Az ex libris műfajt pártoló pápai könyvtárigazgató, Jelencsik Sándor – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 39. rész

2023. október 03. 06:00 - nemzetikonyvtar

Munkák és napok – és kincsek. 105 rész

Sorozatunk címe Hésziodosz Munkák és napok című művére utal. Az ókori szerző a földműves kitartó, gondos munkáját jelenítette meg. Könyvtárunk kutató munkatársai ehhez hasonló szorgalommal tárják fel a gyűjtemények mélyén rejlő kincseket. Ezekből a folyamatos feldolgozó munka nyomán felbukkanó kincsekből, témákból, érdekességekből adunk közre egyet-egyet blogunkban. A sorozat százötödik részében Vasné dr. Tóth Kornélia, a Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár tudományos munkatársa „Ex libris gyűjtők, gyűjtemények” címmel indított alsorozatában a tárban található ex librisek készíttetői közül ezúttal Jelencsik Sándort és gyűjteményét mutatja be.

Jelencsik Sándor (1926–1999) Hódmezővásárhelyen született. Magyar–történelem, majd könyvtár szakos végzettségeket szerzett. 1953 és 1957 között a hódmezővásárhelyi Csongrád Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese, 1958-tól 1962-ig a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár csoportvezetője, majd 1962 novemberétől 1986-ban történt nyugdíjazásáig a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatója volt.

1_-foto-jelencsik_sandor_j_opti_varia.jpgJelencsik Sándor portréfotója. A kép forrása: Jelencsik Sándor, Arcképcsarnok, Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa honlapja

Köteteket is szerkesztett, köztük A veszprémi megyei könyvtár évkönyve 1961 (Veszprém, 1962), a Vajda Péter emlékére. Halálának 125. évfordulójára (Pápa, 1971) címűeket.
Több mint húszéves igazgatósága alatt központi szerepe volt a pápai könyvtár szellemi arculatának kialakításában. Szoros kapcsolatot épített ki a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal és a Jókai Körrel, utóbbi fontos irodalmi-művészeti tevékenységet fejtett ki. Hivatalosan 1972-ben csatlakozott a Kisgrafika Barátok Köréhez. Kezdeményezésére számos író-olvasó találkozót, kiállítást rendeztek a könyvtárban, így népszerűsítve többek között az ex libris és a bélyeg műfaját. Az ilyen jellegű kiállításokat már csak a kis helyigény is indokolta.

1_kep-jelencsik_sandor_gr_andrusko_k_j_58_40x40_j_opti.jpgAndruskó Károly linómetszete, Jelzet: Exl.J/58 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Az első kisgrafikai kiállítás 1969-ben nyílt Mai magyar és nemzetközi ex-libris művészet címmel. 1972-ben Mai magyar ex librisek, 1973-ban Exlibris-kiállítás az első Balatoni Kisgrafikai Biennálé anyagából címmel mutattak be tárlatot. Az 1975-ös év kiemelkedő jelentőségű volt e téren, február 24-én Meskó Anna és Póka György, április 24-én Fery Antal, június 2-án Andruskó Károly, október 13-án pedig Menyhárt József grafikai kiállítása volt megtekinthető a pápai könyvtárban.

2_kep-cegledi_kbk_debrecenben_1975_menyhart_j_j_opti.jpgMenyhárt József fametszete (1975). Palásthy Lajos ex libris gyűjteménye

Jelencsik 1976-ban részt vett a III. Országos Kisgrafikai Találkozón Pécsett. Nagy szerepe volt – szintén ebben az évben – a pápai-veszprémi Kisgrafikai Galéria létrehozásában. A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár és a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár által rendezett tárlatokhoz katalógusokat is kiadtak a Kisgrafikai Galéria / Kisgrafikai füzetek sorozatban, a következő kortárs grafikusok munkásságáról: Nagy László Lázár (1976), Várkonyi Károly (1976), Sterbenz Károly (1976), Tellinger István (1977), Bordás Ferenc (1977), Drahos István (1977), Kőhegyi Gyula (1978), Stettner Béla (1978), Bognár Zoltán (1978), Szilágyi Imre (1979), M. Kiss József (1979), Takács Dezső (1979) és Perei Zoltán (1979). E kiadványok a veszprémi Poór Ferenc sorozatszerkesztésében, több esetben az ő kisgrafikai anyagából jöttek létre.
A sorban az első Nagy László Lázár (1935–2019) ceglédi grafikus pápai és veszprémi kiállítása volt.

3_kep-nagy_laszlo_l_kiallitasa_1976_ker_k_j_opti.jpgNagy László Lázár kisgrafikai kiállítása, Kisgrafikai Galéria Veszprém, Pápa, 1976, összeáll. Poór Ferenc, Veszprém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár – Pápa, Jókai Mór Városi-Járási Könyvtár, 1976. (Kisgrafikai füzetek 1.) A katalógus címlapja

A katalógus bevezetőjében Poór Ferenc így méltatja a kiállító grafikust, akinek művészeti és népművelő munkásságát is nagyra tartja:

„Nagy László Lázár kiállítása a tehetségét következetes, nehéz gyakorlással, tanulással kibontakoztató személyiség bemutatkozása. […] Lakóhelyén Cegléden 1964-től évente jelentkezik egyéni vagy kollektív kiállításokon. Alkotásai ma már a kisgrafikát szeretők körében szerte a világon ismertek. […] 1971-ben létrehozta – azóta is vezeti – a Kisgrafika Barátok Körének ceglédi csoportját.”

