A pécsi kisgrafikakör egykori titkára, Kovács József – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 47. rész

2024. június 04. 06:00 - nemzetikonyvtar

Munkák és napok – és kincsek. 113. rész

Sorozatunk címe Hésziodosz Munkák és napok című művére utal. Az ókori szerző a földműves kitartó, gondos munkáját jelenítette meg. Könyvtárunk kutató munkatársai ehhez hasonló szorgalommal tárják fel a gyűjtemények mélyén rejlő kincseket. Ezekből a folyamatos feldolgozó munka nyomán felbukkanó kincsekből, témákból, érdekességekből adunk közre egyet-egyet blogunkban. A sorozat 113. részében Vasné dr. Tóth Kornélia, a Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár tudományos munkatársa „Ex libris gyűjtők, gyűjtemények” címmel indított alsorozatában a tárban található ex librisek készíttetői közül ezúttal Kovács Józsefet és gyűjteményét mutatja be.

Kovács József (1915–1996) könyvkötő, nyomdász, művezető Nagykanizsán született. A Taizs Nyomdában tanult könyvkötészetet, de a papír-írószer és nyomtatványkereskedői szakmát is elsajátította. Szentlőrincen papír- és könyvüzletet, emellett kölcsönkönyvtárat nyitott. 1950-től a pécsi Szikra Nyomdában dolgozott, 1978-as nyugdíjazásáig.
Tanulóévei alatt látott először a könyv belső táblájára ragasztott grafikai lapokat. Pécsett már a hivatalos megalakulás előtt kezdtek összejárni a kisgrafikagyűjtők, kezdetben csak néhányan: Hetey Ottó, Kopár Lajos, Szentesi Flórián, Varga Antal, Dravecz József és Kovács József. A tényleges alapítás 1962-re tehető, MÉV (Mecseki Ércbányászati Vállalat) Ságvári Endre Művelődési Ház Kisgrafika Barátok Klubja néven hoztak létre kört. Ekkor már 35-40 tag tartozott közéjük. Kovács József ez idő tájt kezdett bele az ex libris gyűjtésbe.

1_kep-szatyor_gyozo_kovacs_jozsef_120_81_exl_k_1074_j2_opti.jpgSzatyor Győző grafikája (1976). Jelzet: Exl.K/1074 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Idővel beválasztották a pécsi KBK vezetőségi tagjai közé, számos előadást tartott. 1976-ban a pécsiek szervezték a III. Országos Kisgrafikai Találkozót, a rendezésben fontos szerepet játszott Kovács József. 1979-től ő lett a titkár, ebbeli minőségében Szentesi Flóriánt váltotta, aki ekkortól tiszteletbeli elnökké lépett elő.
A pécsi kör Kalligráfia címmel 1988-ban saját lapot indított, melynek szerkesztését Vargha Dezső vállalta, a kiadásért Kovács József titkár felelt. A folyóirat neve 1991 áprilisától Ex libris Kaligráfiára (sic!) változott, az 1995/3. számtól ismét Kalligráfia lett. Az újságot 1991. októbertől a pécsi KBK már mint egyesület adta ki, a kisgrafikai élet aktuális pécsi eseményeit, jelesebb alkotóit, a kör tagjait mutatta be hazai és külföldi kitekintéssel. A lap Kovács József halálával (1996) megszűnt.
A kör számos kiállítást szervezett a Művelődési Házban és a POTE* Galériában, például bemutatta bélyegtervezők ex libriseit, a környezetvédelemhez kapcsolódó kisgrafikákat. Kovács József gyűjteménye külön tárlatokon is szerepelt, 1977-ben a pécsi Nagy Lajos Gimnázium KISZ-klubjában lengyel kisgrafikái voltak láthatók. Gyűjteménye gyarapítása szempontjából kiemelkedő fontosságú volt az 1970-es Budapesten rendezett XIII. Nemzetközi Ex libris Kongresszuson való részvétele, ezzel megnyílt a cserekapcsolat a nyugati országok felé is.

2_kep-kovacs_jozsef-andruskok_k_955_j_opti.jpgAndruskó Károly linómetszete. Jelzet: Exl.K/955 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Az 1970-es évektől rendszeresen részt vett a kétévente rendezett nemzetközi kongresszusokon, kezdve az 1972-es helsingøri és az 1974-es bledi ex libris találkozókkal, a továbbiakban csak az 1982-es angliai, az 1990-es mönchengladbachi és az 1992-es japán FISAE-kongresszuson nem volt jelen. Ezen események alkalmából a helyszínt adó városokat felidéző könyvjegyeket redelt. Például Kertes-Kollmann Jenő az 1972-es dániai kongresszusra készített grafikáján Hamlet alakját idéző férfi látható koponyával, FISAE-zászlóval, a háttérben helsingøri épületekkel.

