügyekben állandó éjjeli ügyelet!” – olvasható a tájékoztatás a rendelő ajtajára szegezett táblán.

5_kep-kertesz_denes_-graf_gacsi_opti.jpgGácsi Mihály rézkarca. A kép forrása: magángyűjtemény

Kertész Dénes híres állatorvosok – Marek József (1868–1952) és Hutÿra Ferenc (1860–1934) – portréinak grafikákon való felidézésével is szakmájának állíttatott emléket.
A nevére szóló ex librisek emellett gazdag művelődéstörténeti körképet nyújtanak neves magyar írók, költők megörökítésével, köztük Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Radnóti Miklós, Madách Imre és Jókai Mór arcképével és műveikre utalással.

6_kep_-kertesz_denes_dr_jokai_mor_eml_graf_torro_k_1080_j_opti.jpgTorró Vilmos linómetszete. Jelzet: Exl.K/1080 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

A világirodalom nagyjai közül Shakespeare, Dante, Milton, Schiller és Tolsztoj szerepel az ábrázolásokon. William Shakespeare portréját és világhírű Globe Színházát örökíti meg Vincze László linómetszete.

7_kep-kertesz_denes-shakespeare-gr_vincze_laszlo_s_j_opti.jpgVincze László linómetszete (1990). A kép forrása: Palásthy Lajos ex libris gyűjteménye

Kertész Dénes gyűjteményében külön rendszerezte a lírai-irodalmi vonatkozású ex libriseket oly módon, hogy egy könyvben a lap egyik oldalára az ex librist ragasztotta fel, a másik oldalra az arra vonatkozó, azzal szoros kapcsolatban lévő verset gépelte le. Ha talált kritikát vagy kottát, azt is mellékelte – ily módon képes kultúrtörténeti olvasókönyvet szerkesztett, melyben együtt volt jelen a grafika, az irodalom és a zene. Például Buday Györgynek Radnóti Miklós nevére készült könyvjegye mellé Radnóti Miklós Estefelé (Fametszet, Buday Györgynek) című költeménye került. Buday György a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának vezetője volt, amely csoporthoz Radnóti Miklós is csatlakozott. Buday fametsző tevékenysége szorosan összekapcsolódott barátai munkájával, illusztrációkat készített például Ortutay néprajzi gyűjtéseihez, Radnóti költeményeihez. A képzőművészeti és irodalmi élmény együttes jelenlétét ezúttal is átélhetjük a Radnóti számára készített ex libris és a hozzá köthető vers bemutatásával.

8_kep-radnoti_m-_buday_gy-magyar_exlk_j3_opti.jpgBuday György fametszete. Jelzet: Exl.R/48 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

A könyvjegy félabsztrakt figurája szív alakú mellkasával, a testen áthajló virággal kifejezi Radnóti költészetének lényegét, és utal az 1930-as években egyre jobban eluralkodó embertelenségre, a kor nyugtalanságára – akárcsak az Estefelé című költemény sorai, „Fametszet, Buday Györgynek” ajánlással:

„A zápor már
a kertfalon futott,
fiatal zápor volt:
pirulós!

Szoknyáját összekapta és
kék ég derült
a lábaszárán.

Majd csönd lett.
Az útja villogott
S a fákra esti kóc űlt.

Két bokor játszott később
mocogva máriást,
lapjaik pattogtak
s fölhangzott nevetésök.

Ültem. Köröttem
leültek a rózsák
és rámszuszogtak.

Az égen két szerető
szíve röpült,
két késői
nyögdécselő galamb.”

Radnóti Miklós: Estefelé. In: Uő. Lábadozó szél, Szeged, Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma, 1933, 22. – Magyar Elektronikus Könyvtár

Kertész Dénes gyűjteményében a magyar hírességek mellett neves külföldi képzőművészeknek, zeneszerzőknek is emléket állított, többek között Tizian, Dürer, Rubens, Rembrandt, Goya, Repin, Beethoven portréjával.
A könyv és a kirándulás motívuma kapcsolódik össze az alábbi „ex libris turisticis” lapon, mely hegyek közt, könyvekkel kirakott úton túrázó férfit ábrázol.

9_kep-kertesz_denes-ex_turisticis_gr_menyhart_j_90x64_k_289_j_opti.jpgMenyhárt József fametszete (1962). Jelzet: Exl.K/289 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Több grafika nemzetközi kongresszusokhoz, kiállításokhoz kapcsolódik, köztük az 1970-es XIII. Nemzetközi Ex libris Kongresszushoz, az 1971-es Nemzetközi Könyvművészeti Kiállításhoz (IBA) és az 1971-es Vadászati Világkongresszushoz. Kertész személyesen is részt vett 1970-ben a budapesti ex libris kongresszuson, ahol számos külföldi gyűjtővel is találkozhatott.
Kertész Dénes 1993-ban bekövetkezett halálára Moskál Tibor in memoriam lapot alkotott, Juhász Gyulától származó idézettel: „Békét kötöttem sorssal és világgal, / letettem én a fegyvert csöndesen” (Jól van így). Napjainkra Kertész kisgrafikai gyűjteményének különlegesen, könyv alakban feldolgozott irodalmi része és könyvtárának jelentős hányada a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnáziumba került. Az ex libris gyűjtemény nagyobb felét, kb. 15 ezer darabot Kertész Dénesné férje halála, majd Cibakházáról való elköltözése után a budapesti Központi Antikváriumban értékesítette.

Irodalom:

Vasné dr. Tóth Kornélia (Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár)

Az Ex libris gyűjtők, gyűjtemények című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész; 27. rész; 28. rész; 29. rész; 30. rész; 31. rész; 32. rész; 33. rész; 34. rész; 35. rész; 36. rész; 37. rész; 38. rész; 39. rész; 40. rész; 41. rész; 42. rész

A Munkák és napok – és kincsek című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész; 27. rész; 28. rész; 29. rész; 30. rész; 31. rész; 32. rész; 33. rész; 34. rész; 35. rész; 36. rész; 37. rész; 38. rész; 39. rész; 40. rész; 41. rész; 42. rész; 43. rész; 44. rész; 45. rész; 46. rész; 47. rész; 48. rész; 49. rész; 50. rész; 51. rész; 52. rész; 53. rész; 54. rész; 55. rész; 56. rész; 57. rész; 58. rész; 59. rész; 60. rész; 61. rész; 62. rész; 63. rész; 64. rész; 65. rész; 66. rész; 67. rész; 68. rész; 69. rész; 70. rész; 71. rész; 72. rész; 73. rész; 74. rész; 75. rész; 76. rész; 77. rész; 78. rész; 79. rész; 80. rész; 81. rész; 82. rész; 83. rész; 84. rész; 85. rész; 86. rész; 87. rész; 88. rész; 89. rész; 90. rész; 91. rész; 92. rész; 93. rész; 94. rész; 97. rész; 98. rész; 99. rész; 100. rész; 101. rész; 102. rész; 103. rész; 104. rész; 105. rész; 106. rész; 107. rész; 108. rész

komment

A bejegyzés trackback címe:

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/api/trackback/id/tr5718295257

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

süti beállítások módosítása