Nagy László Lázár kisgrafikai kiállítása, Kisgrafikai Galéria Veszprém, Pápa, 1976, összeáll. Poór Ferenc, Veszprém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár – Pápa, Jókai Mór Városi-Járási Könyvtár, 1976. (Kisgrafikai füzetek 1.), 3–4.

Az ismeretség nyomán Nagy László Lázár 1976-ban ex librist készített Jelencsik számára Jókai Mór, a magyar írófejedelem portréjával és a regényeire utalással.

4_kep-nagy_laszlo_lazar_x2_1976_j_opti.jpg

Nagy László Lázár fametszete. A kép forrása: Palásthy Lajos ex libris gyűjteménye és Vasné dr. Tóth Kornélia: Nagy László Lázár kisgrafikai világa, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2018, 41.

A Perei Zoltán 1979-es tárlatához készült katalógus címlapján a művész Anya gyermekével című fametszete szerepel, mely tanúsítja Perei őszinte, sablonoktól mentes stílusát és szoros kötődését a fához; fametszetei a népi fafaragások formavilágát idézik.

5_kep-perei_zoltan_kisgraf_kiall_1979_ker_j2_opti.jpgPerei Zoltán kisgrafikai kiállítása, Kisgrafikai Galéria Veszprém, Pápa, 1979, összeáll. Poór Ferenc, Veszprém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár – Pápa, Jókai Mór Városi-Járási Könyvtár, 1979. (Kisgrafikai füzetek 13.) A katalógus címlapja – Törzsgyűjtemény

A grafikáiból rendezett kiállítás révén jó kapcsolat alakult ki a zentai Andruskó Károly grafikusművész és Jelencsik Sándor könyvtárigazgató között, a művész számos ex librist készített Jelencsik nevére szólóan. Ezeken gyakoriak a városrészletek és tájábrázolások. Az egyik Andruskó-grafika pápai városrészletet örökít meg a Szent István vértanú templommal és városkapuval. A kéttornyú nagytemplom a 18. század vége óta Pápa egyik meghatározó jelképe.

6_kep-jelencsik_sandor_gr_andrusko_k_j_59_90x58_j_opti.jpgAndruskó Károly linómetszete. Jelzet: Exl.J/59 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

A luganói XVII. Nemzetközi Ex libris Kongresszus alkalmából a szép fekvésű Luganói-tavat és partvidékét örökíti meg egy Andruskó-grafika.

7_kep-andrusko_karoly_x2_j_opti.jpgAndruskó Károly fametszete. A kép forrása: Palásthy Lajos ex libris gyűjteménye

A Pápai Nyomda dolgozóinak exlibrisei (1979) című, Andruskó minilibriseit tartalmazó kötethez Jelencsik írta a bevezetőt, majd nyugdíjba vonulása után a pápai könyvtár adta ki a művész Pannonhalma (1988) című minikönyvét, mely Andruskó és a könyvtár későbbi jó kapcsolatát is igazolja.
Jelencsik Sándor 1999-ben hunyt el, róla Varga Béla írt nekrológot a Pápai Hírlap 1999. június 29-ei számában. A pápai könyvtár azóta is fontos szerepet tölt be az ex libris műfaj ápolása és népszerűsítése terén, Jelencsik példája napjainkban is követőkre talált.

Irodalom:

Vasné dr. Tóth Kornélia (Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár)

Az Ex libris gyűjtők, gyűjtemények című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész; 27. rész; 28. rész; 29. rész; 30. rész; 31. rész; 32. rész; 33. rész; 34. rész; 35. rész; 36. rész; 37. rész; 38. rész

A Munkák és napok – és kincsek című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész; 27. rész; 28. rész; 29. rész; 30. rész; 31. rész; 32. rész; 33. rész; 34. rész; 35. rész; 36. rész; 37. rész; 38. rész; 39. rész; 40. rész; 41. rész; 42. rész; 43. rész; 44. rész; 45. rész; 46. rész; 47. rész; 48. rész; 49. rész; 50. rész; 51. rész; 52. rész; 53. rész; 54. rész; 55. rész; 56. rész; 57. rész; 58. rész; 59. rész; 60. rész; 61. rész; 62. rész; 63. rész; 64. rész; 65. rész; 66. rész; 67. rész; 68. rész; 69. rész; 70. rész; 71. rész; 72. rész; 73. rész; 74. rész; 75. rész; 76. rész; 77. rész; 78. rész; 79. rész; 80. rész; 81. rész; 82. rész; 83. rész; 84. rész; 85. rész; 86. rész; 87. rész; 88. rész; 89. rész; 90. rész; 91. rész; 92. rész; 93. rész; 94. rész; 97. rész; 98. rész; 99. rész; 100. rész; 101. rész; 102. rész; 103. rész; 104. rész

komment

A bejegyzés trackback címe:

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/api/trackback/id/tr6718209639

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

süti beállítások módosítása