3_kep-kovacs_jozsef-kkj_helsingork_979_j_opti.jpgKertes-Kollmann Jenő grafikája (1972). Jelzet: Exl.K/979 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

A nemzetköziek mellett az egyik legnagyobb élményt számára a Pécsett 1976-ban megrendezett III. Országos Kisgrafikai Találkozó jelentette. Ez alkalomból a Dr. Doktor Sándor Művelődési Központban szerveztek országos kiállítást. A pályázat témája Baranya megye és Pécs város jellegével, történelmével, műemlékeivel, idegenforgalmával összefüggő grafika készítése volt. Egy alkotó több művel is nevezhetett. Végül harmincnyolc művész 133 alkotását fogadták el, ezek szerepeltek a tárlaton. Katalógust is kiadtak, utóbbi műszaki szerkesztését Kovács József végezte.

4_kep_1976_talalk_cimlap_ker_opti.jpgAz 1976. július 17-18-án Pécsett rendezett III. Országos Kisgrafikai Találkozó alkalmával ... megrendezett kiállítás, [Pécs], Szentesi Flórián, 1976. Jelzet: Kny.C 55.897 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Ő vetette fel a regionális, a Duna Menti Országok Nemzetközi Ex libris Találkozójának gondolatát, mely 1991-ben valósult meg. Pécs és Mohács városok vállalták az első találkozó rendezését; Pécsett a házigazda az Ifjúsági Ház, Mohácson a Bartók Béla Művelődési Központ volt. A későbbi években Pozsony és Linz adott helyszínt az eseménynek. Petry Béla alábbi grafikája is a Duna menti találkozó nemzetköziségét hangsúlyozza.

5_kep-kovacs_jozsef_graf_petry_bela_138x98_j2_opti.jpgPetry Béla grafikája (1991). A kép forrása: magángyűjtemény

Kovács József gyűjtőként is aktív volt. Húszezres kisgrafikai anyagát, melynek jórészét a 20. század második fele hazai alkotásai teszik ki, nemzetenként dobozokba, iratgyűjtőkbe helyezve tárolta, a művészek nevének ábécérendjében. A saját nevére szólóan kb. száz ex librist, illetve alkalmi grafikát készíttetett. Ezek alkotói közt csak néhány a külföldi grafikus, például Peteris Upitis, Maria Elisa Leboroni, Remo Wolf és Bernhard Kuhlmann; a többi magyar. Az első nevére szóló ex librist az 1960-as évek elején készítette a bonyhádi Kertes-Kollmann Jenő, majd többek között Andruskó Károly, Karancsi Sándor, Hoós Elvira, Stettner Béla, Fery Antal, Korda Béla, Ürmös Péter, Takács Dezső, Bálint Ferenc, Szatyor Győző és Dániel Viktor alkottak a nevére lapokat.

6_kep-daniel_viktor_133_20609_j_opti.jpgDániel Viktor grafikája (1987). A kép forrása: Palásthy Lajos ex libris gyűjteménye

Kedvelt művészei voltak még Kékesi László, László Anna és Nagy László Lázár – az ő grafikáikat a teljesség igényével gyűjtötte. Kollekciójában nagy számban szerepeltek Tempinszky István, Vertel József, Sterbenz Károly, Drahos István, Diskay Lenke és Bordás Ferenc grafikái is.
Nem törekedett tematikus rendszerezésre, de bizonyos témák, mint foglalkozásához kötődően a nyomdászat, a könyv, az irodalom, az íróportrék, emellett Pécs és Baranya története, építészete (a pécsi székesegyház, a Gázi Kászim pasa dzsámija, Hunyadi János lovas szobra stb.) közel álltak a szívéhez, sőt a környék bányavidéke is bemutatásra kerül ex librisein. Készíttetett könyvjegyet Angster József (1834–1918) pécsi orgonakészítő mester és Klimó György (1710–1777) pécsi püspök portréjával. Az „Ex libris Kovács József. Janus Pannonius episcopus Quinqueecclesiensis 1434, 1472” feliratú könyvjegy Janus Pannonius költőt, pécsi püspököt ábrázolja, háttérben a székesegyház tornyaival.

7_kep-kekesi_laszlo_1992_x3_k_1041_opti.jpgKékesi László linómetszete (1992). Jelzet: Exl.K/1041 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Kovács József foglalkozásához köthető az IBA Nemzetközi Könyvművészeti Kiállításra készült könyvjegy és a Gutenberg portréját nyomdagéppel ábrázoló grafika.

8_kep-kovacs_jozsef-gutenberg-gr_fa_sajat_j2_opti.jpgFery Antal fametszete (1977). A kép forrása: magángyűjtemény

Egy ex librise feliratában is buzdít a kisgrafikai lapok gyűjtésére: „Gyűjtse a művészi ex librist!” Vonatkozó szakirodalmat, mappákat, katalógusokat is beszerzett, de a teljesség igénye nélkül.
A Kalligráfia folyóirat több száma is írt Kovács József érdemeiről, 80. születésnapjához közeledve Lenkey István készített vele részletes életinterjút. A kerek évfordulón, 1995. február 27-én a kisgrafikakör tagjai a Royal kávéházban köszöntötték fel titkárukat. Erre az alkalomra több ünnepi grafika is készült, többek között Takács Dezső alábbi, a gyűjtőtevékenységet középpontba állító metszete.

9_kep-kovacs_jozsef_80_eves_graf_takacs_dezso_op_1216_1985_100x64_j_opti.jpgTakács Dezső linómetszete. A kép forrása: magángyűjtemény

1996-ban bekövetkezett halálakor, tiszteletadásul az akkoriban a pécsi KBK-hoz csatlakozó Ürmös Péter grafikusművész a következő in memoriam grafikát alkotta Kovács József portréjával és nyomdai dolgozókkal.

10_kep-urmos_peter_kovacs_jozsef_x3_1996_118_85_j_opti.jpgÜrmös Péter linómetszete (1996). A kép forrása: Vasné dr. Tóth Kornélia: Ürmös Péter kisgrafikai világa, Budapest, KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, 2016, 46. – Törzsgyűjtemény

Kovács József fontos művelődéstörténeti forrásanyagot képező gyűjteménye sorsáról annyit tudunk, hogy az örökösöktől Lenkey István gyűjtőhöz került. Másrészt ex librisei egy része fellelhető a mintegy 3000 darabos könyvtára köteteiben.

Irodalom:

  • KBK pécsi csoportja, Jubileumi ex libris és grafikai bemutató katalógusa, Pécs, 1968. december, 9.
  • Kiállítási vezető az Imolay dr. Lenkey István gyűjteményéből rendezett Litvániától Hispániáig – ex librisek és alkalmi grafikák Európából – című kiállításhoz, összeáll. Imolay Lenkey István, Putnok, Holló László Galéria, 2010. október 15. – november 30., 14.
  • Kovács József, In: Pécs lexikon, A–M, I. kötet, szerk. Romváry Ferenc, Pécs, Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit Kft., 2010, 423.
  • Kovács József: Hogyan lettem kisgrafika és exlibris gyűjtő, Kisgrafika, 1977/3. sz., 26.
  • Lenkey István: Kovács József, a gyűjtő, Kisgrafika, 2001/1. sz., 4–5.
  • Lenkey István, Imolay: Kovács József „Aki ex librist gyűjt, az csak jó ember lehet”, A Pécsi Kisgrafika Barátok Egyesületének titkárával, Kovács Józseffel beszélget Imolay Lenkey István, Kisgrafika különszám, 1994, 14–15.
  • Soltra Elemér: „…A tenyérnyi csodának jövője…”, Kisgrafika, 2001/1. sz., 3–4.
  • Soós Imre: Könyvespolc: In memoriam Kovács József, Mohács, 2002, szerk. Imolay dr. Lenkey István–Soltra Elemér, Kisgrafika, 2002/3. sz., 15.
  • Vasné dr. Tóth Kornélia: Kovács József (1915–1996), In: Uő.: Múltunk neves ex libris gyűjtői, lexikon, Budapest, Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, 2019, 99–101.
  • Vasné Tóth Kornélia: Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Kovács József, Kisgrafika, 2015/1. sz., 9.


A POTE jelentése: Pécsi Orvostudományi Egyetem.

Vasné dr. Tóth Kornélia (Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár)

Az Ex libris gyűjtők, gyűjtemények című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész; 27. rész; 28. rész; 29. rész; 30. rész; 31. rész; 32. rész; 33. rész; 34. rész; 35. rész; 36. rész; 37. rész; 38. rész; 39. rész; 40. rész; 41. rész; 42. rész; 43. rész; 44. rész; 45. rész; 46. rész

A Munkák és napok – és kincsek című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész; 27. rész; 28. rész; 29. rész; 30. rész; 31. rész; 32. rész; 33. rész; 34. rész; 35. rész; 36. rész; 37. rész; 38. rész; 39. rész; 40. rész; 41. rész; 42. rész; 43. rész; 44. rész; 45. rész; 46. rész; 47. rész; 48. rész; 49. rész; 50. rész; 51. rész; 52. rész; 53. rész; 54. rész; 55. rész; 56. rész; 57. rész; 58. rész; 59. rész; 60. rész; 61. rész; 62. rész; 63. rész; 64. rész; 65. rész; 66. rész; 67. rész; 68. rész; 69. rész; 70. rész; 71. rész; 72. rész; 73. rész; 74. rész; 75. rész; 76. rész; 77. rész; 78. rész; 79. rész; 80. rész; 81. rész; 82. rész; 83. rész; 84. rész; 85. rész; 86. rész; 87. rész; 88. rész; 89. rész; 90. rész; 91. rész; 92. rész; 93. rész; 94. rész; 97. rész; 98. rész; 99. rész; 100. rész; 101. rész; 102. rész; 103. rész; 104. rész; 105. rész; 106. rész; 107. rész; 108. rész; 109. rész; 110. rész; 111. rész; 112. rész

komment

A bejegyzés trackback címe:

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/api/trackback/id/tr2318401097

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

süti beállítások módosítása